Odborné zkoušky podle ZDPZ: Jde to, hlásí první úspěšní certifikovaní poradci!


			Odborné zkoušky podle ZDPZ: Jde to, hlásí první úspěšní certifikovaní poradci!
25.9.2019 Spektrum

EFPA ČR realizovala první otevřený termín odborných zkoušek v distribuci pojištění. Prvních 18 úspěšných poradců má již svůj certifikát. Jaké jsou první zkušenosti se skládáním zkoušek podle ZDPZ?

Výsledky dávají jasný vzkaz všem poradcům, makléřům, manažerům: S dobrou přípravou to jde!

První hromadný termín zkoušky podle ZDPZ v číslech:

 • 26 uchazečů z celkem 19 společností na zkoušce.
 • Celková úspěšnost uchazečů na termínu: 69,23 %.
 • 18 osob získalo Osvědčení o odborné způsobilosti podle ZDPZ.
 • Rychlost: První složená zkouška pro samostatnou kategorii III. Neživotní pojištění občanů (zahrnující i vozidla) trvala pouhých 38 minut, přičemž limit na tuto zkoušku je 120 minut.
 • 100% výsledek u zkoušky na velká rizika – jeden z uchazečů měl celý test správně!
 • U dvou kategorií (III. Neživotní pojištění občanů, V. Pojištění velkých pojistných rizik), skládaných samostatně, získali osvědčení všichni účastníci (100% úspěšnost).
 • Kombinovanou kategorii VIII. „Životní pojištění + neživotní pojištění podnikatelů“, úspěšně absolvovali všichni uchazeči (100% úspěšnost)
 • Úspěšnost nejvyšší kombinované kategorie IX., zahrnující i pojištění velkých rizik, byla oproti tomu na úrovni 50 %.
 • Případové studie dopadly výborně: 90% úspěšnost v testech.
 • Problematické jsou opět otázky s 1-4 správnými odpověďmi, zde byla zaznamenána chybovost až u 4 otázek z 10.

Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zlo má jméno „evropské dotace“


Důležitá je příprava, na tom se shodli všichni účastníci zkoušek. K přípravě byly u EFPA připraveny elearning, dále testovací nástroj Drill, kde si účastníci mohou skládat jakékoliv varianty cvičných testů a systém sleduje chybovost a současně nabízí vyšší podíl chybových otázek k procvičení. Právě tento nástroj byl účastníky hodnocen jako nejlepší k přípravě na zkoušku, jak se vyslovilo téměř 70 % uchazečů. Zajímavostí je, že při vyhodnocení odpovědi systém přímo ukáže podrobné zdůvodnění. Mezi další oblíbené nástroje patřila databáze otázek ke stažení offline.

Rozdělení účastníků podle kategorie zkoušky odborné způsobilosti Zdroj EFPA

Celkově lze pilotní termín zkoušky hodnotit pozitivně, a pro poradce na trhu máme dobrou zprávu: Zkoušky jsou s dobrou přípravou zvládnutelné!


Mohlo by vás zajímat: vyzkumnehod.cz: Smrt nepozorného chodce zachycena na videu


Problémové otázky!

Níže uvedené otázky nezodpověděl správně žádný z uchazečů. Pojďte si zkusit správnou odpověď.

Otázka 1

Pokud je úrazové pojištění sjednáno společně s životním pojištěním, není pojistitel po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy oprávněn:

(pouze 1 správná odpověď)

 1. Vypovědět ani jedno z uvedených pojištění.
 2. Vypovědět pouze životní pojištění. Úrazové pojištění může vypovědět bez omezení.
 3. Vypovědět životní pojištění ani doplňkové úrazové pojištění. Úrazové pojištění může vypovědět jen tehdy, pokud bylo sjednáno v samostatné pojistné smlouvě.
 4. Vypovědět ani jedno z uvedených pojištění, ledaže by se s pojistníkem na výpovědi dohodl.

Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz


Otázka 2

Pojištěný zemřel a v době pojistné události nebyla určena obmyšlená osoba. Kdo nabývá práva na pojistné plnění?

(pouze 1 správná odpověď)

 1. Dědici v rámci dědického řízení.
 2. Děti pojištěného, a není-li jich, manžel pojištěného. Není-li jich, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného a osoby žijící s pojištěným ke dni jeho smrti ve společné domácnosti.
 3. Manžel pojištěného nebo osoby žijící s pojištěným ke dni jeho smrti ve společné domácnosti alespoň jeden rok. Není-li jich, nabývají práva na pojistné plnění rodiče a děti. Není-li jich, nabývají tohoto práva dědici.
 4. Manžel pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného. Není-li manžel ani děti, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného a není-li jich, nabývají tohoto práva dědici.

Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 130 mld. Kč


Otázka 3

Před sjednáním pojištění nebo jeho podstatnou se zákazníkovi poskytuje rada:

(více správných odpovědí)

 1. U jiného než rezervotvorného pojištění, pokud distributor informuje zákazníka, že i u takového pojištění poskytuje radu.
 2. U jakéhokoliv životního pojištění.
 3. U rezervotvorného pojištění.
 4. Jen u rizikového pojištění.

Správné odpovědi: 1b, 2d, 3a+c,

Zdroj: EFPA ČR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články