ČNB: Ekonomický výhled ve vybraných teritoriích


			ČNB: Ekonomický výhled ve vybraných teritoriích
3.6.2020 Spektrum

Hlavním tématem pochopitelně zůstává vše spojené s koronavirovou nákazou, které se dle WHO v blízké době nevyhne ani chudý africký kontinent. To vyvolává obavu z násobně vyšších ztrát na životech, než ke kterým došlo ve vyspělých zemích.

Jistou nadějí pro světovou ekonomiku jsou známky odeznívání epidemie zejména v Evropě a s tím související znovu otevírání tamních ekonomik. Obdobné tendence jeví i stále silně zasažené Spojené státy. Pomyslný účet za pandemii bude však astronomicky vysoký! Na titulky novinových článků se navíc opět začínají dostávat dvě silná před koronavirová témata. Prvním jsou obchodní a možná nyní obecně vzájemné vztahy mezi USA a Čínou zatížené v posledních týdnech vyostřenou rétorikou. Ta byla dána nejen americkou nedůvěrou k dodržování první části obchodní dohody z ledna 2020 čínskou stranou, ale i podezřením ze záměrného nepředávání informací ze strany Číny ohledně koronavirové nákazy, včetně neochoty podílet se na prošetření jejího vzniku.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Vize férového ŽP se naplnila!


Druhým tématem je stálé nenalézání ani pomyslných obrysů shody ohledně brexitové dohody mezi UK a EU. Čas i zde pracuje proti oběma stranám, datum 31. 12. 2020 se rychle blíží. Velké obavy ekonomů dále plynou z potenciálních rizik další, již teď extrémně uvolněné měnové politiky ECB. Její rozhodnutí stran PSPP je však erodováno nálezem Německého ústavního soudu, který tento program označil jako částečně neodpovídající německé ústavě z titulu nerespektování principu proporcionality. Tím bylo naznačeno, že ECB de facto překračuje svůj mandát.

Květnový výhled růstu HDP a inflace ve sledovaných zemích, %

Květnové výhledy růstu HDP přinášejí u námi sledovaných ekonomik pro letošní rok další snížení, přičemž jedinou zemí, která by měla koronakrizi překonat skladným růstem HDP bude i nadále Čína. V roce 2021, za předpokladu neexistence druhé vlny pandemie, pak většina ekonomik opět viditelně nastartuje svůj ekonomický růst. Pozitivní zprávou je, že oproti dubnu se zde odhady posunuly k vyšším hodnotám. Výhledy spotřebitelské inflace se oproti dubnu rovněž snížily, což drtivou většinu ekonomik posune ještě níže pod 2% „ideální“ hodnotu. Zároveň je spíše nepravděpodobný stagflační scénář současné koronakrize. Ten ze sledovaných zemí de facto hrozí jen Rusku. Americký dolar bude v ročním horizontu vůči euru, libře, jenu, ale i žen-min-pi a rublu mírně oslabovat, což může souviset s minulým posilujícím trendem USD a ekonomickou situací v USA.Očekávaný vládní deficit vzhledem k HDP vybraných ekonomik, %

Výhled CF pro cenu ropy Brent v ročním horizontu je již jen lehce nižší než v dubnu, at o 41,7USD/barel (nejvyšší odhad 60USD/barel, nejnižší pak jen 27USD/barel).

Výhled tržních sazeb je pro 3M USD LIBOR mírně klesající, výhled sazeb 3M EURIBOR nadále zůstává na celém sledovaném horizontu v záporném teritoriu, jak je tomu již několik let. Graf ukazuje změnu v očekávané výši vládního deficitu způsobenou pandemií koronaviru.

Nárůst deficitů je způsoben nejen výpadkem příjmů, ale zejména fiskálními stimuly, které jednotlivé země poskytují na podporu svých ekonomik. Dluhové financování těchto stimulů však povede ke skokovému nárůstu celkového zadlužení.

Eurozóna

Nový odhad růstu HDP potvrdil drtivý dopad pandemie koronaviru na ekonomický výkon eurozóny. Oproti předchozímu čtvrtletí se HDP snížil o historicky nejvyšší 3,8 %, zatímco v meziročním vyjádření činil pokles 3,2%. Na ekonomické aktivitě v měnové unii se podepsalo zejména zavedení vládních opatření s cílem omezit šíření nákazy. Nejpřísnější byla opatření především Itálii, Španělsku či Francii, zatímco např. v Německu byla méně omezující. Proto i mezičtvrtletní pokles HDP ve Španělsku činil 5,2 %, zatímco německý HDP poklesl jen o2,2 % (podle prvních odhadů). Z dostupných údajů také vyplývá, že vládní omezení zasáhla v postižených zemích zejména spotřebu domácností a investice. Ze sektorového pohledu byl propad koncentrován u služeb, přičemž především v oblasti turismu lze očekávat výrazné a trvalejší ztráty.

Růst HDP, %

Ve druhém čtvrtletí lze však očekávat ještě výraznější pokles, což potvrzují i předstihové indikátory. Oproti prvnímu čtvrtletí, kdy omezení platila jen 2 až 4 týdny, bude ve druhém čtvrtletí 2020 aktivita v eurozóně omezena podstatně déle. U většiny zemí nejpřísnější omezení platila do konce dubna a návrat k normální aktivitě bude i po uvolnění jen pozvolný. Brzdit jej budou kromě obav spotřebitelů i možná zpoždění v dodávkách v rámci dodavatelských řetězců, protože časování uvolňování restrikcí se v jednotlivých zemích liší. Na druhou stranu by se již měly projevit efekty fiskálních stimulů, které vlády zavedly v boji proti ekonomickým následkům pandemie. PMI ve zpracovatelském průmyslu kleslo v dubnu na rekordně nízkých 33,4 z březnové hodnoty 44,5, přičemž pokles zasáhl všechny složky indikátoru.

Snížila se zaměstnanost, dále se rekordně prohloubila zpoždění v dodávkách a zhoršila se i očekávání budoucího vývoje. Ve službách se PMI snížil dokonce na hodnotu 12, což ilustruje míru zásahu omezení v tomto sektoru. Razantní zhoršení sentimentu firem a spotřebitelů ilustruje i indikátor Evropské komise ESI, který se propadl na 67 bodů. Kromě omezení aktivity v sektoru služeb potvrzuje i obavy spotřebitelů z nárůstu nezaměstnanosti. Světlo na konci tunelu však vidí podle dubnových čísel ZEW němečtí investoři, kteří již očekávají zlepšení situace v následujících měsících.


Mohlo by vás zajímat: Pojištění odpovědnosti ve světle nové judikatury


Květnový CF revidoval očekávaný vývoj HDP pro letošní rok výrazně směrem dolů, v roce2021 by ale ekonomika eurozóny měla růst rychleji. Do vyššího růstu v příštím roce se promítá očekávání určité kompenzace letošního výrazného poklesu. Z pěti největších zemí bude nejvyšší propad v tomto roce dle CF v Itálii (9,9%), následováno Španělskem (9,1 %) a Francií (8,2 %). Naproti tomu pokles v Německu dosáhne pouze 6,3 %. Ze složek HDP potáhne pokles v eurozóně v tomto roce zejména spotřeba domácností (-8,3 %) a tvorba hrubého fixního kapitálu (-11,5 %). Ani vyhlídky pro zahraniční obchod nejsou příznivé. Naopak spotřeba vlády by měla meziročně vzrůst jen o necelá 3 %. I přes avizovaná fiskální opatření pak analytici CF očekávají nárůst nezaměstnanosti na 9,7 % (průměr za rok 2020).

Předstihové ukazatele ESI

Očekávaný pokles ekonomické aktivity se promítá do nižšího výhledu spotřebitelské inflace. Květnový CF předpokládá pokles celkové inflace v eurozóně jak pro letošní, tak pro příští rok. Letos by se inflace měla pohybovat jen lehce nad nulou, přičemž v příštím roce zrychlí nad 1 %. Již v březnu inflace poklesla na 0,7 %, zatímco výhled analytiků pro duben činí pouze 0,4 %. Další zpomalení inflace v eurozóně v dubnu naznačují i údaje z Francie, kde dubnová inflace činila pouze 0,3 %. I přes patrnou snahu ECB přetrvává napětí na finančních trzích v eurozóně. Zdrojem nejistot jsou ekonomické dopady pandemie na jednotlivé ekonomiky a jejich zadlužení, což se může projevit ve snížení úvěrového hodnocení.

Například revize ratingu Itálie na konci dubna zvýšila obavy finančních trhů, což vedlo k prudkému nárůstu rozpětí vůči německým dluhopisům. ECB proto začala přijímat jako zástavu i dluhopisy, kterým byl po 7. dubnu 2020 kvůli dopadům koronavirové krize snížen rating mimo investiční pásmo. Podmínkou však je, aby rating zůstal v horní části spekulativního pásma, což u velkých ratingových agentur odpovídá ratingu BB a vyšší. ECB také snížila sazbu na dlouhodobější refinanční operace (TLTRO) a zavedla krátkodobou refinanční facilitu (PELTRO), s cílem snížit náklady bank bez zásahu do depozitní sazby a poskytnout dodatečnou likviditu. Opatření ECB odráží zejména snahu zabránit další fragmentaci na finančních trzích eurozóny.

Spojené státy

Koronavirus stále dusí americkou ekonomiku, prezident D. Trump již ale představil pokyny ke znovuotevření Ameriky. Tento plán vznikl na základě doporučení odborníků na veřejné zdraví a má několik fází. Naplánované kroky by měly pomoci pracovníkům ve státní a místní samosprávě při opětovném otevírání ekonomiky, navracení lidí zpět do práce a pokračování v ochraně životů. Šíření nákazy však nepolevuje a mezi jednotlivými státy jsou velké rozdíly. Situace je vážná zejména v Kalifornii a Texasu, naopak v New Yorku se situace (nárůst nově nakažených) lepší. Počet nezaměstnaných stále roste o miliony týdně a míra nezaměstnanosti dosáhla téměř15 %. Dle výhledů CF bude nezaměstnanost na konci tohoto roku na 10 %. V dubnu bylo zrušeno více jak 20 mil. míst v nezemědělském sektoru, což je nejvíce v historii. V březnu došlo k poklesu mezd o necelé procento.


Mohlo by vás zajímat: Odhad Lloyd´s: Jaké jsou dopady pandemie na globální neživotní pojištění?


Spotřeba se propadla i přes pozitivní efekt panických nákupů. Spotřeba se mezičtvrtletně propadla o 7,6 % a útraty za služby o 10,6 %. Spotřebitelská důvěra v květnu oproti dubnu mírně vzrostla zejména díky pozitivnímu efektu zákona CARES. Naopak vpředhledící dubnový indikátor PMI se v průmyslu propadl na hodnotu 41,5. Uzavření hranic ovlivnilo také obchod, v březnu se americký export propadl meziměsíčně o 11 % a import o téměř 7 %. Čísla za duben budou pravděpodobně ještě horší.

Růst HDP, % USA

Výhledy růstu HDP předpokládají stále silnější propad a dluh poroste. Dle nového výhledu CF by se měla ekonomika USA v letošním roce propadnout o 5,4 %, dle výhledů Evropské komise z konce dubna pak o 6,5 %. Příští rok tamní ekonomika propad nedožene, neboť dle výhledu CF poroste v roce 2021 o 4,3 % a dle Evropské Komise o 4,9 %. Tato čísla jsou očekávána navzdory tomu, že vláda ekonomiku podpoří stimulem ve výši cca 11 % HDP, což znamená, že letošní deficit by se měl dle CF přiblížit 16 % HDP. Zadlužení tak naroste ke konci roku 2020na 131 % HDP. Výhodou pro vládu je však to, že reálná úroková sazba desetiletých vládních dluhopisů je dle výhledů záporná.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Nový nástroj ekonomů… křišťálová koule


Čína

Čínská ekonomika po desetiletích nepřetržitého růstu v prvním čtvrtletí letošního roku poprvé meziročně klesla, atoo6,8 %. To odráží zavedení rozsáhlých karanténních opatření v reakci na šíření onemocnění COVID-19, které se projevily v podobě výrazného poklesu domácí poptávky. I přesto, že již od začátku dubna dochází v Číně k uvolňování těchto opatření a pozvolnému návratu do normálu, jedná se – vzhledem k pokračujícímu šíření onemocnění COVID-19 ve světě a obavám ohledně obnovení šíření onemocnění COVID-19 v Číně – stále o velice křehký stav. Ve druhém čtvrtletí bude čínská ekonomika zasažena především výrazným poklesem zahraniční poptávky v návaznosti na výrazné propady ekonomické aktivity jejích hlavních obchodních partnerů. Analytici CF předpokládají meziroční růst čínské ekonomiky v letošním roce o 1,5%, resp. o 8 % v roce 2021. Spotřebitelské ceny v Číně letos dle květnového výhledu CF porostou 3,1% tempem, v příštím roce jejich tempo růstu zvolní na 1,9 %.

Růst HDP, % CINA

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články