Slovenské MF: Odměny zprostředkovatelů se změní


			Slovenské MF: Odměny zprostředkovatelů se změní

Ministerstvo financií pripravuje zmeny v zákone o poisťovníctve. Odmeny finančných sprostredkovateľov za poskytnuté služby by sa mali upraviť.

Taktiež sa má zvýšiť prehľadnosť v nákladoch týkajúcich sa sprostredkovania finančných produktov. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú zverejnil rezort na portáli právnych predpisov Slov-lex.

Základnými cieľmi právnej úpravy má byť zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov spojených s distribúciou finančných produktov, ako aj regulácia odmien finančných sprostredkovateľov spojených s poskytovaním finančných služieb. Právna norma má upraviť aj stanovenie odkupnej hodnoty v životnom poistení.


Mohlo by vás zajímat: Insurance Europe: Klíčový formulář k GDPR publikován


V súčasnosti totiž platná legislatíva nereguluje spôsob ani výšku vyplácaných odmien pri predaji finančných produktov, upravuje sa len povinnosť písomne informovať neprofesionálneho klienta o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie.

Rezort financií tiež upozornil na to, že legislatíva nereguluje ani spôsob stanovenia odkupnej hodnoty v životnom poistení, pričom klient znáša všetky náklady spojené s uzavretím poistnej zmluvy v prvých rokoch po uzavretí poistnej zmluvy.

Pripomienkové konanie k samotnej novele zákona o poisťovníctve by malo odštartovať v januári budúceho roka. Právnou normou sa má zároveň novelizovať aj zákon o spotrebiteľských úveroch, ako aj zákon o úveroch na bývanie. Aktuálne môžu subjekty pripomienkovať predbežnú informáciu.

Pripomienku zatiaľ vzniesla Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ) SR. Informovanie o odmene považuje v súčasnosti za dostatočné. Výhrady má aj k samotnej pripravovanej regulácii v oblasti poistenia.


Mohlo by vás zajímat: VIG roste. Zisk za 3Q stoupl na 331 milionů eur


Negatívne vplyvy neprimeranej regulácie možno predpokladať aj v segmente poistenia dojednávaného ako doplnok iných produktov alebo služieb, napr. poistenie schopnosti splácať spotrebiteľský úver. Ak by v dôsledku prílišnej regulácie takéto poistenie prestalo byť ponúkané, mohla by nová právna úprava paradoxne namiesto zlepšenie situácie spotrebiteľa napr. viesť k nemožnosti poistiť sa pre prípad neschopnosti splácať spotrebiteľský úver," uviedla APSÚ SR.

Takáto regulácia môže podľa asociácie likvidačne zasiahnuť finančných agentov sprostredkúvajúcich spotrebiteľské úvery v nižších výškach a kratších splatnostiach. To následne opäť nezmyselne negatívne zasiahne poskytovateľov spotrebiteľských úverov.

„V tomto segmente to môže znamenať odchod aj posledných niekoľko veriteľov s povolením národnej banky na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Ako celok návrh neprípustne zasahuje do slobody podnikania a zmluvnej slobody a vychyľuje trh v prospech veľkých finančných inštitúcií s vlastnou pobočkovou sieťou na úkor nezávislých finančných agentov a menších finančných inštitúcií," upozorňuje APSÚ SR.

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články