Lloyd´s 2016: Růst pojistného o 12 %


			Lloyd´s 2016: Růst pojistného o 12 %
11.4.2017 Zahraničí

Pojišťovací trh Lloyd´s of London dosáhl v roce 2016 značného růstu. Předepsané pojistné se zvýšilo z 26,7 mld. GBP v roce 2015 na 29,9 mld. GBP v roce 2016, tj. o 12 %. Zisk před zdaněním ve výši 2,1 mld. GBP zůstal úrovni roku 2015. Naproti tomu kombinovaná kvóta vzrostla z 90 % v roce 2015 na 97,9 % v roce 2016

Pokud jde o kombinovanou kvótu, tak ve výše uvedených hodnotách je již započten pozitivní výsledek likvidace, který činil 7,9 % v roce 2015 a 5,1 % v roce 2016. Pro vysvětlenou uveďme, že kombinovanou kvótou či složeným poměrem rozumíme souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Kombinovaná provozní kvóta přesahuje přitom výrazně 100 % (103 %). Podstatný vliv na tento výsledek měla změna státem nařízeného diskontování rezerv v odpovědnostním pojištění a pojištění osob, která Llloyd´s celkově stála 450–500 mil. GBP. Kombinovaná provozní kvóta je poměr celkových nákladů na pojistná plnění, provizí a jiných nákladů (obvykle) k zaslouženému pojistnému.

Bilanční výsledek byl dále ovlivněn opravdu vysokými náklady na velké škody ve výši 2,1 mld. GBP (zejména hurikán Matthew a lesní požáry v kanadském Fort McMurray).


Mohlo by vás zajímat: Vliv Brexitu: Budou evropské orgány dohledu fúzovat?


Na základě výše uvedeného vývoje označila výkonná ředitelka Lloyd´s Inga Beale upisovací marže ve stávajícím obchodě jako neuspokojivé. Starosti jí dělá i fakt, že tradiční významný odstup mezi výsledky Lloyd´s a jeho hlavními konkurenty se snižuje. Beale dokonce pochybuje, zda ještě vůbec existuje tržní cyklus. Podle ní se na pojistném trhu mnohé změnilo, a to například s ohledem na nutnost vynakládat vysoké náklady na řízení rizik a modelování. Narostla taktéž kapacita alternativního rizikového kapitálu. Nanejvýš lze prý hovořit o minicyklech v rámci jednotlivých oblastí obchodu. Předpokládaná série velkých škod by však měla fázi nedostatečných marží ukončit.

V rámci prezentace výsledků roku 2016 Lloyd´s potvrdil informace médií, že jeho hlavní sídlo pro operace na pojistném trhu EU má být v Bruselu. Lloyd´s pokládá za důležité nadále klientům nabízet účinná řešení a zajistit, aby obchod mohl bez přerušení pokračovat i potom, co Spojené království opustí EU. Rozhodnutí usídlit se v Bruselu prý ovlivnily různé faktory. Kromě dobrého dopravního spojení mezi Londýnem a Bruselem bylo rovněž důležité, že v Bruselu sídlí klíčové instituce EU, které připravují evropskou legislativu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články