Mladí Němci mají velké mezery ve finančních znalostech


			Mladí Němci mají velké mezery ve finančních znalostech
28.8.2018 Spektrum, Zahraničí

Mladí jsou jako ryba ve vodě, jde-li o smlouvy na služby mobilních operátorů nebo jejich bankovní účet. Obecně ale ve finančních otázkách u nich panuje velká nevědomost a neznalost. 

K tomuto závěru dospěla aktuální studie „W2 Jugend Finanzmonitor“, jež je k dispozici hlavnímu německému ekonomickému deníku Handelsblatt. Anketa se přitom nezabývala jen zkušenostmi a postoji, ale zkoumala i odborné znalosti. A výsledek rozhodně nepotěšil.

Ukázalo se, že německý dorost nemá s financemi žádné zásadní úmysly a nezabývá se jimi. Přitom náctiletí a dvacátníci se necítí být dostatečně informováni u nájemních smluv a nákupu na splátky. Ještě hůře to vypadá u vědomostí na téma různých investičních možností, jako jsou denní dávky, spořitelní knížky nebo akcie. Zde si většina oslovené mládeže dává v anketě rovnou známku od 4 do šesti (jednička je nejlepší). Také povědomí o úvěrech na nemovitosti nebo zabezpečení na stáří je u mládeže mizerné.

Na druhou stranu přinesla studie i tyto výsledky: 42 % oslovených se zabývá finančními investicemi, 37 % pojištěním. „Téma ekonomiky je na školách i nadále podceňováno a vyučování poddimenzováno,“ konstatoval Michael Hüther, ředitel Institutu německého hospodářství (Institut der Deutschen Wirtschaft). I když je třeba ocenit, že některé spolkové země, jako Bádensko-Württembersko, ekonomiku už zavedly jako školní předmět.


Mohlo by vás zajímat: Blesky hrozí! V Německu způsobují čím dál vyšší škody


Nicméně se ukazuje, že téma je v kruhu rodinném stále častěji diskutováno, jak ukazuje nedávná studie DVAG. Přitom bylo zjištěno, že čím je dotazovaný respondent mladší, tím častěji tomu tak je. Každý druhý oslovený ve věku do 30 let potvrzuje, že finanční znalosti mu aktivně zprostředkovali rodiče. O finančních investicích se mluvilo u 68 % dotázaných účastníků studie do 30 let. U starších ročníků nad 50 let výše se to dělo jen u menšiny dotázaných.

Mladší ročníky se také orientují podstatně lépe ve finančním chování svých rodičů než předchozí generace. Přesto je polovina dotázaných toho mínění, že komunikace o finančních záležitostech by měla být v rodinách dále posílena. I u jinak spíše zdrženlivých seniorů ve věku od 60 let je bezmála polovina dotázaných pro, aby se o těchto tématech mluvilo v kruhu rodinném více.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články