Jak se daří Insurtechu v Německu?

27.1.2017 InsurTech

Téma digitalizace stále více zaměstnává subjekty působící v pojišťovnictví a častěji je mu věnována pozornost v médiích. Objevují se seriózní a objektivní, ale i krajní názory či spekulace ohledně budoucí role startupů, pojišťovacích zprostředkovatelů a pojišťoven. Faktem je, že investice pojišťoven i investice do startupů rostou, což dokládají údaje z mnoha zdrojů.  

1. Investice pojišťoven do digitalizace

Vybrané kompozitní pojišťovny chtějí investovat do digitalizačních procesů v příštích letech cca 1,7 mld. EUR. Vyplývá to z aktuální studie poradenské společnosti EY Innovalue (součást Ernst & Young GmbH, SRN), která vyhodnotila odpovědi 17 pojišťoven.

Studie odkrývá například značný rozpor mezi vnímaným významem digitalizovaného řízení škod a jeho skutečnou implementací v pojišťovně. Většina pojišťoven již vytvořila podmínky pro nahlášení škody přes digitální kanály. 75 % dotazovaných pojišťoven přikládá v budoucnu značnou důležitost automatizovanému ověřování škody, materiální kontrole krytí a zkoumání znaleckých posudků či faktur.

Brzká implementace takových procesů je však podle studie nejistá. Například u 69 % dotazovaných pojišťoven se prý ještě v současné době interně diskutuje, zda a jaké znalecké posudky a faktury mohou být vůbec digitálně a automaticky kontrolovány. V případě kontroly krytí diskutuje aplikaci asi jedna polovina dotazovaných pojišťoven a více než jedna třetina ji nyní pokládá za nepotřebnou. 

Pokud jde o prodej pojištění, autoři studie se shodují, že digitalizace může vést ke zvýšení efektivnosti. Také k tomu jsou ovšem potřebné investice, stejně jako připravenost zaměstnanců na zapojení a přizpůsobení se novým procesům, která zatím v mnoha pojišťovnách chybí. 

2. Startupy v německém pojišťovnictví

Německý odborný časopis Versicherungswirtschaft nedávno věnoval pozornost roli startupů, zejména na německém pojistném trhu. V několika článcích prezentoval názory zástupců pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů, představitelů startupů i orgánu dohledu na další vývoj pojistného trhu, týkající se problémů souvisejících se stále větším uplatňováním digitalizace.

Postřehy z debat:

 • otevření prostoru pro prodej přes telefon a/nebo internet vedlo v 90. letech minulého století též k zakládání specializovaných pojišťoven, které využívaly pouze tyto prostředky komunikace k uzavírání pojistných smluv. Následovali je pojišťovací makléři, kteří poskytovali slevy (Discount Brokers). Na německém pojistném trhu se trvale etablovalo jen několik subjektů, jako například Cosmos Direkt, makléřský Check24 a přímí pojistitelé jako Ergo Direkt nebo Allsecur. Předpokládá se, že obdobně zanikne i řada tzv. startupů;
 • v roce 2015 získaly pojišťovací startupy celosvětově rizikový kapitál ve výši 2,7 mld. USD, což je třikrát více než v roce 2014;
 • nejlepší šance mají startupy podle příslušné studie společnosti Oliver Wyman a Policen Direkt jen ve výklencích (niche), tj. úzkých segmentech trhu;
 • silně převažující názor je, že v pojišťovnictví vládne princip ROPO, což znamená „Research online“ (průzkum online) a „Purchase offline“ (prodej offline). Klienti pojišťoven jsou v této souvislosti označováni jako hybridní, neboť se online informují, ale v případě komplikovanějších pojistných produktů vyhledávají osobní rozhovor;
 • je otázkou, jak dlouho budou finančně silné pojišťovny vedle sebe tolerovat malé digitální společnosti;
 • silná konkurence je mezi online pojišťovacími makléři. Není jasné, kolik jich přežije. Předpokládá se, že jich zmizí po spotřebování kapitálu asi dvě třetiny. Internetový obchod má podle autorů článku silný sklon k monopolizaci.
 • Faktem je, že startupy již nejsou na německém pojistném trhu jen nějakou raritou, ale jsou už určitou alternativou, což potvrzuje následující tabulka:

Tržní aktivita startupů v pojišťovnictví

D2C

 • Přímý obchod podporovaný call centrem. Nabízejícími subjekty jsou ponejvíce pojišťovací makléři. Etablovaní konkurenti jsou Cosmos Direkt nebo Huk24
 • Konkurenční startupy: Assona, Community Life, Fairr, Fibur

Specializované srovnávací portály

 • srovnávací portál se zaměřením na jeden druh pojištění a mezi nimi také na push produkty (tj. produkty s podporou prodeje)
 • Konkurenční startupy: Autoversicherung.de, Check24, Comparon, Covomo, Cyberinsurance24,  Vorsorgekampagne 

Přidružená integrace

 • online pojistný produkt je vázán na jiné hlavní plnění (například nákup mobilu). Nabízejícími subjekty jsou pojišťovací agenti, jež spolupracující s více pojišťovnami. Jako partneři fungují provozovatelé obchodů například s elektropřístroji
 • Konkurenční startupy: MassUp, Simplesurance/Schutzklick 

Agregáty/finanční portály

 • správa všech účtů a depozit. Přezkoumání finanční situace a investiční strategie. Pověření makléře není požadováno
 • Konkurenční Startupy: sFeelix, Fidor Bank, Moneymeets, Rentablo, Treefin

B2C-Online-makléř

 • péče se zmocněním makléře; při zjištění mezer v pojištění budou nabídnuty nové pojistné smlouvy
 • Konkurenční startupy: Asuro, Clark, Financefox, Getsafe, Knip, TED

B2B- Online-makléř

 • srovnávací kalkulačka pro svobodná povolání, živnostníky a malé a střední podniky. Zajištění výběru prostřednictvím poradenství přes telefon je pravidlem
 • Konkurenční Startupy: BrokingX, Finanzchecks24, Finanzchef 24, Gewerbeversicherung24, Versicherungscheck24

Digitalizace dokumentů

 • digitalizace a opatrování všech dokumentů v cloudu
 • Konkurenční Startupy: Fileee, Gini, Vertragium, USA: Dropbox, Evernote, iCloud (Apple)

 

3. Společné prohlášení německých startupů

Podle příslušné tiskové zprávy se nedávno poprvé setkali zástupci 26 německých Insurtechs a podepsali v Berlíně digitální prohlášení, které lze charakterizovat jako katalog požadavků na pojistitele.

Úplně nahoře na seznamu je požadavek urychlit převod pojistného kmene na nové hráče na trhu, tedy Insurtechs. Většina startupů jsou čistí online makléři. Je ovšem nepravděpodobné, že by si pojistitelé nechali diktovat tempo digitalizačních procesů. 

Aby se prosadili jako digitální makléři, musejí Knip, Asuro a další Insurtechs všechny pojistné smlouvy klientů, které obdrží poštou od pojistitelů, nejdříve naskenovat. Na tom se až dodnes téměř nic nezměnilo. Jako „vůdci“ digitalizace v pojišťovnictví chtějí Insurtechs tento nevyhovující stav odstranit seznamem požadavků na pojistitele a doufají, že politická sféra tuto jejich vlastní iniciativu podpoří.

Přitom jejich prohlášení lze chápat podle dané zprávy jako zoufalý pokus získat si trochu sluchu na trhu a zachránit podnikatelský model. V jejich prohlášení je mimo jiné uvedeno, že pojistitelé mají urychlit rozšiřování své digitální infrastruktury, aby snížili dobu na zpracování příslušných údajů. Je patrné, že Insurtechs mají výrazný problém ohledně závislosti na velkých hráčích. Tito velcí hráči zase nechápou nově příchozí subjekty jako konkurenci, ale sjednávají s nimi obchodní partnerství, nebo přebírají najednou celý starup.

 

[1] Insurtechs je zkratka ze slov „insurance“ (pojištění) a „technology“ (technologie). Cílem příslušných podnikatelů je využít technologické inovace, aby oproti stávajícímu podnikatelskému modelu v pojišťovnictví bylo docíleno úspor a zvýšení efektivnosti.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články