Důvěra v ekonomiku klesla pod dlouhodobý průměr


			Důvěra v ekonomiku klesla pod dlouhodobý průměr
24.6.2022 Spektrum

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 3,5 bodu na hodnotu 98,3, při současném poklesu obou  jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 3,9 bodu na hodnotu 103,1, indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 1,1 bodu na hodnotu 74,7. Ve srovnání s červnem loňského roku jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a spotřebitelský indikátor nižší.

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se oproti květnu mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o  0,6  bodu na hodnotu 106,1. Podíl podnikatelů, kteří v červnu hodnotí svou současnou celkovou poptávku lépe než minulý měsíc, se zvýšil. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně mírně snížil. Ve srovnání s květnem klesl podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti. Počet podnikatelů očekávajících v  příštích třech měsících růst prodejních cen zůstává na vysokých úrovních z předešlých měsíců. Oproti červnu 2021 je důvěra v průmyslu nižší. 


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Besperát: Mám v genech nebojácný přístup k řešení krizí všeho druhu


„Ve službách výrazně poklesl počet podnikatelů kladně hodnotících aktuální poptávku. Ještě výrazněji pak poklesl počet podnikatelů očekávajících růst poptávky v následujících měsících. To spolu se setrvale klesající důvěrou v odvětví obchodu koresponduje s výrazně negativním sentimentem spotřebitelů,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V odvětví stavebnictví se důvěra meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,2 bodu na hodnotu 117,4. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po stavebních pracích jako nedostatečnou se v červnu meziměsíčně nezměnil. Podnikatelé očekávají v příštích třech měsících mírné snížení počtu zaměstnanců. Počet respondentů očekávajících další růst cen stavebních prací zůstává stále vysoký. Meziročně je důvěra podnikatelů ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 4,0 bodu na hodnotu 99,3. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se meziměsíčně snížil. Podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců se téměř nezměnil. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně mírně zvýšil. Podíl podnikatelů očekávajících růst prodejních cen se vrátil na nejvyšší hodnotu od počátku sledování zaznamenanou již v březnovém průzkumu. Ve srovnání s červnem loňského roku je důvěra v obchodě nižší.


Mohlo by vás zajímat: Je sex v autě obvyklým provozem vozidla?


Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. finančního sektoru) se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 7,6 bodu na hodnotu 99,1. Ve srovnání s předešlým měsícem se v červnu snížil podíl podnikatelů pozitivně hodnotících svou současnou poptávku po službách, a zároveň výrazně poklesl podíl podnikatelů, kteří očekávají zvýšení poptávky v období příštích tří měsíců. Svou současnou celkovou ekonomickou situaci hodnotí podnikatelé ve službách přibližně stejně jako v květnu. Počet podnikatelů očekávajících další růst cen v období následujících tří měsíců meziměsíčně poklesl, stále se ale drží na vysoce nadprůměrných hodnotách. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných službách vyšší.

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se v červnu meziměsíčně snížila již čtvrtý měsíc v řadě. Indikátor důvěry poklesl o 1,1 bodu na hodnotu 74,7, což je druhá nejnižší hodnota od počátku sledování. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se mírně snížil. Ve srovnání s minulým měsícem se znovu zvýšil počet respondentů hodnotících svou současnou finanční situaci hůře, než byla kdykoli v období předchozích dvanácti měsíců. Rekordní počet respondentů (nejvíce od počátku sledování) se zároveň domnívá, že v období nadcházejících dvanácti měsíců se jejich finanční situace bude dále zhoršovat. Mírně se zvýšil počet spotřebitelů, kteří se domnívají, že v období příštích dvanácti měsíců nebude vhodná doba k pořizování velkých nákupů. V meziměsíčním srovnání se snížil počet respondentů obávajících se dalšího růstu cen. Spotřebitelé se rovněž obávají, že v příštích dvanácti měsících vzroste nezaměstnanost. Úmysl spořit se výrazně snížil. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Libor Dvořák


„Důvěra spotřebitelů v ekonomiku od března setrvale klesá. Domácnosti výrazně hůře hodnotí svou současnou finanční situaci a prohlubují se rovněž i obavy z jejího dalšího zhoršení. Stále více domácností se rovněž domnívá, že kvůli výrazně rostoucím cenám se jim v horizontu nadcházejících dvanácti měsíců nepodaří uspořit finanční prostředky a budou muset omezit velké nákupy,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články