Asistenční společnosti pomohly během letní sezóny 30 tisícům Čechů


			Asistenční společnosti pomohly během letní sezóny 30 tisícům Čechů
22.10.2019 Tiskové zprávy, Škody

Infekce horních cest dýchacích, trávící obtíže a úrazy končetin – takové byly nejčastější zdravotní problémy, které postihly české turisty během jejich letní dovolené v zahraničí, a se kterými se obraceli na svou asistenční společnost. V rámci této služby k uzavřenému cestovnímu pojištění pomáhají pracovníci asistenčních společností klientům s vyhledáním nejbližšího zdravotnického zařízení a případnou repatriací zpět do vlasti. Během hlavní letní dovolenkové sezóny (od 1. července do 1. září 2019) pomohli členové České asociace asistenčních společností (ČAAS) více než 30 tisícům nemocným či zraněným českým turistům.

V porovnání s loňským rokem je letošní bilance o dva tisíce případů vyšší. „Klienti se již naučili využívat asistenční služby, mají s nimi zkušenosti a při volání na naše call centra vědí, co od nás potřebují,“ vysvětluje mírné meziroční navýšení Petr Bold, prezident ČAAS, která zastupuje čtyři nejvýznamnější asistenční společnosti působící na českém trhu.

„Nejčastěji čeští turisté potřebují vyhledat nejbližší zdravotnické zařízení či své obtíže zkonzultovat s lékařem. V řadě případů je zapotřebí poskytnout garanci nákladů na ošetření klienta, a ve zvláště naléhavých situacích zajišťujeme přepravu nemocného či zraněného pacienta pozemní či leteckou cestou zpět do vlasti,” doplňuje Bold.

Ze statistiky členů ČAAS vyplývá, že oproti minulému roku se zvýšil počet asistenčních zásahů v Turecku až dvojnásobně. Co do počtu řešených případů jsou na dalším místě země jako Egypt, Řecko, Chorvatsko, Bulharsko a Španělsko.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz


Zajímavé řešené případy asistenčních společností z letošní letní sezóny: 

Europ Assistance řešila případ repatriace helikoptérou v Tádžikistánu. Země není tolik turisticky oblíbenou, a proto zde nejsou běžné přepravní společnosti s helikoptérou. V tomto případě si musela společnost, jež transport zajišťovala, vrtulník pronajmout od armády.  Přeprava tak byla v porovnání s Nepálem mnohonásobně dražší.

Klient neměl dostatečné pojištění, které by pokrývalo asistenční zásah v nadmořské výšce (ve vysokohorské oblasti), kde se pohyboval. I přesto asistenční společnost po dohodě s pojišťovnou transport garantovala, protože klient byl ve velmi vážném ohrožení života. Helikoptéra by bez této záruky vůbec nevzlétla a následky by pro klienta mohly být fatální. Převoz si vyžádal náklady ve výši 25 000 dolarů, které uhradil klient.


Mohlo by vás zajímat: Brexit a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem


Euro-Center řešila neobvyklý případ klienta, který trávil svatební cestu v Zimbabwe, a byl zde napaden zdivočelým slonem. Útok se překvapivě odehrál v hustě osídlené oblasti s množstvím hotelů. Slon se nečekaně vynořil z lesa a muž snažil bránit svou ženu, tím že slona odláká. To se mu podařilo za cenu toho, že ho slon dostihl, porazil na zem a začal po něm dupat. Muž utrpěl mnohočetné, otevřené zlomeniny dlouhých kostí, nicméně klouby, hrudník, hlava ani oblast břicha nebyly zasaženy. Muži byla poskytnuta první pomoc na místě a pak byl leteckou ambulancí převezen do JAR, kde úspěšně podstoupil šestitýdenní léčbu. Když byl poté schopen letu, vrátil se zpět do vlasti. Celkové náklady, které pojišťovna zaplatila, činily 105 000 eur.

Allianz Partners uskutečnila náročný asistenční zásah tzv. double air ambulance. Společně totiž repatriovala klienta s život ohrožujícími kardiologickými problémy z Chorvatska (případ nutné výměny kardiostimulátoru) a klienta s lumboischiadickým syndromem ze Srbska do Prahy. Oba klienty lékaři asistenční společnosti úspěšně předali ve spádových zdravotnických zařízeních v ČR.


Mohlo by vás zajímat: MARSH: Zvýšení pojistného u globálního podnikatelského pojištění o 6 %


Global Assistance během léta řešila případ staršího klienta, který při potápění na Maledivách ochrnul s trvalými následky. Během vynořování začal mít klient problémy, došlo u něho k potížím s dýcháním a na hladinu byl vytažen už v částečném bezvědomí a s velmi slabým dýcháním. Následně byl transportován do nejbližší kliniky, kde mu byla poskytnuta první lékařská pomoc. Během dalšího vyšetření v nemocnici se ukázalo, že došlo k masivnímu poškození nervového systému.  Pacient byl několik dní v bezvědomí a po probuzení mu byla diagnostikována kvadruplegie způsobená pravděpodobně trvalým poškozením mozku. Klient byl po hospitalizaci převezen komerčním letem za doprovodu  repatriačního týmu asistenční společnosti zpět do ČR.

Letní sezóna je sice již za námi, ale pravidla pro správné sjednání a čerpání asistenčních služeb k cestovnímu pojištění jsou aktuální celoročně.


Mohlo by vás zajímat: Vladimír Přikryl: AČPM významně ovlivnila vývoj domácího pojistného trhu


Desatero, na co si dát pozor při sjednávání cestovního pojištění z pohledu asistenčních služeb

  • Lokalita – vybírejte správné pojištění podle místa, kam se chystáte. Pojištění a rozsah poskytovaných asistenčních služeb se liší pro Evropu a mimoevropské destinace. Pro země mimo evropský kontinent platí vyšší pojistné limity. Zdravotní péče je totiž mimo Evropu mnohdy velmi nákladná, zejména v USA, Kanadě nebo na Novém Zélandu.
  • Aktivity – odpovězte si na otázku „Co budu na dovolené/cestě dělat?“. Pozor na rizikové sporty a aktivity, které pojišťovna označí za rizikové, a na které vás nepojistí. Neopomeňte například nadmořskou výšku, ve které se budete pohybovat (typicky horolezectví, skialpinismus…).
  • Kam za doktorem – při výskytu zdravotních obtíží a problémů výběr lékařského zařízení pro ošetření vždy konzultujte s asistenční společností dopředu. Pojišťovna má v turistických destinacích obvykle svá smluvní zdravotnická zařízení, pokud půjdete někam na „vlastní pěst“, nemusí pojišťovna ošetření proplatit.
  • Neřiďte se nízkou cenou, ale rozsahem pojištění a asistenčních služeb – řada lidí chybuje v tom, že chce vše nejlevnější. V případě, že však budete podpojištěni, budete muset náklady spojené s asistenčním zásahem doplatit ze svého. Například náklady na zásah horské služby na sjezdovce v zahraničí či repatriaci air ambulance se mohou vyšplhat do statisíců korun.
  • Nastavte si správně limity léčebných výloh – pro cestování po Evropě stačí zvolit limit na léčebné výlohy ve výši tří milionů. Na cesty do vzdálenějších destinací, jako jsou třeba Asie nebo Austrálie, se doporučuje sjednat si limity na léčebné výlohy vyšší, minimálně 6  až 7 milionů korun.
  • Pokud chcete využít pouze cestovní pojištění k platebním kartám, seznamte se dopředu s výší pojistného krytí, a zda vám pro případ vaší cesty bude stačit.
  • Stačí mi kartička pojištěnce pro cestování po Evropě? Veřejné zdravotní pojištění má omezený rozsah vyplývající z podmínek konkrétní země. Cestující musí počítat s tím, že ve většině států se za zdravotní péči připlácí a například převoz zpět do vlasti není z veřejného pojištění hrazený vůbec.
  • Pozor na výluky z pojištění – kompletní výčet výluk najdete ve své pojistné smlouvě, mezi nejčastější patří nemoci a úrazy, které se vám staly ještě před vycestováním, komplikace spojené s těhotenstvím, plastické operace, zubní náhrady apod. léčba, která nebyla nezbytně nutná a neodkladná.
  • Kartičku s kontaktem mějte u sebe – doporučujeme vytisknout a nosit stále u sebe kartičku s číslem pojistné smlouvy a kontaktem na asistenční společnost. Call centra asistenčních společností fungují nepřetržitě (24/7), takže kdykoliv v případě potřeby je možné si přivolat pomoc či zkonzultovat své problémy s odborníky. Platí, že pokud se vám něco stane, vždy nejprve volejte asistenční společnost a další kroky (přivolání lékaře, ošetření v nemocnici apod.) řešte po dohodě s ní.
  • Uzavírejte pojištění včas a na dostatečný počet dní.  V případě nenadálé komplikace, jako je změna návratu z dovolené kvůli zpožděnému či zrušenému letu, zpoždění vlivem hospitalizace…) je možné pojištění prodloužit.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články