Dana Kopáčová: Elán je spolehlivý produkt pro širokou skupinu klientů


			Dana Kopáčová: Elán je spolehlivý produkt pro širokou skupinu klientů

KB Pojišťovna přichází v prvním čtvrtletí s kampaní pojištění Elán. Zeptali jsme se ředitelky odboru Account managementu Dany Kopáčové na další podrobnosti.

V roce 2020 přišla KB Pojišťovna s novou podobou životního pojištění Elán. Jak se na trhu osvědčil?

Přinesli jsme nejen inovovaný produkt, který dokáže směle konkurovat všem ostatním produktům na trhu, ale i moderní způsob bezpapírového sjednání a podepisování přes SMS. Což přineslo zjednodušení a efektivitu sjednávání v době covidové pandemie.


Mohlo by vás zajímat: Jan Matoušek: Pojišťovny nejsou jen měšcem. Musí být i partnerem


Co byste s odstupem ocenili jako nejlepší změnu, největší přínos?

Jednoznačně se nejvíce líbí spolehlivost produktu. Je to produkt pro širokou skupinu klientů. Velice dobře pro klienty vycházejí velká rizika. Při sjednání rizika smrti, invalidity, závažných onemocnění a pracovní neschopnosti přinášíme klientovi z cílové skupiny pojištění za jednu z nejlepších cen na trhu.  Zároveň se líbí i jednoduchost sjednání a podpis pomocí SMS.

Jak se vyvíjel prodej po změně produktu a jak jej ovlivnil hypoteční boom v první polovině roku 2021?

Nárůst produkce by mohl vyvolat dojem, že se jedná o obchod tažený hypoboomem. Není tomu tak. V první polovině roku 2021 se obchodníci přednostně věnovali hypotékám a sjednávání životního pojištění šlo trochu stranou. Naše prodeje však stále stoupají a stále stoupá i počet obchodníků, kteří Elán sjednávají. Prodej Elánu v roce 2021 vzrostl v řádu desítek procent, a to jak v objemu pojistného, tak v kusech. I v životním pojištění jsme tak měli úspěšný rok.


Mohlo by vás zajímat: Škody způsobené extrémy počasí překročily v roce 2021 hranici 105 mld. $


Nyní přicházíte s kampaní, která zvyšuje plnění u pojištění rizika snížené soběstačnosti. Proč jste zvolili zrovna toto téma?

Se sníženou soběstačností se setkáváme často až ve chvíli, kdy nám zestárnou rodiče. Pak jsme jako sendvičová generace tvrdě konfrontováni s realitou. Jenže tato situace se nemusí týkat jen seniorů. Vidíme, že toto riziko je v obchodě neprávem opomíjené. Proto na ně chceme kampaní upozornit. Pojištění má zabezpečit klienty v případě velkých dopadů na chod rodiny. A toto je jeden z nich a není dobré na něj zapomínat. Klienti často inklinují k pojištění, které jim má „vrátit“ to, co za pojištění zaplatili. To je však krátkozraký přístup.

Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 2020 1

Ostatně jak se hodnotí stupeň závislosti?

Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost), které osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a zároveň potřebuje každodenní pomoc jiné fyzické osoby.

Nejvyšší příspěvek obdrží osoba starší 18 let ve IV. stupni, která nevyužívá pobytové sociální služby, a to 19.200,- Kč. V případě, že služby využívá, sníží se příspěvek na 13.200,- Kč a náleží instituci, která se o klienta stará, což může být například pečovatelský dům. V Česku bylo v roce 2020 vypláceno průměrně 366 tisíc příspěvků na péči měsíčně. Velká část samozřejmě spadá do skupiny seniorů. Pro zajímavost, napadlo by vás, že síla stisku ruky je dobrým ukazatelem celkové tělesné zdatnosti a schopnosti samostatně provádět základní denní činnosti?


Mohlo by vás zajímat: Aon: Svět rizik se změnil. Jaká jsou ta nejzásadnější?


Jaký bude podle vás rok 2022?

Tento rok bude zajímavý. Tolik číslic 2 se hned tak nevidí! Víte, jaká je jejich symbolika?  Dvojka představuje spolupráci, pochopení, péči. Pro mě to ve vztahu k pojištění znamená jediné: V těžkých chvílích naši klienti nezůstanou sami!

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články