Rozptýlená pozornost. Přízrak dnešního řidiče (1. díl)


			Rozptýlená pozornost. Přízrak dnešního řidiče (1. díl)
11.10.2017 Spektrum

Řidiči, ale i cyklisté a chodci, se v silničním provozu často věnují činnostem, které rozptylují jejich pozornost – například poslechu hudby, telefonování nebo čtení a psaní sms. Rozptýlená pozornost tak negativně ovlivňuje jejich chování v silničním provozu. Podívejme se na studii Nizozemského institut pro silniční bezpečnost, která se tomuto fenoménu věnoval. V prvním díle se seznámíme s fenoménem rozptýlené pozornosti.

Přesná statistika dopravních nehod, které byly způsobeny rozptýlenou pozorností, není známa. Rozsáhlá americká studie však zjistila, že v 68 % nehod se řidič bezprostředně před nehodou plně nevěnoval řízení. Mezi činnostmi, které často vedou k rozptýlení pozornosti, figurují mimo jiné hovor se spolucestujícím, používání telefonu a manipulace s různými přístroji.

Vzhledem k stále větší míře používání elektronických přístrojů i v rámci silničního provozu, například různých přenosných přehrávačů a elektronických systémů, které pomáhají řidičům, se počet nehod způsobených rozptýlenou pozorností bude pravděpodobně zvyšovat. Důsledkům rozptýlené pozornosti v silničním provozu je možné předcházet různými opatřeními, například veřejnou informovaností a osvětou, nebo technickými prostředky, které například znemožní manipulaci s navigačními systémy během jízdy nebo používání mobilního telefonu za jízdy.


Mohlo by vás zajímat: Blíží se zdanění pojišťovnictví? Slovensko už navrhlo zákon


Vývoj a obsah

V posledních desetiletích roste zájem o tématiku rozptýlené pozornosti jako faktoru dopravní nehodovosti. Rozptýlená pozornost není z hlediska bezpečného silničního provozu nový problém, ale začali jsme o ní častěji slýchat až s nástupem mobilních telefonů a v důsledku jejich používání za volantem (viz Institute for Road Safety Research, SWOV, fact sheet Používání mobilního telefonu při řízení).

Mobilní telefon je stále považován za nejčastější příčinu rozptýlené pozornosti, ale zdaleka ne za jedinou. Účastníci silničního provozu mohou být rozptýleni konzumací jídla a nápojů, poslechem hudby nebo sledováním reklamních billboardů (na poslední z uvedených témat viz SWOV fact sheet Rozptýlená pozornost způsobená reklamní a informační komunikací při silnici).

V posledních letech se rozšiřuje množina příčin možného snížení pozornosti. Z mobilních telefonů jsou nyní smartphony, které lze používat nejen na telefonování a sms, ale mají také email, whatsapp, internet a twitter. Někteří řidiči si ze svého vozu udělali pojízdnou kancelář. Také navigační systémy, které se na scéně objevily relativně nedávno a které mají pomáhat řidičům v jízdě, mohou odvádět jejich pozornost. Rozptýlená pozornost však nepostihuje jen řidiče, ale i další účastníky silničního provozu, cyklisty a chodce (viz také SWOV fact sheet Jak cyklisté a chodci telefonují).


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zářijové postřehy


Co je to rozptýlená pozornost?

Účastníci silničního provozu se musí neustále rozhodovat na základě svého předvídání budoucího vývoje dopravní situace a chování ostatních účastníků. Dopravní situace se může stát životu nebezpečnou v řádu vteřin. Účastníci silničního provozu musí tedy věnovat pozornost provozu na silnici neustále, i když nic zdánlivě nehrozí a mohou jet více či méně „na autopilota“. V silničním provozu se však lidé nevěnují jen věcem, které souvisejí s dopravou – například telefonují. Jakákoliv další činnost ubírá z pozornosti, která by měla být věnována jízdě; ta se snižuje a riziko se zvyšuje. V tomto kontextu používáme výraz rozptýlená pozornost.

V literatuře nalezneme celou řadu definic rozptýlené pozornosti. Jedna z nejšíře přijímaných definic je tato: „Rozptýlená pozornost řidiče je odklon pozornosti od úkonů nezbytných pro bezpečnou jízdu směrem k činnosti, která o pozornost soupeří.“ Rozptýlená pozornost je vlastně odklon pozornosti; nejedná se o sníženou pozornost. Ke snížení pozornosti dochází, když je například jízda velmi monotónní, třeba v případech tzv. ‚polderové slepoty‘ (viz WOV fact sheety Problémy s pozorností za volantem (archiv) a Únava v dopravě, její příčiny a účinky. Když je řidič rozptýlen, jeho bdělost nikterak netrpí, ale jeho pozornost je věnována něčemu jinému než jízdě. Uvedená definice se vztahuje pouze na řidiče (vozů), ale platí univerzálně i pro ostatní účastníky silničního provozu.


Mohlo by vás zajímat: Konference RISKfest: Jak na pojištění majetku? (2. díl)


Pozornost může být rozptýlena, když člověk začne myslet na jiné věci (snění za bílého dne) nebo se zabývá činností, která se nevztahuje k dopravě (např. telefonování). K rozptýlení pozornosti však také dochází, když se člověk věnuje něčemu, co souvisí s jízdou, ale není to v daném okamžiku zásadně důležité z hlediska bezpečnosti silničního provozu (např. zadávání cíle do navigačního systému). Pozornost účastníka silničního provozu může být rozptýlena i nedobrovolně, například reklamním poutačem, někým zajímavým na chodníku nebo třeba nízko letícím letadlem. Zdroj rozptýlení může být uvnitř vozidla (např. plačící dítě na zadním sedadle) nebo vně vozidla (např. dopravní nehoda na dálnici v protisměru). Účastníci silničního provozu mohou být rozptýleni také různými zvuky.

Jaké typy rozptýlené pozornosti rozlišujeme?

Existují různé typy rozptýlení:

  • vizuální rozptýlení, například když účastník silničního provozu sleduje displej svého smartphonu a ne provoz na silnici;
  • zvukové rozptýlení, například když cyklista poslouchá hudbu ze sluchátek a díky tomu nevnímá provoz, který je za ním;
  • fyzické (biomechanické) rozptýlení, například když účastník silničního provozu zadává manuálně číslo do telefonu;
  • kognitivní rozptýlení, například když se účastník silničního provozu ‚zasní‘ nebo přemýšlí o telefonním hovoru a nevěnuje pozornost tomu, co se děje na silnici.

Jak často dochází k rozptýlení pozornosti u účastníků silničního provozu?

Jak často dochází k určitému typu chování se nazývá „prevalence“ daného chování. Studie zjistily, že prevalence rozptylujících aktivit je značná: velká část z celkového počtu účastníků silničního provozu, do nichž zahrnujeme i cyklisty a chodce, se věnuje činnostem, které je mohou rozptylovat. To dokládají i jiné průzkumy, včetně studie Naturalistic Driving, která zaznamenávala chování účastníků silničního provozu (viz SWOV fact sheet Naturalistic Driving: sledování každodenního chování při jízdě, archiv). Data o rozptýlené pozornosti z Nizozemí nejsou dostatečná, a proto tento fact sheet často čerpá z mezinárodních statistik.


Mohlo by vás zajímat: Finanční kompenzace za následky povinného očkování?


Mezinárodní studie zjistily, že řidiči věnují zhruba 30–50 % času za volantem činnostem, které rozptylují jejich pozornost. Nejčastěji se jedná o hovor se spolucestujícími. Řidiči stráví přibližně 15–25 % času za volantem hovorem se spolucestujícím. Dále často poslouchají hudbu a mnozí (48–65 %) manipulují s ovládacími prvky hudebních přehrávačů. Další rozptylující činností pro řidiče je konzumace jídla a nápojů. Účastníci silničního provozu často používají za jízdy mobilní telefon. Nejnovější mezinárodní průzkumy ukazují, že 25-35 % řidičů si často čte zprávy a přibližně 14–30 % často zprávy píše.

Zdroj: Nizozemský institut pro silniční bezpečnost

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články