EU plánuje povinné ručení na segwaye a elektrokola


			EU plánuje povinné ručení na segwaye a elektrokola

Evropská komise vydala návrh změny motorové směrnice, jímž sleduje zvýšení ochrany obětí dopravních nehod a zlepšení práv pojistníků. Návrhem se bude nyní zabývat Evropský parlament a Rada EU. 

Jednou z novinek směrnice je zakotvení postupu jednotlivých států vůči poškozeným v případě insolvence pojistitele, který poskytoval služby v jiném členském státě EU. Oproti některým členským státům řešení v ČR už existuje – v podobě garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Mnohem zásadnější pro tuzemský pojistný trh tak bude otázka určení rozsahu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Povinné ručení se oproti předchozí úpravě výrazně zpřesní, ale i rozšíří

Dle vyjádření Evropské komise by měla být pojištěna všechna motorová vozidla určená primárně pro přepravu bez ohledu na jejich charakter a též na to, jestli jsou provozována na pozemní komunikaci nebo soukromém pozemku. Podle této definice by se pak povinné ručení mělo vztahovat nově nejen na segwaye a elektrokola, která reálně mohou působit vážnější škody, ale i na různá podomácku vyrobená vozidla, což může vyvolat řadu komplikací zejména pro spotřebitele. Za český trh usilujeme o řešení, jež nám umožní tuto povinnost vyjmout nebo alespoň zmírnit,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Další změnou, kterou přináší evropská směrnice, je sjednocení potvrzení o bezeškodním průběhu ve všech státech EU. „Pokud by se český občan rozhodl uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v jiném státě, kam se např. přestěhoval, bude mít možnost získat standardizované potvrzení ve svém původním státě, který vezme pojišťovna v potaz při výpočtu pojistného. S ohledem na rostoucí mobilitu obyvatel EU a fungování jednotného trhu je tento návrh bezesporu ve prospěch řidičů,“ popisuje Jan Matoušek.

Poškození budou v případě bankrotu pojistitele chráněni v rámci celé EU

Návrh Evropské komise má krom jiného zajistit, aby oběti nehod motorových vozidel získaly plnou kompenzaci, a to i v případě, že je pojistitel insolventní. Nová pravidla zároveň zaručují, že by mělo být s poškozeným zacházeno ve všech členských státech EU stejně. „Poškozený bude odškodněn v případě insolvence pojistitele vždy z garančního fondu dané země, kde pobývá. Následně bude správce fondu požadovat regres po garančním fondu státu, kde je viník nehody pojištěn. Tento systém reaguje na potíže v některých členských státech a zrychlí proces odškodnění poškozených,“ vysvětluje Lucie Žulavská, specialistka na pojištění motorových vozidel České asociace pojišťoven.

V ČR princip plného odškodnění poškozeného funguje od roku 2000, kdy je i v případech insolvence pojistitele uhrazena škoda z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. „Také zajištění rovnosti všech občanů EU v případě nehod na silnici vnímám e jako krok dobrým směrem. V ČR je poškozený při dopravní nehodě odškodněn vždy, to znamená, že tento problém u nás neexistuje, nicméně v některých členských státech EU tato pojistná ochrana zatím neexistuje,“ upozorňuje Lucie Žulavská.

Jsou dětská elektroautíčka z obliga? Podle zastoupení Evropské komise v ČR ano

Podle některých informací se povinné ručení podle změněné směrnice mělo vztahovat také  na elektroautíčka pro děti či podobná vozítka. Zastoupení Evropské komise v Česku se k tomu vyjádřilo tímto způsobem.

Žádné povinné ručení pro dětská autíčka či jiné hračky. Jde pouze o motorová či elektrická vozidla určená k přepravě. Kde hoax vznikl? Existuje směrnice z roku 2009  O pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění.

Vznikla v době, kdy po chodnících ještě moc nejezdily segway a e-bikes. Dnes jich jezdí dost, a Evropský soudní dvůr mezitím vydal rozsudek, že směrnice se vztahuje i na tyto nové druhy "vozítek". Komise tudíž musí směrnici aktualizovat tak, aby rozsudky Evropského soudního dvora zohlednila. To udělala, a o jejím návrhu teď jedná Evropský parlament a zástupci členských států.

A protože jde o směrnici, mají členské státy možnost si samy stanovit jednotlivá opatření. V tomto případě mohou tedy i segway, e-bikes atd. z národní legislativy vyjmout, pokud to shledají nutným. Nikdo tedy Českou republiku nenutí, aby měla ve své legislativě, že třeba na elektrické golfové vozíky musíte mít povinné ručení. Stát ale musí zajistit, aby oběti, které např. segway zraní, porazí nebo jim způsobí nějakou újmu, měly nárok na odškodnění ze strany státu, od národního garančního fondu.“

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články