Koronavirus zasáhl i do konání zkoušek z pojištění


			Koronavirus zasáhl i do konání zkoušek z pojištění
18.3.2020 Koronavirus

Koronavirus má dopady i na konání odborných zkoušek z pojištění. I ty akreditované osoby, které pokračovaly ve zkouškách v upraveném režimu, vypsané termíny přesouvají.

Jednotlivé akreditované osoby se různí ve způsobu provádění zkoušek. Některé z nich (např. VECTOR Certifikace či VŠFŠ) provádějí certifikace ve velkých skupinách a v menší frekvenci termínů. U jiných akreditovaných osob (např. Česka bankovní asociace nebo Česká asociace pojišťoven) se zkoušky vykonávají elektronicky na tabletech a mají více termínů pro menší skupiny do 25 účastníků.


Mohlo by vás zajímat: Vliv rychlosti šíření koronaviru na celkový počet nemocných


Oznámení vlády ze dne 12. března 2020 v opatření o zákazu akcí stanovilo „až do odvolání jsou zakázána ... vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob." (zdroj: ZDE) ) Akreditované osoby k tomuto rozhodnutí většinou přistoupily zodpovědně a s ohledem na epidemiologickou situaci dočasně pozastavily provedení zkoušek, aby neohrožovaly zdraví účastníků a zkušebních komisařů.

K takovému kroku například přistoupily tyto společnosti:

Některé akreditované osoby k tomu přistoupily „pragmaticky“ a přizpůsobily své jednání sdělení vlády. Tak jak to udělala EFPA, která počet účastníků snížila na 29, a prováděla zkoušky i nadále. 


Mohlo by vás zajímat: Lloyd´s: Brexit a co dál?


Nařízená celostátní karanténa však i tyto „pragmatické“ akreditované osoby donutila konání zkoušek pozastavit. Vypsané termíny do 27. 3. se tak u všech akreditovaných osob zcela ruší.

Je to dobře, neboť odbornou zkoušku z pojištění je nutné složit do 1. 12. 2020. Je tedy ještě dostatek času a aktuálně je prioritou zdraví. Většina akreditovaných osob rovněž nabízí určitou formu e-learningu, získaný čas lze tak využít i k dalšímu samostudiu.

Dušan Šídlo
P
ojistný analytik společnosti Broker Trust

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

EFPA

Podivený,  18. 3. 2020

Musím suše konstatovat, že v EFPA bych si už žádnou zkoušku nesložil. Vector zrušil všechno. Že někdo sníží počet účastníků na 29, to vymyslel vskutku zmrd.

Související články