Pandemie urychlila digitalizaci v retailových finančních službách


			Pandemie urychlila digitalizaci v retailových finančních službách

Rada pro finanční stabilitu (FSB), která je úzce navázána na skupinu G20 a je v podstatě klíčovým globálním regulátorem v oblasti finančních služeb, informovala o vydání zprávy o finančních technologiích a tržní struktuře v době pandemie COVID-19 zpracované z hlediska finanční stability.  

Za základní závěr vyplývající z této zprávy lze pokládat zjištění, že pandemie COVID-19 urychlila digitalizaci retailových finančních služeb. I když kompletní údaje o tržních podílech FinTech[1], BigTech[2] a finančních společnostech již působících v retailových digitálních finančních službách nejsou k dispozici, tak přesto se dá tvrdit, že BigTechs a větší FinTech dále rozšířily svoji přítomnost či stopu ve finančních službách.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Dušan Quis


Ve zprávě se dále uvádí, že expanze firem označovaných jako BigTechs a firem poskytujících FinTech do finančních služeb může přinést benefity, jako jsou nákladová efektivnost a širší finanční inkluze dříve méně zapojených skupin. Zpráva ale také varuje před potenciálem tržní dominance. Na některých trzích je míra koncentrace vysoká, ale neexistuje dosud důkaz o jejím všeobecném vzestupu.

Negativní implikace pro finanční stabilitu by mohly na některých trzích vzniknout ze závislosti na omezeném počtu firem BigTech a poskytovatelů FinTech, z komplexity a neprůhlednosti jejich partnerství a potenciálních motivací pro přebírání rizik stávajícími finančními institucemi z toho důvodu, aby udržely ziskovost. Mohla by se také projevit rizika v oblasti ochrany spotřebitele vyplývající z větší závislosti na technologii a z problémů ve sféře ochrany osobních údajů. Kromě toho omezený počet poskytovatelů cloudových služeb by mohl zvětšit dopad jakékoli provozní zranitelnosti.    


Mohlo by vás zajímat: Platby Ruska v rublech: Jaké jsou dopady na zahraniční pojistitele


FSB pak dodává, že růst hlavně BigTech podtrhuje potřebu řešit mezery v oblasti údajů, které v současné době komplikují či brání posouzení finančních rizik takových firem a posouzení jejich systémové důležitosti. Nedostatek takových údajů pak ztěžuje příslušným úřadům rozhodnutí, zda a jak regulovat BigTechs.  

V dané zprávě FSB jsou představeny též druhy postupů či jednání, které příslušné úřady provedly během pandemie COVID-19. Jedná se o opatření, která mohou mít dopad na tržní strukturu a roli různých firem při poskytování digitálních finančních služeb. Tyto úkony, resp. opatření, se týkají finanční stability, hospodářské soutěže, soukromí osobních údajů a otázek správy a řízení, tj. governance. FSB klade dále ve sledované zprávě důraz i na spolupráci mezi příslušnými orgány působícími v oblasti financí a je-li to případné, tak i na jejich součinnost s orgány kompetentními v oblasti hospodářské soutěže a ochraně osobních údajů.  


Mohlo by vás zajímat: ČBA: Zájem o hypotéky neklesá. Plánuje ji 13 % Čechů


Závěrem je na místě uvést, že zveřejněná zpráva FSB má svodný charakter, což je dáno i rolí FSB v globální regulaci finančních služeb. Zainteresovaným osobám však lze doporučit její prostudování. Přínosem může být například ta její část, která se věnuje hnacím silám digitalizace ve finančním sektoru v průběhu pandemie COVID-19, a to jak na straně nabídky, tak i poptávky.


[1] Samotná FSB tento pojem – FinTech – vymezuje takto: technologie umožňující inovace ve finančních službách, jež mohou vyústit v nové podnikatelské modely, aplikace, procesy nebo produkty s podstatným účinkem na poskytování finančních služeb. Ovšem FinTech se rozumí i spíše malé firmy, které kombinují/propojují finanční sektor s novými technologiemi.
[2] FSB rozumí BigTechs velké technologické společnosti, které expandují do přímého poskytování finančních služeb nebo produktů velmi podobných finančním produktům.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články