Následky pandemie přinášejí nová rizika do pojištění manažerské odpovědnosti


			Následky pandemie přinášejí nová rizika do pojištění manažerské odpovědnosti

Koronavirová pandemie a její ekonomické důsledky vedou ke vzniku nových rizik pro řídcí pracovníky v Německu. Podle aktuální D&O studie realizované pojišťovnou AGCS k nim patří rostoucí rizika insolvence, vyšší ohrožení kybernetické bezpečnosti a stoupající počet akcionářských hromadných žalob.

Přitom stoupající počet žalob a právních sporů, stejně jako vyšší četnost a závažnost škodních událostí vedla už v posledních letech ke ztížení podmínek pro práci v odvětví pojištění odpovědnosti D&O. Pojišťovací obchod v tomto segmentu se stal na mnoha trzích neprofitabilním: například v Austrálii, ve Velké Británii, v USA a některých částech Evropy.

„Přes nedostatečnou aktuální úroveň pojistného při současně rostoucích rizicích a škodách jsou mnozí pojistitelé stále ještě schopni pokrýt zátěž z pojištění uplynulých let. Jenže k tomu se přidává, že jsme se ocitli ve světě velkých nejistot a budoucí vývoj nebezpečí lze jen stěží předvídat a ocenit. A to se týká především úplně nové situace a následků kolem covidu-19 jak pro ekonomiku jako celek, tak pro některá odvětví a oblasti,“ vysvětlil svízelnost současné situace Shanil Williams, globální ředitel Financial Lines v AGCS.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Pandemie připomíná hollywoodský film. Vakcinace je jediné řešení


Platební neschopnost

Největší starosti jsou podle AGCS založeny v pojištění D&O okolo varování před vlnou insolvencí v důsledku nezvládnutí koronavirové krize. Podle úvěrového pojistitele Euler Hermes může největší část těchto platebních neschopností padnout do první půlky roku 2021. Celosvětový insolvenční index by do konce tohoto roku mohl zaznamenat nárůst o 35 %, což by byla rekordní výše. Nejvíce by k tomu měly přispět podle očekávání firmy v USA, Brazílii, Číně a vyspělých evropských zemích, jako jsou Velká Británie, Belgie, Itálie nebo Francie.

V Německu se jevila opatření vlády k podpoře ohrožených subjektů jako účinná a silná. Nicméně s postupujícím časem se obavy také zvětšují. „Účinky postupně se vyčerpávajících politických opatření k podpoře firem nám dělají starosti,“ připustil Stephan Geis, regionální ředitel Financial Lines pro střední a východní Evropu. Výpomoc vlády byla prodloužena v Německu zatím do konce ledna 2021.

Kybernetická rizika a hromadné žaloby

Vedle ekonomických a finančních následků pandemie jsou nadále firmy „zkoušeny“ i kybernetickými riziky. Nadále stoupá počet útoků na podniky a jejich datové soubory spojených s požadavkem výkupného. Obecně vzniká mnohem více bezpečnostních mezer z důvodu přenesení provozních a obchodních procesů do prostředí home-office z důvodu lockdownu kvůli šíření nákazy covidu-19.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Blackout už není jen teorie...


Také zahraniční společnosti jsou konfrontovány se stále více hromadnými žalobami okolo cenných papírů. Procentní podíl nově registrovaných žalob v roce 2020 cílených na zahraniční firmy kotované na burze v USA byl loni téměř dvojnásobně vysoký než v předchozích letech, informuje AGCS. Asi polovina žalob je zaměřena proti firmám se sídlem v Asii, zejména v Číně nebo Singapuru. Také mimo území USA přibývá hromadných žalob rekordním tempem, takže riziko, že konkrétní subjekt bude vystaven takové události v mnohých oblastech jurisdikce stoupla, konstatovala dceřiná společnost Allianz AGCS.

„Protesty namířené proti sociální nerovnosti, aktivistické kampaně nebo námitky ohledně praní špinavých peněz – to všechno má potenciál vyvolat právní spory s firmami, jaké jsme doposud znali spíše po velkých škodách, jakými byly velké katastrofy, pád letadla nebo lesní požáry,“ varoval Stephan Geis, regionální šéf Financial Lines ve střední a východní Evropě.


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou výsledky pojišťoven v oblasti povinného ručení za rok 2020?


Aktivisté hrozí

Dalšími faktory se tak stávají diverzita, klimatická změna a faktory udržitelnosti ESG. AGCS v nich vidí rostoucí hrozbu, protože někteří je chápou jako dodatečnou příležitost na podání (hromadné) žaloby nebo na požadavek vyrovnání. Nejznámějšími příklady jsou v tomto ohledu aktuálně Oracle, Facebook nebo Qualcomm jako technologické firmy čelící žalobám, jejichž základem je diverzita. V těchto případech tvrdí akcionáři, že ředitelé své svěřenské závazky porušují tím, že nekonají ve smyslu diverzity v managementu. Zdůvodnění spočívá buď v otázkách různého odměňování nebo jmenování nového člena představenstva odlišné barvy pleti.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články