Jak pojistný podvod vnímají švýcarští a němečtí klienti?


			Jak pojistný podvod vnímají švýcarští a němečtí klienti?
10.1.2019 Spektrum

Ať už je to umělé nadhodnocení výše škody, nebo dokonce celá fingovaná škoda při nehodě auta –pojistný podvod se v poslední době stává téměř národním sportem, a to v různých zemích. Studie Švýcarského svazu pojistitelů (SVV) došla k závěru, že 10 % výplat za škody v neživotním pojištění je uplatněných podvodně. Nejvíce se to týká pojištění motorových vozidel, domácností, cenností a cestovního pojištění.

Jak vlastně takové jednání Švýcaři hodnotí. Z výzkumu švýcarské asociace vyplývá, že jenom 23 % oslovených respondentů vidí situaci, kdy pro jednou pojišťovna vyplatí více, než je nezbytně nutné podle škody, jako „kavalírský delikt“. Stále však asi 15 % z osloveného vzorku 2000 osob ve věku 18 až 74 let připouští, že někdy pojišťovnu obelhal. Podle jednotlivých druhů pojištění si 38 % účastníků studie myslí, že obzvláště snadné je to v pojištění domácnosti, dále následují s 23 % občanská odpovědnost a s 18 % havarijní pojištění auta.

Jsou-li tázáni na motivy takového nekalého jednání, asi 55 % Švýcarů si myslí, že pojistitelé vždycky najdou způsob, jak se takovým způsobům bránit. A celých 85 % oslovených míní, že pojišťovny stejně vyberou na pojistném více, než vydávají na pojistných plněních. Jen zhruba každý třetí (36 %) respondentů věří, že je nepravděpodobné, aby byl někdo za pojistný podvod potrestán nebo odsouzen.


Mohlo by vás zajímat: Dohledové testy ČNB: Jak dopadlo české pojišťovnictví?


V Německu se podvádí taky

V tom se Švýcaři liší od svých severních německých sousedů jen málo. Společnost Creditreform Boniversum nedávno uskutečnila spotřebitelskou anketu, z níž vyplynulo, že asi 2,4 milionu německých pojistníků (9 %) podle vlastních slov už někdy vědomě uvedlo do pojišťovny nesprávné údaje týkající se pojistné události - nebo „pojistné události“.

Více než tři čtvrtiny oslovených jsou navíc toho mínění, že úmyslně uvedené nesprávné nebo nadhodnocené údaje při škodách by mohly být redukovány nebo odstraněny, pokud by pojišťovny odměnily pojistníky za bezeškodní průběh pojištění. Mnoho spotřebitelů nevidí nic složitého na tom, jak obalamutit pojišťovnu zavádějícími fakty. Jen 6 % nepřičítají systému odměn za bezeškodní průběh žádný význam. A i o tom by pojišťovny mohly začít přemýšlet…


Mohlo by vás zajímat: Václav Hönig: Střecha nad hlavou si zaslouží nejvyšší ochranu


„Naše studie ukazuje, že Němci se cítí s pojišťovnami zabezpečeni a že jsou s nimi obecně spokojeni. Většina z nich se také řídí zdravým právním rozumem a citem. Ale i přesto vzniká pojišťovnám stále nezanedbatelná škoda způsobená podvody. Ovšem adekvátní systém odměn za bezpečný a bezproblémový přístup k pojištění by mohl tuto ztrátu podstatně snížit,“ prohlásil Nils Gebel, obchodní konzultant pro pojištění při Creditreform Boniversum GmbH.

Není to tak zlé

87 % oslovených respondentů považuje úmyslné uvedení nesprávných údajů při hlášení škody za kriminální čin, pouhých 13 % je opačného názoru – totiž že jde o „kavalírský delikt“. Celkem vyjádřilo porozumění pro ohýbání faktů a čísel 36 % účastníků ankety. Naopak převážná část, totiž dvě třetiny (64 %) takové pochopení nemá.

Čím vyšší příjem a dosažený stupeň vzdělání, tím je porozumění pro takové jednání menší. Muži se ukazují jako benevolentnější (21,3 % má pochopení) než ženy (jen 15,1 %). Velká většina konzumentů si i podle této německé studie myslí, že bonifikace klientů za bezeškodní průběh pojištění, například formou vrácení části pojistného zpět, by podvodné konání cestou uvedení zkreslených údajů o škodách redukovalo.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články