Seznam G-SIIs pro rok 2017 beze změny


			Seznam G-SIIs pro rok 2017 beze změny
7.12.2017 Zahraničí

Součástí globální regulace pojišťovnictví je i identifikace globálních systémově důležitých pojistitelů (GSIIs[1]), kteří jsou jako nositelé systémového rizika podrobeni například intenzivnějšímu a koordinovanému dohledu a musí plnit doplňkové regulatorní a kapitálové požadavky. Dne 21. listopadu 2017 vydala FSB[2] tiskové prohlášení a sdělila, že seznam z roku 2016 nebude měnit.

V listopadu 2011 zveřejnila FSB soubor provázaných politických opatření s cílem označit systémová rizika a rizika morálního hazardu, spojená se systémově důležitými finančními institucemi.[3]

V červenci 2013, po konzultaci s IAIS[4]  a národními orgány, vydala prvotní seznam devíti G-SIIs při použití příslušné metodologie připravené IAIS a politických opatření, jež se k nim vztahují.  V doprovodné zprávě k tomuto seznamu se konstatovalo, že FSB bude zveřejňovat každoročně koncem listopadu aktualizovaný seznam těchto pojistitelů.

Pokud jde o seznam pro rok 2017, FSB se rozhodla, že nebude publikovat nový seznam, což znamená, že zůstává v platnosti seznam pro rok 2016. Na příslušné pojistitele se budou uplatňovat opatření novelizovaná v únoru 2017 a týkající se vyšší absorpce ztráty.[5]


Mohlo by vás zajímat: Zájem o aktuáry neslábne. Představy o profesi se mění


Ve své tiskové zprávě FSB též zdůraznila, že vítá a podporuje další činnost IAIS v oblasti přístupu k systémovému riziku založenému na zkoumání jednotlivých aktivit pojistitelů. Jakmile se tento přístup dotvoří, bude to mít významný vliv na hodnocení systémového rizika v pojišťovnictví a tudíž i na identifikaci G-SIIs a vymezení příslušných politických opatření.

Vývoj v této oblasti vyhodnotí FSB v listopadu 2018 na základě podkladů o dosaženém pokroku, které jí předloží IAIS, a to včetně případných návrhů na vylepšení metodolgie hodnocení G-SIIs.

Je vhodné poukázat na tu skutečnost, že seznam G-SIIs je od počátku jeho zveřejňování v zásadě stabilní. Zatím k jediné změně došlo v seznamu pro 2015, kdy byla vypuštěna pojišťovna Assicurazioni Generali S.p.A. a zařazena pojišťovna Aegon N.V.

I v roce 2017 mezi G-SIIs patří tito pojistitelé:

Aegon N.V.

Allianz SE

American International Group, Inc.

Aviva plc

Axa S.A.

MetLife, Inc.

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Prudential Financial, Inc.

Prudential plc.

[1] G - SIIs – Global Systemically Important Insurers (Globální systémově důležití pojistitelé)
[2] FSB – Financial Stability Board (Rada pro finanční stabilitu)
[3] SIFIs – Systemically Important Financial Institutions (Systémově důležité finanční instituce)
[4] IAIS – International Association of Insurance Supervisors (Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví)
[5] HLA – Higher Loss Absorbency (Vyšší absorpce ztráty)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články