Počet PZ v Německu ve 4. čtvrtletí 2020 překvapivě vzrostl!


			Počet PZ v Německu ve 4. čtvrtletí 2020 překvapivě vzrostl!

Německý portál Versicherungswirtschaftheute zveřejnil článek o tom, že počet pojišťovacích zprostředkovatelů (PZ) v Německu ve 4. čtvrtletí 2020 překvapivě vzrostl.

Nárůst počtu pojišťovacích zprostředkovatelů se přitom týká jen 4. čtvrtletí 2020. Za celý rok 2020 se jejich počet snížil asi o 1000. Tato základní sdělení vyplývají z údajů, jež zveřejnila Německá průmyslová a obchodní komora dne 14. ledna 2021. K 4. lednu 2021 bylo v registru zprostředkovatelů celkem 197 437 zápisů a k 30. září 2020 jich bylo registrováno 196 756. Na počátku roku 2020 vykazoval příslušný německý registr celkem 198 452 zápisů.

Zvláště překvapivý byl vývoj u kategorie vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů, neboť jejich počet v několika posledních kvartálech měl klesající trend. Ovšem na konci 4. čtvrtletí 2020 jich bylo registrováno 118 135, kdežto k 30. září 2020 to bylo méně, a to 117 491. Pro srovnání lze doplnit, že na počátku roku 2020 bylo v registru Německé průmyslové a obchodní komory vykázáno 119 271 registrací vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů. U kategorie pojišťovacích makléřů byl zaznamenán pokles, a to ze 46 371 registrovaných osob na počátku ledna 2020 na 45 962 na konci prosince 2020. Snížil se rovněž počet pojišťovacích poradců, kteří pracují za odměnu od klientů. Na počátku roku 2020 jich bylo registrováno 338 a na konci roku 2020 pak 326.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky významně zvyšují kvalitu profesionálů v oboru


Německá průmyslová a obchodní komora vede též registr zprostředkovatelů finančních investičních produktů. U této kategorie zprostředkovatelů je třeba podotknout, že v Německu se nyní řeší, kdo a jak bude provádět v budoucnu dohled nad jejich činností. Na počátku roku 2021 jich bylo registrováno 38 106 a k 30. září 2020 o něco méně (37 961). U finančních poradců, kteří vykonávají svoji činnost za odměnu (honorář) od klientů, nenastal ve 4. čtvrtletí 2020 v podstatě žádný výraznější pohyb. Na počátku roku 2021 jich bylo registrováno 208 a k 30. září 2020 o 3 méně. V Německu jsou početnou skupinou zprostředkovatelé půjček na pořízení nemovitosti. Těch bylo na počátku roku 2021 registrováno 54 756. K 30. září 2020 jich bylo v registru o cca 350 méně, to znamená, že došlo k nárůstu.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká byla úspěšnost odborných zkoušek za 4Q 2020?


Ve sledovaném článku jsou tedy prezentovány údaje o registracích jednotlivých kategorií zprostředkovatelů ve finančních sektoru v Německu, aniž je blíže poukázáno na důvody nárůstu či poklesu registrací. Je možno vyjít z toho, že nejde o trendy vyvolané tíživou ekonomickou situací, novou legislativou apod. Nicméně legislativní změny nelze v budoucnu vyloučit. Spočívaly by v tom, že dohled nad zprostředkovateli finančních investičních produktů a finančními poradci by byl dán do působnosti BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami). Rozhodnutí ještě nepadlo a Křesťanskodemokratická unie (CDU) má prý o tomto přesunu dohledu určité pochyby.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články