Diplomová práce na téma Poistný trh Lloyd's of London


			Diplomová práce na téma Poistný trh Lloyd's of London
30.4.2015 Spektrum

Nedávno jsme vás informovali, že Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví vyhlašuje výsledky soutěže Nejpřínosnější diplomová práce akademického roku 2014 z oboru komerčního pojištění. Vyhlášení je až 26. května, ale již nyní můžeme nahlédnout do další z vítězných prací, nadějných absolventů. Dnes se budeme věnovat diplomové práci na téma Poistný trh Lloyd’s of London.

Autorkou této práce je Bc. Jana Rybková z Vysoké školy ekonomické v Praze. Práci zpracovávala pod vedením prof. Ing. Evy Ducháčkové, CSc. na katedře bankovnictví a pojišťovnictví.

Diplomová práce se věnuje pojistnému trhu Lloyd’s of London. Hlavním cílem je podat komplexní pohled na tento specifický subjekt na trhu s pojištěním a zajištěním, jeho historii a postavení na trhu. Dále se v práci nachází popis struktury trhu, společnosti i kapitálu, přehled zákonů, které se přímo trhu Lloyd’s of London věnují a také plány na rozšiřování společnosti. Část práce je věnovaná vývoji regulačního systému ve Velké Británii, v Evropské unii a jejich dopad na trh.

Výňatek ze závěru

V souvislosti s připravovaným projektem Solvency II. Se Lloyd’s aktivně zúčastňuje přípravných přací a jeho úspěšný implementace patří mezi priority této společnosti. Nejvýraznějšími změnami, které Solvency II. přináší je nový přístup k řízení rizik, které bude mít dopad na procesy risk managementu a řízení kapitálu. Lloyd’s nevyužil možnost přijetí standardního vzorce na výpočet kapitálových požadavků a vytvořil vlastní interní model. Zúčastňuje se i kvantitativních studií a diskusí ohledně stanovaných konkrétních požadavků.

DP_Lloyds

Věřím, že moje diplomová práce dokáže poskytnout potřebné informace každému, kdo by projivil zájem o rozšíření informací o trhu Lloyd’s of London. S touto institucí se střetávám i v praxi jako zaměstnanec společnosti Dedend Finance s.r.o., jediného ze dvou coverholdrů České Republiky,“ komentuje Jana Rybková

Zdroj: Nadační fond pro podporu vzdělávání

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články