Asociace britských pojistitelů varuje před „penzijní panikou“


			Asociace britských pojistitelů varuje před „penzijní panikou“

Dopady a vlivy pandemie jsou různorodé. Ovšem vznik či náznak paniky na penzijním trhu ve Spojeném království a rojení se „ochránců“ osob pojištěných na penzi může spíše patřit do kategorie neočekávaných vlivů. Asociace britských pojistitelů (ABI) proto vydala prohlášení, v němž varuje před panikou v oblasti penzí.

Podle ABI nebudou omezení z důvodu pandemie trvat věčně a rychlá finanční rozhodnutí by mohla ovlivnit budoucí život pojištěných osob. Je jasné, že koronavirová krize způsobuje mnoha rodinám finanční starosti. Lidé by ale podle ABI neměli penze chápat jako rychlou cestu k získání hotovosti a měli by si to dvakrát rozmyslet, než učiní zbrklé rozhodnutí v těchto nejistých časech. 

ABI si je vědoma určitého nebezpečí, že pro lidi by mohlo být lákavé využít penzijní svobodu a nastoupit do penze ve věku 55 let, aniž by si promysleli dlouhodobé důsledky takového kroku. Mohli by se také stát kořistí podvodníků, kteří by je mohli zbavit jejich penzijních úspor. Nedávný průzkum ABI, a to ještě před COVID-19, ukázal, že kdyby pokračovalo vybírání z penzijního „hrnce“, tak mnoha lidem by došly peníze na penzi a přitom by pak neměli žádný jiný příjem. Penzijní příjem by ale měl vydržet desítky let. Například muž ve věku 55 let může očekávat, že bude v průměru žít ještě 24 let a žena v tom samém věku může žít ještě dalších 27 let.


Mohlo by vás zajímat: Světovou ekonomiku zasáhl tvrdý a bezprecedentní šok


ABI proto připomíná osobám spořícím na penzi, aby si v této nejisté době:

  • před výběrem peněz ze svého penzijního účtu ujasnily, zda vůbec pravidla takový výběr dovolují. Spíše než vyplenění penzijního účtu by měly uvážit použití jiného zdroje příjmu, jako například úspor v hotovosti, je-li to možné. Takový krok by určitě znamenal méně dlouhodobých finančních rizik,
  • zajistily před jakýmkoli rozhodnutím autorizované finanční poradenství nebo poučení. V případě, že daná osoba uvažuje o vyzvednutí peněz z penzijního účtu, měla by nejdříve kontaktovat odborníka na penze v rámci instituce „The Money and Pensions Service“, která je financována ministerstvem práce a důchodů. Lze si také zaplatit nezávislého finančního poradce, který může předložit doporučení na základě konkrétní osobní situace dané osoby,
  • uvědomily, že jejich penzijní úspory jsou investovány do celé škály aktiv. To znamená, že v průběhu doby může jít příslušná hodnota jednotlivých aktiv nahoru nebo dolů. Jestliže se daná osoba nachází již blízko penzijnímu věku a má zaměstnaneckou penzi, tak ve většině případů jsou úspory směrovány do méně rizikových aktiv, než jsou například akcie, což pomůže utlumit případný propad ve výnosech,
  • daly pozor na podvodníky. Ti by mohli využít nejistoty a strachu a zdůrazňovat, že jsou na straně klientů. Proto je nutno nereagovat na nevyžádané telefonní hovory, texty nebo online nabídky na přezkoumání penze a nenechat se tlačit do jakéhokoli rozhodnutí týkajícího se penze. V případě zájmu o změnu penzijního ujednání, je třeba zkontrolovat příslušný registr poskytovatelů penzí nebo si telefonicky na čísle 0800 111 6768 ověřit, zda poskytovatel, s nímž se jedná, disponuje povolením k činnosti.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články