Klasické životní pojištění se blíží ke svému konci!


			Klasické životní pojištění se blíží ke svému konci!
9.12.2020 Produkty, Zahraničí

Na německém portálu Versicherungswirtschaftheute byl publikován článek týkající se dalšího osudu klasického životního pojištění. V tomto článku jsou prezentovány názory Guido Badera, předsedy představenstva Německého sdružení aktuárů (Deutsche Aktuarvereinigung), které jsou nejen zajímavé, ale mají také svoji odbornou váhu.

Podle Badera patří garance a vysoké úroky v životním pojištění prakticky do minulosti. A nyní do období nízkých úrokových sazeb vstoupil navíc COVID-19. Koronavirová krize by mohla toto období prodloužit o roky, možná až o desetiletí, přičemž úroky by měly nejdříve setrvat na dnešní úrovni.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička: Jaký je vývoj povinného ručení v roce 2020?


Tato situace přivádí německé životní pojistitele s vysokým pojistným kmenem klasického životního pojištění do větších nesnází. To se ukazuje například na jejich přísunech prostředků do dodatečné rezervy na úroky, která se v letošním roce pohybuje znovu značně nad úrovní předchozího roku. Jedno je naprosto zřejmé. Garance z minulých let stále více zatěžují budoucí vyhlídky těchto pojistitelů. Z toho rezultuje, že poskytovatelé sázejí v pořád větší míře na pojistné produkty orientované na kapitálový trh.

Kromě toho počítá Bader s tím, že mnohé podniky své garance již brzy dále sníží. To se nyní asi stane nezávisle na tom, kdy a v jaké výši stanoví spolkové ministerstvo financí nejvyšší účetní úrokovou sazbu. V tomto roce ministerstvo nesledovalo doporučení Německého sdružení aktuárů na sazbu 0,5 %, neboť politika chce pravděpodobně řešit otázky, týkající se nejvyšší účetní úrokové sazby, garancí i produktů v rámci tzv. Riester-penze, vcelku.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


Bader počítá v životním pojištění též se zavedením heterogenních pojistných produktů. Podle jeho názoru budou klasické pojistné produkty životního pojištění nadále z trhu mizet, neboť podíl na přebytku by měl napříč pojišťovacím sektorem ve střednědobém horizontu dále klesat. Ovšem kapitálové garance k počátku důchodu dávají u produktů soukromého a zaměstnaneckého penzijního pojištění pořád ještě smysl.  

K tomuto článku se na portálu Versicherungswirtschaftheute objevil jeden zajímavý komentář, který vývoj životního pojištění ukazuje v jiném světle. Podle něj mnohé moderní pojistné produkty jsou v podstatě stále klasickým životním pojištění s tím, že jsou u nich jednoduše nižší garance. To ukazuje, že na budoucnost pojistného trhu životních pojištění mohou být různé názory, a hlavně by bylo třeba si nejdříve přesněji vyjasnit, co se myslí „klasickým životním pojištěním“.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články