IT technologie pro obchodníky v pojišťovnictví


			IT technologie pro obchodníky v pojišťovnictví
27.3.2018 Tiskové zprávy

Základem obchodní práce jsou informace, jejich využití a na výsledku postavená komunikace s klientem. Co zde může IT nabídnout, po čem obchodníci volají, co jim pomáhá, a jak jsou obchodníci schopní tyto nástroje využít?

Oblast komunikace je jasná. Zde hlavní roli hraje, co se týká technologické oblasti, stále ještě telefon a v čistě elektronické podobě e-mail – poslat, přečíst doručenku, potvrdit, odpovědět, předat, případně přečíst a předat, roztřídit, archivovat, zálohovat.

Přitom lze pro jednání s klientem, zvlášť pokud má být přítomen specialista na určitý druh pojištění, který není v místě, s úspěchem použít videokonferenční řešení. Výhod proti e-mailu je více než dost – současná komunikaci více účastníků, sdílení elektronických materiálů a možnost jejich interaktivní tvorby, například s pomocí kancelářských editorů v prostředí privátního cloudu. Úspora minimálně časová pro všechny strany je zde zřejmá.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: povedeniporadci.cz


S generační obměnou na obou stranách, obchodníka i klienta, přijde určitě i doba většího využití sociálních sítí, cloudových řešení a sdílení na sto způsobů. Vše je jen otázkou vykořenění zvyku sáhnout po telefonu nebo po klíčích od auta.

V oblasti informací to již tak jednoznačné není. K nim je potřeba se dostat, třídit, zpracovat, propojit, porovnat, přenést, uchovat a využít v několikanásobné spirále.

Nejžádanější, ale také nejkomplikovanější částí celého procesu, je propojení získaných informací. Propojit informace z různých zdrojů, obchodní i metodické, na jedno místo, pohodlně a srozumitelně. Propojit si metodické informace od pojistitelů do přehledů, která jsou v podrobné podobě využitelné pro nalezení optimální varianty pro klienta, ve zjednodušené podobě využitelné jako obchodní nástroj a uspokojení legislativních potřeb ČNB.

Porovnat si obchodní informace v jednom vlastním nástroji místo obtížného porovnávání výsledků z deseti různých zdrojů a přímo využít ke sjednání pojištění. Sjednané pojištění přenést k uchování do informačního systému a využít všechna získaná data, okamžitě nebo později. A začít novou spirálu.


Mohlo by vás zajímat: FINfest 2017: Pojištění a likvidace


Nesmí se zde zapomenout na důležitou věc. IT není pojišťovací specialista a informace jsou pro něj data ke zpracování se souvislostmi, které někdo definuje – člověk specialista. Lidský faktor. A faktor chybovosti zdrojů informací. Proto není možné zpracovaná data bezmyšlenkovitě přijmout jako správná, ale je nutné nad výsledky přemýšlet.

Do získání, zpracování i uchování se nyní snaží v rámci ochrany klienta zasáhnout GDPR, a byť se tato zkratka denně objevuje v masmédiích, je potřeba si na reálný dopad, neovlivněný panikou a strachem ze sankcí, pár měsíců počkat.

Základním požadavkem obchodníků v obou oblastech, komunikacích i informacích, je maximální jednoduchost a komfort obsluhy a dostupnost blížící se ideálně číslu 99,9999%. Se současnými technologiemi není problém toho dosáhnout. Ale není to celé na bedrech IT. To může udělat vždy jen to,
co požaduje obchodník, najít kompromis v požadavcích, ideální poměr přínosu řešení a výsledné ceny v dlouhodobém horizontu.

V rámci uskupení OK HOLDING byly v posledních letech největšími finančními investicemi IT projekty právě do nástrojů pro propojení a sjednocení dat: CARkulka pro srovnání nabídek dnes již deseti pojistitelů a sjednání smlouvy o pojištění motorového vozidla z jednoho zadání na jedné on-line stránce, využívající webové služby pojišťoven, Atlas pojistných produktů pro metodické srovnání druhů pojištění, nové informační systémy pro makléřské, brokerské i dotační části holdingu, privátní cloud včetně nástrojů pro řízení spolupráce.

A v přípravě jsou již další nástroje a aplikace. Další významné investice putují do zkvalitňování infrastruktury a technických zdrojů jako základu pro vysokou dostupnost všech výše uvedených služeb.

Tyto projekty vyžadují kromě finančních investic i investice myšlenkové, procesní a analytické. Logicky tak spotřebují významné množství časové kapacity všech členů IT. Jsme si ale vědomi, že bez funkčních a uživatelsky co nejpřívětivějších aplikací, budou obchodníci uskupení OK HOLDING znevýhodněni. I pro nás, je tedy stěžejní, být neustále ve střehu a nezaspat.

Otázka na konec. Dokázal by se dnes obchodník, pokud chce pracovat efektivně, obejít bez fungujícího IT?

Mgr. Petr Horáček
vedoucí oddělení IT společnosti OK GROUP a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články