Nová zpráva WEF o globálních rizicích: Pandemie není vše…


			Nová zpráva WEF o globálních rizicích: Pandemie není vše…
26.2.2021 Zahraničí

Světové ekonomické fórum (World Economic Forum, WEF) je nezisková organizace se sídlem v Ženevě. Do povědomí světové veřejnosti se dostala zejména v souvislosti s pořádáním každoročních zasedání na špičkové politické a ekonomické úrovni ve švýcarském Davosu. WEF vydala v lednu už svoji 16. zprávu o globálních rizicích (The Global Risks Report 2021). Jelikož globální rizika znamenají obrovskou výzvu rovněž pro pojistitele, je účelné poukázat aspoň na vybrané závěry z této zprávy.

Ze zprávy Světového ekonomického fóra vyplývá základní závěr v tom smyslu, že dopady či následky pandemie zesilují zdravotní, hospodářské a digitální nerovnosti.

Jinak je třeba zmínit, že na zpracování této zprávy se podílela i švýcarská pojišťovací skupina Zurich, která varuje s ohledem na budoucnost především před klimatickou změnou. Proti ní, resp. proti vlivům klimatických rizik, není prý podle Zurich k dispozici žádná vakcína. Podle zprávy mohou současná nebezpečí a rizika omezovat globální spolupráci, která je nezbytná, aby se čelilo dlouhodobým výzvám, jako je např. zhoršování životního prostředí. U otázky přístupu k technologiím a v oblasti digitálních schopností existuje nebezpečí, že se rozšíří mezera mezi „zvýhodněnými“ a „znevýhodněnými“, čímž by mohla být zpochybněna sociální soudržnost. To se podle zprávy týká hlavně mladých lidí napříč světem, protože tato skupina je konfrontována již s druhou globální krizí během jedné generace a je možné, že v příštím desetiletí nedostane potřebné příležitosti.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky významně zvyšují kvalitu profesionálů v oboru


Dále by prý dopady pandemie mohly vést k tomu, že mnohým podnikům by mohl být omezen přístup na trhy budoucnosti. Zatímco zmíněné potenciální nerovnosti by mohly vést ke společenskému rozdělení uvnitř států, tak rostoucí napětí a křehké geopolitické prostředí může bránit globálnímu ekonomickému oživení, pokud mocnostem střední velikosti bude odepíráno právo na spolurozhodování.

Pokud jde o vývoj v příští dekádě, tak podle globální makléřské společnosti Marsh, která patří také mezi autory sledované zprávy, a skupiny Zurich budou dominovat environmentální rizika. Závažný problém může být v tom, že „trhliny“, nejistoty a obavy ve společnosti mohou komplikovat to, aby byl dosažen takový stupeň koordinace, který je nezbytný k tomu, aby se razantně vykročilo proti pokračujícímu poškozování naší planety.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Pandemie připomíná hollywoodský film. Vakcinace je jediné řešení


Podle autorů zprávy je nutno počítat s tím, že hospodářské a celospolečenské dopady pandemie COVID-19 budou ještě dlouho po provedení očkování ovlivňovat druh a způsob vztahů a komunikace podniků s klienty a zaměstnanci.  Transformací pracovních pozic vzniknou nová slabá místa. Rychlá digitalizace povede k exponenciálnímu nárůstu kybernetických rizik, narušení dodavatelských řetězců pozmění radikálně podnikatelské modely a převod zaměstnanců na práci z domova může vyvolat nárůst vážných zdravotních problémů.

Každý podnik bude muset posílit svoji strategii v oblasti zmírňování rizik a stále ji přezkoumávat, jestliže bude chtít zlepšit svoji odolnost vůči budoucím krizím. Obnovení odolnosti vůči systémovým šokům bude vyžadovat značné finanční prostředky, mezinárodní spolupráci a větší sociální soudržnost. Tato schopnost odolnosti bude záviset rovněž na dalším růstu celosvětové konektivity (propojení), neboť je známo, že ta národní hospodářství, jež byla včasně digitalizována, si vedla v roce 2020 relativně lépe. Jestliže se ovšem mají prosadit sítě 5G a umělá inteligence jako motory budoucího růstu, je nutno naléhavě podle autorů zprávy překlenout digitální příkopy a začít se zabývat etickými riziky.


Mohlo by vás zajímat: Světové pojišťovnictví pod vlivem pandemie


Urychlení digitální transformace slibuje velké výhody. Ve zprávě se uvádí, že do roku 2025 by mělo být ve světě vytvořeno téměř 100 mil. nových pracovních míst. Na druhé straně by mohlo být v důsledku digitalizace zrušeno okolo 85 mil. pracovních pozic. Další tvrzení autorů zprávy je také zajímavé. Protože 60 % dospělé populace nemá ještě žádné základní digitální znalosti, tak existuje nebezpečí, že se prohloubí stávající nerovnosti.
Podle jednoho dotazníkového šetření, jež bylo převzato do článku na portálu Versicherungswirtschaftheute, který se taktéž věnuje zprávě Světového ekonomického fóra, se dotazované podniky obávají zejména přerušení provozu, a proto investují více do své bezpečnosti. Podniky působící jen v národním měřítku i mezinárodně aktivní podniky posuzují rizika pro jejich činnost dosti podobně. Například kybernetická rizika jsou všeobecně řazena mezi tři hlavní nebezpečí.

V Německu je přitom nebezpečí hackerského útoku vnímáno silněji než ve světě. Je nutno ovšem dodat, že toto větší nebezpečí nelze doložit čísly a fakty.

Zpráva Světového ekonomického fóra je poměrně rozsáhlá; má 97 stran. Proto lze zainteresovaným osobám doporučit její zevrubné prostudování. Motivací k tomuto kroku může být ta skutečnost, že jako strategičtí partneři se na jejím zpracování podílely společnosti Marsh McLennan, SK Group a Zurich Insurance Group. Jako akademičtí poradci jsou uvedeny tyto instituce: National University of Singapore, Oxford University a Wharton Risk Management and Decision Processes Center, University of Pennsylvania.

Ve zprávě lze nalézt mnoho cenných grafů, tabulek a přehledů. Jako příklad lze uvést níže uvedenou tabulku.

Vývoj hrubého domácího produktu (HDP), Mesršmíd

Z této tabulky jasně vyplývá, že v Číně pokračoval růst i ve 2. a 3. čtvrtletí 2020, i když byl mírnější než v předchozích letech. Druhý základní závěr je ten, že pokles HDP v USA byl menší než v uvedených evropských zemích.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články