Německé ženy nemyslí na důchod a méně plánují své zabezpečení


			Německé ženy nemyslí na důchod a méně plánují své zabezpečení
3.10.2017 Zahraničí

Ženy v Německu žijí s ohledem na zajištění ve stáří v mnohem větší nejistotě než mužské protějšky. Kromě toho se také zabývají výrazně méně plánováním zdrojů svého příjmu v penzi. To jsou další výsledky reprezentativní studie, kterou uskutečnila poradenská společnost Aon Hewitt ve spolupráci se statistickým portálem Statista.

Jen 57 % žen se podle výsledků průzkumu zabývá plánováním svého finančního příjmu v penzi, případně už má svůj plán jasný. U mužských respondentů takových bylo 70 %. Fred Marchlewski, jednatel společnosti Aon Hewitt vysvětluje: „Mnoho žen, zdá se, toto téma potlačuje. To je ale od základu špatně i v případech, kdy je zřejmé, že výdělky z částečných úvazků jsou relativně nízké a dovolují investice jen v omezené míře. I v takovém případě se vyplatí uvažovat o dodatečném zabezpečení, například přes podnikové formy spoření. Ty požívají stále velké důvěry. Toho by měli využít i zaměstnavatelé, aby na sebe vázali kvalifikované a odpovědné pracovní síly.“


Mohlo by vás zajímat: Zabezpečení na penzi? Mladí Němci neteční, starší rezignovaní


Celkově si stojí německé ženy v různých formách zabezpečení v postproduktivním věku ještě kritičtěji než muži. Třeba jen 20 % považuje státní penzi za jistou, zatímco u mužů byl tento ukazatel o více než polovinu vyšší. Podnikovou penzi má za zabezpečenou 32 % žen oproti 42 % mužů. Pouze v případě privátního zabezpečení důchodu jsou obě skupiny respondentů ve vyjádřeních vyvážené – za bezpečný ho považuje shodně přes 40 % žen i mužů. Zajímavá je i menší disproporce u důvěry v pomoc a podporu vlastní rodiny: ženy věří svým nejbližším ve 21,5 %, zatímco muži počítají s rodinnou oporou jen v 17,1 %.

Vyšší nebo naprostý stupeň rezignace na jakékoli plánování uvádělo více než 22 % žen, zatímco u mužů se podobně vyjadřovalo necelých 14 %. Naopak zcela jasný plán na důchod má 23,1 % respondentek oproti 34,1 % dotazovaných mužů.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Pojistné podmínky pište takto...


Další rozdíly se ukázaly v souvislosti s ochotou podstoupit riziko v zájmu vyššího důchodu. Jen každá pátá zaměstnankyně (20,3 %) je připravena v tomto zájmu vzdát se garancí. U mužů byla odvaha vyšší téměř o polovinu (29,8 %). Přesto se tak ukazuje, že velký potenciál přesvědčování a edukace je u obou pohlaví.

Do budoucna by mohl se zákonem na posílení podnikových penzí (Betriebsrentenstärkungsgesetz) být zaveden takzvaný „čistý příslib pojistného“, u něhož jsou garance výslovně zakázány. Pomocí vhodných modelů však mohou být extrémní výkyvy kapitálového trhu přitom vyrovnány. Tím se podle Aon Hewitt jeví jako velmi nepravděpodobné, že by došlo na krácení podnikových penzí. Marchlewski dodává: „Zde je na smluvních stranách, aby zpopularizovaly výhodný model cílové renty pro všechny.“

Zdroj: www.aon.com

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články