Německo: Co přináší nový zákon o cestování pro turisty?


			Německo: Co přináší nový zákon o cestování pro turisty?
19.6.2018 Spektrum, Zahraničí

Od 1. července bude platit v Německu nový tzv. zákon o paušálních cestách (zájezdech). Účelem je lepší zabezpečení on-line rezervací, z čehož získají více jistoty turisté. Zákon má ale i některé nečekané efekty.

Vyhledat si letecké spojení, vybrat si hotel a třeba si ještě rezervovat auto z půjčovny: mnoho turistů si takto sestavuje svou dovolenou pomocí několika kliků na internetu. K tomu, aby byli do budoucna lépe zajištěni, bude v Německu od 1. 7. 2018 platit nový zákon o cestování.

Jedná se o implementaci směrnice EU o „paušálním cestování“. Jejím původním cílem bylo lepší zabezpečení on-line rezervací na portálech o cestovním ruchu. Reforma však přináší překvapivé druhotné efekty.

Doposud měl turista možnost volit buď komplexní (paušální) zájezd, nebo individuálně sestavenou cestu z jednotlivých plnění, jako let, hotel, auto z půjčovny. Zakoupený paušální zájezd je dobře zajištěn: v případě úpadku pořadatele dostane klient své peníze zpět, může zmírnit následky nedostatků na zájezdu a požadovat odškodné. Kdo si ale rezervuje svou cestu individuálně, nemá takové právo – platí všeobecné smluvní právo, jako je ubytovací právo u hotelů nebo smluvní nájemní právo u prázdninových apartmánů.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Kdyby se takhle chovaly pojišťovny…


Třetí kategorie cest

Do budoucna bude existovat ještě i třetí forma: spojené cestovní plnění. Tato právní forma vznikne, jestliže zprostředkovatel – buď cestovka, nebo portál – prodá turistovi minimálně dvě různá plnění pro tu samou cestu během jediného dne, přičemž vzniknou různé faktury, jako třeba na leteckou přepravu a na hotel. Jednotlivé plnění musí stát alespoň 25 % celkové ceny.

V takovém případě musí zprostředkovatel na všechny inkasované peníze od klienta předložit vlastní zabezpečení proti insolvenci. V případě úpadku například portálu dostane zákazník zaplacené peníze zpět.

„Ale to není stále všechno: zprostředkovatel plnění musí na extra formuláři informovat, jaký typ cesty si turista rezervuje. Pokud tak neučiní, stává se automaticky pořadatelem zájezdu,“ vysvětluje Oliver Buttler ze spotřebitelské centrály spolkové republiky Bádensko-Württembersko. V takovém případě se na cestu vztahuje právo o paušálním zájezdu. Turista může od portálu například požadovat dodatečně část ceny za cestu zpět, vyskytnou-li se během ní nedostatky.


Mohlo by vás zajímat: Dobrá zpráva. Mezinárodní cestovní ruch je na vzestupu


Spojené cestovní plnění nebo zájezd

Informační povinnost má tento smysl: Turista si nesmí při rezervaci cesty složené z různých plnění jednotlivých subjektů omylem myslet, že si kupuje paušální zájezd. Přitom myslel zákonodárce především na on-line rezervace, při nichž si lze na pár kliků pořídit let a hotel.

Například: cestovatel si zabukuje na webové stránce Rynair letenku a do 24 hodin ještě i hotel, který mu letecká společnost navrhla. Letecká společnost tak musí každopádně předložit na zákonem předepsaném formuláři své zabezpečení.

A k tomu nelze inkasovat peníze za obě plnění v jednom platebním kroku. Pokud by se tak stalo, je letecká společnost rázem organizátorem paušálního zájezdu pro klienta. To samé platí, neinformuje-li zákazníka jednoznačně na správném formuláři o tom, že sice mu prodává spojené cestovní plnění, ale nikoli komplexní („paušální“) zájezd.


Mohlo by vás zajímat: Loupež století? Zaměstnankyně okradla pojišťovnu o 250 000 €


Výhody pro spotřebitele

Nová ustanovení neplatí však jen k ochraně spotřebitele pouze na on-line portálech, ale i v cestovních kancelářích. Také tam v uplynulých měsících panovala velká nejistota. Zprostředkovatelé měli strach, že se stanou pořadateli zájezdů, pokud třeba použijí nesprávný formulář.

Neboť do budoucna musí cestovka každé jednotlivé cestovní plnění účtovat a vyrovnat zvlášť – a k tomu vystavit správný formulář. To znamená pro cestovní kancelář náročnější „třístupňovou“ metodiku, ale pro turisty to skýtá výhody. „Cestovatelé musí být informováni lépe,“ uzavírá novou proceduru ochránce spotřebitelů Buttler.

Konzumenti profitují ještě více

Nové právo o cestování přináší s ohledem na pořadatele další výhodu, která zprvu nebyla patrná: v reakci na novou právní situaci nabízí nyní například cestovka TUI i jednotlivá plnění s ochranou podobnou právní ochraně zájezdu. Rezervuje-li klient například hotel a auto z půjčovny u tohoto poskytovatele, dostane i tak tzv. „plné kasko“.

Vzhledem k tomu, že paušální zájezd se musí skládat alespoň ze dvou cestovních plnění, zavedla TUI servisní balíček („TUI Plus Paket“) zahrnující zabezpečení pro případ krizových situací a 24hodinovou zákaznickou péči. Tento balíček obdrží cestovatel automaticky, když si zabukuje například hotel – a to bezplatně.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Óda na pojištění a pojistný trh


Vyloučeny jsou jen zprostředkované individuální lety, podléhající pravidlům mezinárodního zastřešujícího svazu leteckých dopravců IATA. Také jiný subjekt, Alltours, vyhlásil, že jednotlivá cestovní plnění bude prodávat jako paušální zájezdy s odpovídajícím zabezpečením.

Delší lhůty k nahlášení vad služeb

Přenesení práv vztahujících se k zájezdu i na jednotlivá plnění je velkou předností pro konzumenty služeb. Na rozdíl od rezervace přes portály jako booking.com nebo HRS dostane tady klient plnou ochranu pro zájezd. Sami poskytovatelé služeb se rozhodli práva cestujících rozšířit.

Nový zákon o cestování přináší i další novinky. Turisté budou mít v budoucnu více času k uplatnění nároků za vady služeb u pořadatele, například nebude-li hotelový pokoj čistý, nebo bude-li pláž během pobytu uzavřena. Lhůta činila doposud 1 měsíc, ale pro rezervace učiněné od 1. 7. 2018 to budou dva roky – další jasná výhoda pro turisty.


Mohlo by vás zajímat: Mundial je tu! Fotbal však pojišťovny nemilují


Co nepotěší

Existují ale i nevýhody v procesu sjednocování evropského práva o paušálních cestách. Do budoucna už nebude platit tato norma pro prázdninové apartmány a nájemní domy patřící organizátorům cest. A také jednodenní cesty v hodnotě do 500 eur nejsou do budoucna už kryty.

Zarezervuje-li si turista napříště prázdninový dům ve Španělsku u německého subjektu, může pro pobyt platit španělské nájemní právo. To bude komplikovat vymáhání peněz za vady během pobytu.

Dále jsou možné větší změny ceny po rezervaci. Doposud mohl turista cestovní smlouvu bezplatně vypovědět, zvýšil-li poskytovatel po rezervaci cenu nejméně o 5 %. Nyní to bude možné jen při navýšení ceny o 8 % a více.

Doposud také nesměla být cena zvýšena v průběhu 4 měsíců před termínem nástupu cesty. Tato ochrana nyní bude poskytnuta jen pro posledních 20 dnů před datem odjezdu.

Zdroj: welt.de

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články