Může sloužit Ping An v oblasti digitalizace jako vzor?


			Může sloužit Ping An v oblasti digitalizace jako vzor?

Podle specialisty Institutu pojišťovnictví Technické vysoké školy v Kolíně nad Rýnem Torstena Oletzkyho mění digitalizace celkový obraz pojišťovnictví. V tomto kontextu pak sehrává důležitou roli čínská pojišťovací skupina Ping An, která patří mezi největší globální pojistitele.

Podle Oletzkyho Oletzky se aktuálně dosti kontroverzně a současně vášnivě diskutuje o tom, zda digitalizace a vstup Insurtechs na trh povedou ke globálnímu narušení samotných základů pojišťovnictví. Podle jeho názoru se na německém pojistném trhu nic takového neděje… prozatím!


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 byl vloni druhou nejčastější příčinou smrti!


Zatímco digitální ekosystémy se v Německu vynořují v odborných médiích a sděleních pojistitelů především jako heslo, přičemž zatím ještě nedosáhly žádné větší ekonomické relevance, tak jejich skutečný potenciál je při pohledu do Číny více než zřejmý. Digitální pojistitelé, jakou jsou Ping An nebo Zhong An, vděčí své síle v rozhodující míře tím, že se na digitální ekosystémy důsledně zaměřili. Přitom se těmto pojistitelům daří nejen se do digitálních systémů zapojovat, nýbrž je podstatně utvářet.

Díky tomuto strategickému nasměrování Ping An vystoupal v globálním měřítku až na úroveň nejhodnotnějšího pojistitele, a to s poměrně velkým náskokem před Allianz, AXA a dalšími etablovanými pojišťovacími koncerny. Pokud jde o Čínu, je zajímavá též role internetových gigantů. To, co jsou na Západě Google, Facebook a Amazon, to jsou v Číně Alibaba a Tencent. A zatímco mezi pojišťovacími experty na západních trzích jsou stále ještě oblíbenou hrou spekulace o tom, zda, kdy a jak vstoupí na pojišťovací trhy Google nebo Amazon, je v Číně takový vstup již realitou.  Ant Financial, dceřiná insurtech firma skupiny Alibaba, je vzhledem k jejímu ocenění na cca 200 mld. USD považována napříč všemi obory za nejhodnotnější startup na světových trzích.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Progresívně-levicová teorie selhává…


V USA začala digitalizační vlna v pojišťovnictví a zakládání insurtech startupů asi o tři až pět let dříve než v Evropě. Podle Oletzkyho lze dnes v USA nalézt startupy, jež již vyrostly z dětských střevíčků. Jako příklady společností, jež se na trhu už etablovaly, lze uvést společnost Oscar v soukromém zdravotním pojištění, společnosti Root a Metromile v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a Lemonade a Hippo v privátním majetkovém a odpovědnostním pojištění.

Jejich tržní podíly, měřeno předepsaným pojistným, jsou sice ještě „přehlédnutelné“ (tedy nízké), ale investoři k nim mají velkou důvěru. Tak tyto společnosti docílily ocenění až téměř 10 mld. USD – částečně díky vstupům na burzu podporovaným zvláštními účelovými akvizičními společnostmi. Je nutno ovšem uvést, že v poslední době tato ocenění lehce poklesla. Přístup k čerstvému kapitálu těmto insurtech start-upům umožňuje, aby dále rozšiřovaly svoji technologickou bázi a financovaly další agresivní růst.

V této souvislosti je podle Oletzkyho nápadné, že dotvoření digitálního komplexního pojistitele se jako model či vzor v Evropě a Německu zatím neprosadilo a že ani podniku jako je Lemonade se nepodařilo zanechat na evropském trhu nějakou významnější stopu. Současně se jeví jako stěží představitelné, že by trend směrem ke komplexním digitálním poskytovatelům pojišťovacích služeb měl kompletně minout evropský trh.


Mohlo by vás zajímat: Schillerová, Vojtěch a Hamáček odmítají monopol ve zdravotním pojištění cizinců


Digitalizace pojišťovnictví dlouhodobě změní, a to bez ohledu na to, zda tento proces bude probíhat jako „převratná změna“ nebo spíše jako evoluční změna. Jestliže budou pojistitelé chtít zůstat v budoucnu pro klienty významnými a důležitými hráči a udržet své pozice ve vztahu k potencionálním nově na trh vstupujícím technologickým podnikům, tak se musejí těmto výzvám rychle postavit. Jednou z cest může být i kooperace se start-upy, např. v oblasti inovací. 

Pokud jde o skupinu Ping An, je vhodné doplnit, že její technologický výkon lze poměřovat i podle počtu patentových přihlášek. Například v průběhu 1. čtvrtletí 2021 se jejich počet zvýšil o 1100 na celkových 32 512. Je to více než u většiny mezinárodně aktivních finančních institucí, tedy nejen pojišťoven. Impozantní je rovněž počet retailových klientů, který k 31. 3. 2021 převýšil 220 mil. Z toho 84,57 mil. klientů mělo uzavřeno více smluv – s různými dceřinými společnostmi Ping An.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články