Jak vidí Rakušané své finanční zdraví? Spíše pesimisticky


			Jak vidí Rakušané své finanční zdraví? Spíše pesimisticky
20.9.2017 Zahraničí

Výzkumná agentura Gallup zveřejnila v červenci výsledky studie zabývající se subjektivním hodnocením finanční kondice Rakušanů. Většina z respondentů se vyjadřovala pesimisticky: v případě propadu současného příjmu by nebyli schopni udržet stávající životní úroveň z finančních rezerv ani po dobu jednoho roku.

Výzkum chtěl zmapovat schopnost rakouské populace financovat své potřeby dočasně z jiných zdrojů než z běžného příjmu. Jsou Rakušané v tomto ohledu optimističtí nebo spíše pesimističtí? Současně studie zohledňovala i otázku, do jaké míry ovlivnily postoj dotazovaných finanční znalosti a rozdílné zdroje informací o financích (finanční gramotnost).

Celkově se vycházelo z předpokladu, že ekonomické aktivity a postupy soukromých osob souvisejí jak s jejich objektivní materiální situací, tak také se subjektivními postoji a hodnocením vlastní finanční kondice.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: Nové ZETEO2 je objektivní srovnávač. Koneč


Ukazuje se, že osoby s podobným ekonomickým statusem a přibližně srovnatelným příjmem mohou vidět svoji finanční situaci diametrálně odlišně. I vzhledem k některým faktorům, například k potenciálnímu zvýšení příjmu nebo konjukturálnímu vývoji ekonomicky, popřípadě naopak ekonomickému poklesu, se může postoj k osobnímu finančnímu zdraví vyvíjet optimisticky nebo pesimisticky.

Subjektivní vidění vlastního ekonomického potenciálu má rozhodující vliv na konzumní chování, popřípadě investice a ochotu vytvářet úspory.

Studie přinesla tyto závěry:

  • Průměrný odhad osobní schopnosti krýt finanční potřeby činí u Rakušanů 5 měsíců.
  • 59 % dotázaných uvádělo, že v případě výpadku běžného příjmu by vydrželi „nad vodou“ méně než 7 měsíců.
  • Jen 9 % respondentů by dokázalo udržet výdaje na udržení dosavadní životní úrovně z vytvořených rezerv déle než 12 měsíců.
  • Více než třetina Rakušanů (37 %) nedisponuje aktuálně žádnými volně disponibilními příjmy.
  • 46 % by se mohlo měsíčně vzdát až 20 % svého příjmu, aniž by museli redukovat svoji kvalitu života.
  • 13 % respondentů se vyjadřuje ohledně svých finančních vyhlídek do budoucna optimisticky.
  • Naprostá většina Rakušanů (84 %) naopak odhaduje svoji osobní ekonomickou situaci („finanční zdraví“) pesimisticky. Dosavadní životní úroveň je pro ně při výpadku běžného příjmu v horizontu jednoho roku z jiných finančních zdrojů (rezerv) neudržitelná.

Co je index subjektivní finanční kondice?

Vychází z odhadu osobních rezerv a volně disponibilního příjmu. Index vypovídá, do jaké míry lze pokrýt běžné „nevyhnutelné“ platby k udržení dosavadního životního standardu po dobu jednoho roku z prostředků, které jsou k dispozici, nebo zda je pro tento účel k dispozici rezerva.

Data byla agenturou Gallup shromážděna na reprezentativním vzorku tisíce respondentů v rakouských domácnostech ve věku 14 plus během června 2017.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články