Jednorázově placené – pomalejší růst


			Jednorázově placené – pomalejší růst
12.2.2011 Pojistný trh

Růst ŽP a celého trhu byl po celý rok 2010 nejvíce ovlivněn růstem jednorázového pojistného. Celkový objem dosáhl hodnoty 28,9 miliardy, což je meziročně navýšení o 11,6 miliardy (o 58 %).

Tento výrazný růst začal již v posledním čtvrtletí roku 2009. Hlavně bankopojišťovny podpořily chuť klientů investovat dlouhodobě svoje finanční prostředky do spořících pojistných produktů. V průběhu celého roku neustávala poptávka po produktech s garantovaným zhodnocením, přestože část nabízených produktů ve skutečnosti garantované zhodnocení ve smyslu § 12 odstavce (3) vyhlášky ČNB číslo 434 z roku 2009 neposkytuje. Ve 4. čtvrtletí roku 2010 se k nim přidala i Česká pojišťovna se svým produktem Garance, kde slibovala roční zhodnocení ve výši 4,5 % po dobu 4 let, podle pojistných podmínek ovšem negarantovaných.

Podobně jako u běžně placeného pojistného docházíme při posuzování vývoje celého roku k odlišným výsledkům než ČAP. Je to opět způsobeno naší snahou „neměnit minulost“, a tedy dívat se na hodnoty z roku 2009 pohledem roku 2009.

Rozdíl je způsoben změnou v rozdělení pojistného na běžné a jednorázové v případě Komerční pojišťovny. Tato změna byla provedena v reportu ČAP zpětně i za rok 2009, ale my se držíme hodnot reportovaných již v roce 2009. Podle našich údajů tedy jednorázově placené pojistné v průběhu roku rostlo takto: 74,1 %; 88,1 %; 75 %; 58 %. Meziroční výsledek za poslední čtvrtletí roku 2010 je poprvé nezkreslen změnou v reportování za Komerční pojišťovnu, protože bylo takto reportováno již za poslední čtvrtletí roku 2009. Jsou to tedy po roce první výsledky získané stejnou metodou.

Komerční pojišťovna je nejsilnější pojišťovnou v jednorázově placeném pojištění, když dosahuje více než čtvrtinového podílu na trhu, což odpovídá téměř 7,9 miliardám pojistného.

Z ostatních pojišťoven má nejvyšší podíl Pojišťovna ČS - 15,2% (odpovídá to 4,4 miliardám pojistného) a díky produktu Garance se na třetí místo dostala Česká pojišťovna (15 % podíl na trhu, téměř 4,4 miliardy).

Následuje ČSOB Pojišťovna s podílem 12,5 % (objem pojistného 3,6 miliardy). U všech těchto pojišťoven je podíl jednorázově placeného pojistného příliš vysoký. Komerční pojišťovna má téměř 91 %, Pojišťovna ČS 51,6 %, ČSOB Pojišťovna 57,4 % a platí to i pro Českou pojišťovnu, i když ne tak výrazně – 27,8 %.

Skupina VIG má výrazně vyšší podíl na trhu jednorázového pojistného než PPF. I tato skupina se však dostala nad obecně přijímané „bezpečné“ rozmezí – 10-20 % (činí 25,1 %), zatímco skupina VIG je tomuto rozmezí výrazně vzdálena a podíl jednorázů v jejím případě stále roste (nyní činí 43,7 %).

Podíl pojišťoven na trhu jednorázově placeného pojistného

Zítra čtěte: Postavení pojišťoven po roce 2010: Allianz

 

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

 

 

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články