Rakousko: Role finančního zabezpečení je stále důležitější


			Rakousko: Role finančního zabezpečení je stále důležitější
18.11.2022 Zahraničí, Produkty

Čtyři z deseti osob v Rakousku se za poslední dva roky intenzivněji zabývaly otázkami finančního zabezpečení než v předchozí době. Vypovídají o tom závěry nové studie zpracované rakouskou pojišťovnou UNIQA a agenturou Mindtake. Současně se ukázalo, že jen menšina považuje tři nosné sloupy zabezpečení na stáří za „velmi“ nebo „spíše“ jisté zdroje pro financování života v penzi.

29 % rakouské populace ve věku 16–60 let se podle svého vyjádření už „spíše“ nebo „velmi intenzivně“ zabývala svým vlastním finančním zabezpečením na postproduktivní fázi života. Anketu k tématu uskutečnila rakouská UNIQA Österreich Versicherung AG ve spolupráci s agenturou Mindtake Research během července a srpna 2022. Studie zpracovala reakce celkem 3 137 respondentů.

Z analýzy vyplývá, že pro 7 z 10 účastníků je téma finančního zabezpečení „na budoucnost a na dobu po skončení profesní činnosti (tedy například úsporami, doplňkovým penzijním pojištěním, životním pojištění, investicemi atd.)“ velmi důležité nebo spíše důležité. Více než pětina (22 %) respondentů vidí téma zčásti důležité, 8 % ho považuje za spíše nedůležité nebo zcela nedůležité.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Strach v ekonomice by se dal krájet


Význam finančního zabezpečení se zvýšil

Podle ankety se poměr k finančnímu zabezpečení u mnoha dotázaných během posledních 24 měsíců změnil: 41 % uvedlo: „Zabývám se tím více.“ U necelé poloviny (49 %) nedošlo k žádnému posunu, zatímco jen 10 % zaměstnává tato sféra mnohem méně. Ve věkové skupině 16-29 let uvedl ještě vyšší podíl (50 %), že se tématem zaobírá nyní více, zatímco 14 % účastníků v tomto věku oblast upozaďuje. Co přimělo těch 1 585 osob, jež svůj poměr k finančnímu zajištění změnily, k takové změně? Pro 86 % byla motivem inflace, pro 61 % pandemie a pro 59 % události na Ukrajině. 41 % oslovených uvedlo jako spouštěč profesní změny (změna práce nebo její ztráta), 40 % klimatickou změnu.


Mohlo by vás zajímat: Japonsko: Pojištění při kolapsu z vedra a pojištění pro případ osamělé smrti


Jen menšina už skutečně šetří

Podíl dotázaných, kteří už provedli konkrétní opatření, aby „později, až to bude potřeba, popřípadě ve stáří, byli finančně zajištěni“, činil podle vlastních vyjádření 41 % (2021: 44 %). Ve věkové skupině 16-29 let činí podíl reálných řešitelů finančního zajištění aktuálně 29 %. A jaké vybrané formy investic jsou v této oblasti osobně využívány? A jaké by byly v případě hledání nových možností obecně brány v potaz? Ohledně forem investic byly dotazováni jen respondenti, jimž je daný druh investic známý.

Penzijní připojištění a životní pojištění jsou využívány 46 % takových účastníků ankety. 32 %, resp. 27 % respondentů sice žádné zatím nemají, jsou však sjednání v zásadě otevření. Dalších 21 %, resp. 28 % účastníků, jichž se tyto formy týkají, žádné penzijní připojištění ani životní pojištění nemají a ani je nechtějí. 26 % respondentů je podle ankety držitelem akcií, 17 % investuje do kryptoměn, což je více než do obligací (15 %). Potenciál do budoucna mají ale dluhopisy vyšší: 37 % si dovede takovou investici představit, zatímco 21 % by důvěřovalo kryptoměnám.

Evergreenem Rakušanů jsou ale stále spořící účty nebo vkladní knížky (osobně využívá 68 % dotázaných), i když jejich potenciál být zařazen v budoucnu mezi investiční formy je nejnižší.


Mohlo by vás zajímat: Dva trendy v pojištění osob


Důvěru v nabídky seriózního zabezpečení je třeba posilovat

61 % z dotázaných vychází z předpokladu, že budou mít v penzi méně peněz k dispozici než během výdělečné éry. Ve skupině 16–29 let je optimismus větší: jen 47 % si myslí, že se v důchodu bude muset spokojit s méně prostředky. V otázce důvěry v různé formy penzijního zabezpečení je stále rovněž prostor pro zlepšení. Zákonná penze bude podle názoru účastníků ankety „zajišťovat dostatečně“ nebo „zajišťovat spíše“ živobytí jen u 32 % z nich. A to je signifikantní pokles z loňských 35 %. Pouze 4 % dotázaných (u mladých 16-29 let jen 2 %) souhlasí s výrokem: „Důvěřuji státnímu penzijnímu systému a nebudu přijímat žádná vlastní opatření ke svému finančnímu zabezpečení.“


Mohlo by vás zajímat: Intermap představuje pojistnému trhu inovativní řešení výpočtu cen nemovitostí


Druhý a třetí pilíř zabezpečení ovšem u oslovených také požívají důvěry stojící za zmínku: 37 % považuje penzijní pokladny a vyrovnání nově za velmi nebo spíše jisté; v meziročním srovnání ovšem došlo k výraznému poklesu o 3 %. Privátní zabezpečení dosáhlo v této anketě úrovně důvěry na 45 %, což je rovněž ústup z loňských pozic o 3 %.

ESG rezonuje jen u malé části

Kritéria ESG a kritéria udržitelnosti jsou u investic v kurzu, tedy alespoň se o nich hodně mluví. Proto anketa pokrývala i tento aspekt.  Pokud by účastníci měli možnost volit mezi udržitelnou a tradiční investicí, 4 z 10 by se rozhodli pro udržitelný produkt. Ale je člověk připravený volit udržitelnost, pokud to znamená omezení jeho výnosu nebo jistot? Tady souhlasilo už jen 30 % respondentů. Pouze u věkové skupiny 16-29 let je míra souhlasu s udržitelnou investicí i s krácením vlastního prospěchu vyšší (42 %).


Mohlo by vás zajímat: Marek Woitsch: I u životního pojištění hrozí podpojištění


Co musí udržitelné investice umět?

I u udržitelného investování trvá bezmála třetina respondentů na „dobrém výnosu“ v popředí zájmu (muži 35 %, ženy 26 %). Podíl 17 % (muži 15 %, ženy 20 %) uvedl, že je pro ně v rámci ESG nejdůležitější písmeno S, tedy pracovní podmínky, bezpečnost práce a zdraví. Rovněž 17 % řadí otázku klimatu (klima, zdroje, rozmanitost) na první místo. Pro 14 % účastníků ankety je dále důležité, aby v portfoliu nebyly žádné zbraně, což považují za nejvýznamnější aspekt udržitelného investování.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články