Sloupek Kateřiny Lhotské: Nový impuls v boji proti diskriminaci


			Sloupek Kateřiny Lhotské: Nový impuls v boji proti diskriminaci

Při „Centrálním mozku EU“ v Bruselu byl v tichosti zřízen nový úřad, jehož náplň je zřejmá již z jeho názvu – Úřad pro antidiskriminační kvóty. Plody jeho práce jsou zatím neveřejné, nicméně se podařilo získat alespoň některé návrhy opatření, která se mají promítnout do nové evropské směrnice.

Za to musíme poděkovat především spolupracovníkům agentury KACHNA, kteří je našli v kontejneru na papírový odpad. Hodnota materiálů je vysoká také díky tomu, že obsahují i ručně psané poznámky neznámého autora. Hned na titulní straně je třeba napsáno velkými písmeny: „Celkově málo progresivní“. Takže je docela možné, že finální návrh směrnice EU o zavedení antidiskriminačních kvót, bude ještě daleko odvážnější.

Základní myšlenka celého návrhu je shrnuta do preambule obsahující výrok „Tam, kde nejsou majority, neexistuje diskriminace minorit“. A tak se materiál zabývá především způsobem, jak pro jednotlivé oblasti diskriminace přerozdělit společnost do několika stejně početných skupin, nebo jak vzájemně spojit majoritu a všechny minority do jednolitého celku.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Autoři návrhu měnícího PTR by nesložili zkoušky na VŠE!


Třeba genderová nerovnováha se má řešit rovnoměrným rozdělením obyvatel EU mezi všechny nově objevené gendery. Zjevný nepoměr mezi současnou výraznou početní převahou příslušníků dvou již historicky překonaných genderů – muž a žena – a těmi novými, bude řešena tím, že ti, co se dosud považují zpátečnicky za muže nebo ženu, si zvolí gender nový. Aby se dosáhlo rovnoměrného rozdělení společnosti, bude stanovena maximální kapacita každé genderové skupiny. Pro zařazení do ní pak bude platit pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív gender bere“. A kdo zbyde, tomu bude přidělen jeden z těch, kde bude ještě volno.

Aby nebyl nikdo znevýhodněn tím, že by zůstal mužem nebo ženou, budou popsaným způsobem přerozděleni všichni a oba zmiňované gendery budou zrušeny. Nově bude tedy uznáváno 50 genderů (52 dosud známých mínus 2 zrušené). Poté bude následovat druhý krok spočívající v tom, že počet členů vedení všech veřejných institucí, politických stran, obcí a obchodních společností bude upraven tak, aby byl dělitelný 50. Cíl je jasný – dosáhnout tak rovnoměrného a nediskriminačního zastoupení příslušníků všech genderů na řízení státních, veřejných a soukromých institucí.


Mohlo by vás zajímat: ČAP představuje: První kalkulačka nákladové složky IŽP


Odlišně se bude postupovat v oblasti potírání diskriminace náboženských menšin. Nadále totiž bude uznáváno jen jedno náboženství, ke kterému budou všichni občané EU hromadně konvertovat. Aby se tento proces zjednodušil, bude to provedeno na úrovni Evropské rady přijetím příslušného usnesení kvalifikovanou většinou. Zatím není ovšem jasné, které náboženství bude nakonec zvoleno. V získaných materiálech totiž stránka právě s touto informací chybí. Poslední, kterou má agentura KACHNA k dispozici, končí neúplnou větou: „Společným náboženstvím občanů EU bude nadále “. A k tomu je připsáno rukou: „Správná volba. Tam, kde zavedli toto náboženství opravdu důsledně, si nikdo nedovolí ani ceknout.

Materiál řeší i problematiku kvót podle věku (o konkrétních antidiskriminačních opatřeních je více informací ZDE). Tento mechanismus je však tak komplikovaný, že jej nelze v rozsahu tohoto textu vysvětlit. Největším problémem je totiž to, že věk se mění mnohem dynamičtěji než třeba gender.

Největší výzvou navrhovatelů ovšem bylo dosažení spravedlivého zastoupení lidí s různými intelektuálními schopnostmi ve správě veřejných záležitostí. Řešení se však bohužel nalézt nepodařilo, a tak tato oblast zůstává otevřená. Problém není ani tak ve vlastním výpočtu kvót, ale hlavně v řešení otázky, jak je v jednotlivých veřejných institucích naplnit a dosáhnout tak požadované intelektuální pestrosti. Hlavně tam, kde je přeblbcováno. Jedno je však jisté. Navržené postupy pro dosažení intelektuální rozmanitosti se nebudou vztahovat na centrálu EU. Svědčí o tom ručně psaná poznámka: „Nezahrnovat do návrhu orgány a úřady EU!!! Kapři si taky sami rybník nevypustí“.

Kateřina Lhotská
vedoucí odděle ní analýz a finančních produktů, Creasoft s.r.o.
člen Finanční akademie Zlaté koruny
stříbrná blogerka v kategorii Nováček roku 2018 serveru iDNES

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články