Brexit a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem


			Brexit a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem
15.10.2019 Zahraničí

Blíží se pravděpodobné vyvrcholení akce „Brexit“, což je všeobecně známé zkrácené označení pro proces ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii (z anglického Britain a exit). Dne 23. června 2016 se ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) uskutečnilo referendum o vystoupení z EU (ve skutečnosti se již jednalo o druhé referendum v historii – prvé se uskutečnilo v roce 1975 o vystoupení z tehdejšího EHS, v němž voliči rozhodli o setrvání).

Pro vystoupení z EU hlasovalo sice jen něco málo přes 51 % všech oprávněných voličů, ale v souladu s výsledky referenda byl  29. března 2017 aktivován článek 50 Lisabonské smlouvy a téhož roku byly zahájeny intenzivní rozhovory o podmínkách ukončení členství v EU. Termín ukončení tohoto procesu a datum faktického vystoupení Velké Británie z EU byl původně stanoven na 29. březen 2019 (o půlnoci SEČ), tedy dva roky po aktivaci článku 50. Následná jednání však byla neúspěšná a britský parlament po složitých jednáních a dvojím odmítnutí navržené dohody s EU dne 14. března 2019 rozhodl, aby premiérka Mayová požádala EU o tříměsíčním odložení aktu vystoupení.

Na summitu EU v Bruselu dne 21. března 2019 byl schválen odklad pouze do 12. dubna 2019, ale následně na mimořádném summitu EU dne 10. dubna 2019 došlo ke schválení odkladu až do 31. října 2019. Přes intenzivní jednání s EU a celou řadu dramatických vnitrostátních událostí ve Velké Británii (do kterých se vcelku nevinně zapojila i britská panovnice) stále hrozí, že k ukončení členství Velké Británie dojde bez dohody s EU, což by mohlo mít nedozírné následky pro obě strany. O těchto následcích, a to ve všech myslitelných oblastech, se však dosud, pochopitelně, jen spekuluje.

Situace trochu připomíná dění z konce 20. století, kdy nebylo zcela jasné, jak dopadne přechod lidstva do 21. století a diskutované následky byly, do jisté míry, obdobné těm dnešním.


Mohlo by vás zajímat: Glosa Martina Podávky: Životko pod čarou, nad čarou, za čarou...


Položme si vcelku jednoduchou otázku: jak Brexit ovlivní (nebo může ovlivnit) problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem? Nejpřesnější odpověď je: zcela zásadně, a to ať už dojde k vystoupení Velké Británie s dohodou s EU, nebo bez ní.

Kdo se podrobněji zabývá problematikou odpovědnosti za výrobek tuší, že se nepochybně blíží velmi komplikované období, a to jak pro odpovědné subjekty (výrobce, dovozce a dodavatele), tak pro pojistitele a také, možná vcelku překvapivě, i pro případné poškozené. Komplikované období se blíží i pro právníky, ale to asi nikoho zvlášť nepřekvapí.

Nejsme, bohužel, v situaci, abychom dali konkrétní odpovědi na konkrétní otázky, ale můžeme alespoň naznačit hlavní problémy a problematické oblasti. Zároveň můžeme připomenout všem, kterých se to týká (a to jsme prakticky všichni), aby se nad možnými důsledky včas zamysleli a ihned učinili taková opatření, která jsou, s ohledem na známá fakta, předvídatelná.


Mohlo by vás zajímat: Seminář AČPM: Problematika odborné způsobilosti podle ZDPZ


Shrňme proto předvídatelné problémy:

  • Velká Británie se ocitne v pozici „státu mimo EU / mimo jednotný trh“.
  • Současní přímí dovozci (dodavatelé) výrobků z Velké Británie se ocitnou v pozici výrobce se všemi důsledky, které z tohoto postavení vyplývají.
  • Vývozci výrobků do Velké Británie mohou za své výrobky odpovídat delší dobu, než je současných standardních 10 let, a pokud nebudou schopni prokázat, kdy svůj (konkrétní) výrobek uvedli na britský trh, mohou odpovídat po neomezenou dobu.
  • Ode dne, kdy Velká Británie vystoupí z EU, budou z pohledu odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem rozhodující data, kdy konkrétní výrobky byly (budou) uvedeny na trh EU a České republiky (platí to ale i obráceně). Pokud tato data nebude možné prokázat, pak se bude odpovědnost posuzovat podle právní úpravy platné ke dni vzniku škody. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že Velká Británie byla jedním z prvních států, který transponoval obsah závazné směrnice EHS (EU) č. 85/374/EHS do svého zákonodárství (v roce 1988) a v současné době je jedním z nejvýznamnějších (a především nejefektivnějších) obchodních partnerů České republiky.
  • Téměř všechny pojistné smlouvy uzavřené v tuzemsku se stanou zcela nevyhovující a neodpovídající změněné situaci (to bude pravděpodobně také platit i obráceně) a mohou pro tyto pojištěné představovat závažné riziko. Bohužel, v současné době se prakticky žádná tuzemská pojišťovna ani žádný tuzemský pojišťovací poradce nezabývá praktickou přípravou na důsledky Brexitu. A to je škoda, neboť neustále platí, že štěstí přeje připraveným.

JUDr. Petr Záruba
Odborník na odpovědnost za výrobek
Spolupracuje se společnostíE.G.I. Education Grow Insurance jako komisař a lektor
Příští seminář na téma Brexit se bude konat  4. 12. 2019

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články