Jen víra nestačí. Církevní subjekty potřebují pojistit


			Jen víra nestačí. Církevní subjekty potřebují pojistit
8.11.2017 Spektrum, Produkty

Církev, myšleno zejména církev římskokatolická, ale nejen ta, se z hlediska pojištění jeví především jako prestižní a velmi konzervativní klient. Církevní právnické osoby jsou z hlediska ekonomiky a práva označovány za nestátní neziskové organizace, byť tento pojem není nikde taxativně vymezen.

Otázky vzniklých škod a jejich případné finanční krytí je tedy pro takové subjekty, neziskové subjekty, mnohdy otázkou existenční. Dokladem toho je nedávná událost vyhořelého kostela Božího Těla v Gutech na Frýdecko-Místecku, kde se škoda vyšplhala k několika desítkám milionů a k obnově kostela bude zapotřebí financí nejen z pojistky, ale i z dalších zdrojů.

Rozsahem je církevní struktura velmi podobná uspořádání municipalit. Kde je obec, tam je farnost, území spravovaných farností (diecéze) se často rozkládá na úrovni několika krajů. Rozsah majetků pokrývá prakticky území celé republiky, od největších měst po nejzapadlejší vesničku.

Jedním z úskalí v otázce pojištění církevního majetku je tedy především rozsah pojištění. V případě církví jde totiž o majetky na území celé republiky, proto v případě větších škodních událostí typu orkán Kyrill, nebo povodně, bývá zasaženo hodně objektů naráz, nejen na území obce, na území kraje, ale prakticky všude, kudy se případná pohroma prohnala.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Říjnové postřehy


Dalším úskalím je hodnota pojišťovaného majetku. Jedná se totiž ve velké většině o majetek nevyčíslitelné hodnoty. Pojistíme majetek na cenu obvyklou nebo na novou cenu? Jaká je cena časová či nová? Kdo vyčíslí, za kolik milionů je dnes možno (a lze to vůbec?) postavit barokní kostel s freskami z 15. století? Historický objekt, který je cenný právě z hlediska historie, nelze ani při zachování všech restaurátorsky – stavebních postupů, obnovit.

Zároveň, zejména ve větších městech jde o objekty, v nichž se nachází velké množství dalších uměleckých předmětů. Jejich cenu lze snad lépe stanovit s ohledem na ceny v aukčních síních. Ale i zde by asi nejeden z kněží protestoval. Předměty z kostelů mají pro církev nejen faktickou hodnotu, ale zejména duchovní rozměr. Z hlediska pojištění je také důležité, aby o budovy bylo řádně pečováno, neboť podmínkou je pojištění budov a staveb v řádném technickém stavu. Pojistitelé ale jinak, než zmíněnými postupy cenu pojištění stanovit nedovedou.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Odpovědnost na hlavu postavená


Paradoxem je vztah reálné hodnoty, která je tedy většinou prakticky nevyčíslitelná a hodnoty účetní, která je v případech kulturních památek a věcí kulturní povahy stanovena zákonem o účetnictví na hodnotu 1 Kč.

Pro stanovení pojistné částky jsme tak odkázáni zejména na kubaturu objektů co do obestavěného prostoru. S ohledem na nákladnost znaleckých posudků málokterá církevní organizace disponuje znaleckými odhady ceny jednotlivých předmětů kulturní povahy.

V současné době se u klientů z řad církví v souvislosti s církevními restitucemi setkáváme s požadavkem na dopojištění pořízeného majetku, ať již vráceného či nakoupeného z finanční náhrady, pod platné smlouvy v průběhu pojistného roku automaticky. S tímto se pojistitelé umí vypořádat a na základě čtvrtletních hlášení o stavu majetku jsou takové přírůstky majetku zpravidla připojišťovány. Pojištění církevního majetku lze de facto přirovnat k pojištění hradů a zámků.

Církev, to však není jen zkostnatělá struktura nahromaděného majetku. Církev to jsou lidé, vykonávající službu pro potřebné, a to zejména na poli sociálních a zdravotních služeb, ale i školských zařízení. Církev je zaměstnavatelem několika tisíc lidí. Ze všech těchto činností plyne samozřejmě odpovědnost. Pojištění odpovědnosti z výkonu činností je tak pro církve možná ještě důležitější potřebou než samotné pojištění majetků.


Mohlo by vás zajímat: Dobrá zpráva. Penze jsou v nejlepším stavu od 2008


V současné době je i pro církve, jakožto zaměstnavatele a organizace vedoucí matriky a údaje o příslušnících církve, zásadním momentem obecné nařízení na ochranu osobních údajů, neboli GDPR (General Data Protection Regulation), které začne v celé Evropské unii platit jednotně od 25. 5. 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V této souvislosti nabízí makléřská společnost OK GROUP a.s. prostřednictvím svých specialistů i našim klientů z řad církví pojištění proti kybernetickým rizikům.

Samozřejmostí už dnes bývá pojištění různých setkávacích a pobytových akcí i s mezinárodním přesahem. Zde je pojištění řešeno formou pojištění jednorázových akcí, kde bývá pojištěn majetek i odpovědnost za škodu.

V neposlední řadě je pro církevní strukturu zajímavé pojištění odpovědnosti statutárních zástupců. I zde lze vnímat paralelu s obecními a krajskými úřady. Každý ustanovený statutární zástupce farnosti odpovídá za svá rozhodnutí celým svým majetkem. Žádný z kněží však nemá na své faře zástup náměstků, kteří by mu radili v oblasti ekonomiky, práva a dalších specializací, rozhodují však mnohdy o milionech, například v souvislosti s dotacemi a mechanismem výběrových řízení veřejných zakázek.

Z mé zkušenosti mohu konstatovat, že církve jsou v ohledu správy majetku a odpovědnosti z výkonu různých činností přes všechnu víru opatrní i v té méně duchovní rovině a nabídkám pojištění otevřeně naslouchají. 

Zuzana Bumbová
Pojištění speciálních rizik OK GROUP a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

No co

Lumír Siroka,  14. 11. 2017

prodají pár odpustků, a zaplatí z toho pojistku.

Související články