Eurovalley a odbornost v korporátním pojištění


			Eurovalley a odbornost v korporátním pojištění

Na konci roku 2017 se uskupení OK HOLDING rozrostlo o makléřskou společnost Eurovalley. Zaměřili jsme se na některá marketingová sdělení, která Eurovalley uvádí na svém webu a na jejich obsah jsme se vyptali jednatele a obchodního ředitele společnosti, Luďka Petera. 

Na webu Eurovalley jsem se dočetl, že Vaše praxe s pojišťováním korporátní klientely významně přesahuje délku existence společnosti Eurovalley, kterou jsem dohledal v obchodním rejstříku. Máte pro tento stav nějaké vysvětlení?

Máte pravdu, že Eurovalley je spíše mladší společnost, ale nebyla založena na zelené louce – Eurovalley již od počátku zaměstnávalo pouze odborníky s dlouholetou praxí v pojišťovnictví, a to jak v pojišťovnách a u tuzemských makléřů, tak u mezinárodních makléřů. Kdybychom sečetli praxi jednotlivých lidí, tak je tu Eurovalley už hezkých pár desítek let (smích).

Většina mých kolegů v Eurovalley se celou nebo skoro celou svoji profesní kariéru zaměřuje na pojištění velkých průmyslových firem, korporací a holdingových uskupení, a to jak v tuzemském, tak mezinárodním měřítku. Někteří začali v tuzemském pojistném byznysu (třeba v tehdy ještě jediné České pojišťovně) a propracovali se k mezinárodnímu pojištění a jiní to měli naopak, ale tenhle mix odbornosti máme vlastně všichni.

Mluvíte o mezinárodním pojištění a mezinárodní klientele. Není to ale tak, a tenhle názor na českém pojistném trhu určitě panuje, že servis mezinárodních pojistných programů je tak trochu jiná disciplína, než práce s lokálními firmami – a že tedy mezinárodní makléři vlastně tuzemskému pojištění nerozumějí?

Tohle je velmi povrchní vnímání situace. Na jednu stranu je pravda, že určitá část správy mezinárodního pojištění je zaměřena na administrativu a distribuci, ale to je při určité míře dělby práce nakonec pravda i u tuzemských makléřů – z těch stovek zaměstnanců, které velcí tuzemští makléři deklarují, určitě všichni nebudou odborníky v pojišťovnictví na slovo vzatými nebo špičkovými obchodníky. Je ale zároveň pravda, že kdo se v mezinárodním pojištění o věc zajímat chce, tak se může naučit věci, které v tuzemském pojištění nikdy nenajde.

Pro mě osobně byla obrovskou školou toho, co vlastně pojištění znamená pro velký korporátní podnik, práce s ostravskými hutěmi, které byly nebo se staly součástí mezinárodních holdingů. Najednou se ukáže, že nezáleží na tom, jestli se ke smlouvě připojí pojistné podmínky červené nebo zelené, to nebo ono riziko se upíše s takovou nebo jinou spoluúčastí, a na spoustě jiných do určité míry umělých zákrut, které někteří tuzemští pojišťováci považují za svoji hlavní odbornou znalost. Ukáže se, že odbornost poradce pro řízení rizik velkého podniku spočívá ve schopnosti širokého uchopení problematiky celého podniku – s jeho finančními i provozními toky, apetitu pro nesení nebo vyvedení rizika, jeho specifickým vnímáním pravidelných nebo naopak jednorázových nákladů a jejich vlivu na cashflow, tolerancí administrativní zátěže, zadržením kapitálu a jeho transferem pomocí kaptivních řešení, vrstvením krytí… těch pohledů je mnoho.


Mohlo by vás zajímat: Jiří Charypar: Když legenda vzpomíná…


U obrovských společností se navíc jasněji ukazuje, že z různé úrovně řízení vypadá riziko různě – a že tedy je nepochopením pojištění jako finančního nástroje, když se jeho nastavení nechá pouze v rukou nižšího výkonného personálu, kterému pak nějaký „poradce“ vnucuje detaily z pojistných podmínek a handluje s ním o pětníkovou úsporu na tisícikorunových spoluúčastech, když by se měly řešit hlavně scénáře s potenciálem pro likvidaci podniku, které ale výkonný personál vůbec nevnímá. V mezinárodním korporátním pojištění jsou navíc dostupná řešení, která jsou připravována korporacím skutečně na míru, bez omezení, která se v tuzemském průmyslovém pojištění často berou jako nepřekročitelné axiomy. Mezinárodní pojištění tedy obrovsky rozšiřuje obzory i v přístupu k pojištění tuzemských firem. Nejdůležitější potom samozřejmě je umět tyto světy propojit a přinést klientům takový pohled na věc a takové řešení, které je jim blízké a které jim dává smysl.

Mluvíte o vrstvení rizika, zajištění, kaptivních řešeních, mezinárodních pojistných trzích – všechna tato řešení nabízíte i svým tuzemským klientům?

Zdaleka ne každý klient je vhodným kandidátem pro složitější konstrukce pojistného krytí, které pracují s vrstvením rizika a třeba i vlastní kapacitou nebo kaptivem, případně placementem mimo ČR. Situace se ale vyvíjí. Zajímavým příkladem jsou naši klienti z oblasti veřejné správy, kde zaznamenáváme značný zájem o řešení, která pracují s fondovými nebo kaptivními nastaveními, která v Eurovalley známe právě z pojištění mezinárodních holdingů. Ve veřejné sféře také roste obecné povědomí o evropských pojistných trzích a vidíme vyšší poptávku například po přípravě zadávací dokumentace nebo podkladům k ní v angličtině, v čemž jsme určitě silní.

Postupně roste akceptace investorského modelu stavebně-montážního pojištění, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru. V privátním byznysu vidíme třeba vrstvení odpovědnostního rizika pro jednotlivé dlouhodobé projekty kvůli požadavkům na krytí od zahraničních partnerů, u exportérů potom poptávku po mezinárodních programech s master policy v ČR a lokálními smlouvami v zahraničí, což je také specifická disciplína, ve které máme zkušenosti. Tím, že každý model podnikání může mít svá specifika, která je potřeba pochopit a jejich rizika řídit, se také rozšiřuje potřeba pružnosti a odbornosti u průmyslového makléře – svůj tým jsem si proto pečlivě vybíral a rozhodně je nenechám zakrnět mezi tuzemskými vépépéčky (smích).


Mohlo by vás zajímat: MARSH: „Růst pojistného poprvé za 18 čtvrtletí“


Abychom se na závěr vrátili tam, kde jsme začali, tedy ke spojení Eurovalley a OK HOLDING: Jak zapadá odbornost Eurovalley, se zaměřením na korporátní klientelu a zázemím v mezinárodním pojištění a zajištění, do celkové struktury a strategického směřování uskupení OK HOLDING?

OK GROUP stavěl svoji původní koncepci na letité odbornosti v oblasti zemědělského pojištění a navazujících pojištění pro zemědělství, ale velmi záhy začal propojovat svůj byznys model s dalšími oblastmi – a je třeba říci, že stávající model, který dnes OK HOLDING používá, je svojí diverzifikací a funkčností něčím absolutně ojedinělým.

Dnes tak OK HOLDING zastřešuje všechny možné specializace v pojištění, ať už v retailu, průmyslu, zemědělství, nebo investiční výstavbě, i mimo pojišťovnictví, kde se zaměřuje na špičkové služby v certifikaci ISO a na dotační poradenství. OK HOLDING má stabilní zázemí, o které se je možné opřít, i postavení velké a na trhu respektované společnosti, jejíž vyjednávací síla je značná. O tom už jsme se za dobu členství i přesvědčili. Potenciál pro další růst je velký, a to i přeshraničně. Eurovalley, jako pevná součást OK HOLDING, si zároveň uchovává svůj brand a unikátní mix zkušeností lidí.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články