V Německu má dohled nad investičními zprostředkovateli vykonávat BaFin


			V Německu má dohled nad investičními zprostředkovateli vykonávat BaFin

Německé ministerstvo financí trvá nadále na tom, aby dohled nad zprostředkovateli vykonával Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami (BaFin). To znamená, že ministerstvo nechce v žádném případě ustoupit od svého předem avizovaného, ale nepopulárního plánu.

Dosavadní dohlížení ze strany Obchodní a průmyslové komory a živnostenských úřadů je prý příliš roztříštěno a není schopno naplnit rostoucí komplexitu dohledových požadavků a zajistit ochranu investorů. Německé ministerstvo financí předpokládá, že přesunem dohledu do BaFin bude zvýšena kvalita a efektivita dohledu. Navíc z odborných nálezů vyplývá potřeba posílení výsostných kompetencí dohledu v oblasti ochrany investorů a v oblasti dohledu nad finančním trhem. Ministerstvo financí se k možnému vyššímu nákladovému zatížení zprostředkovatelů nechtělo vyjádřit. Zatím nejsou k dispozici žádné údaje k celkové výši běžných poplatků a rovněž se zatím nedá seriózně prognózovat změna nákladů podle velikosti podniku. To platí i pro případné snížení čisté zátěže.


Mohlo by vás zajímat: Jak se dopracovat v EU k lepší regulaci?


Pokud by se měla výše uvedená změna v dohledu opravdu uskutečnit, tak kritici varují, že by mnoho zprostředkovatelů mohlo být donuceno ukončit činnost. Možná až tisíce zprostředkovatelů by vrátily příslušná povolení k činnosti. Ovšem spolková vláda nevidí žádný náznak, že by mělo dojít k prudkému poklesu počtu vlastníků příslušných povolení, kterých je v současné době kolem 37 000. Německé ministerstvo je názoru, že pokud zmínění zprostředkovatelé přesídlí pod jinou dohledovou střechu, tak nevzniknou žádné negativní účinky na ochranu spotřebitelů a nezávislost investičního poradenství.

Nad rámec výše uvedeného je vhodné uvést některé nezbytné doplňující informace. BaFin realizuje svoji činnost ve veřejném zájmu a má celkem 2 722 zaměstnanců. Kromě toho část dohledu provádějí jednotlivé spolkové země (např. dohled nad činností malých soukromých pojišťoven). Nicméně jen pojišťoven, nad nimiž má BaFin dohled, je v Německu celkem 540. Z článku plyne, že změna v dohledu se má týkat jen části finančních zprostředkovatelů, tj. investičních zprostředkovatelů a investičních poradců.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA převezme i penzijní spoření a investice AXA. Pro klienty se nic nemění


Logicky vzniká otázka, jak je to s pojišťovacími zprostředkovateli. Samotný BaFin na svých webových stránkách konstatuje, že přímý dohled nad pojišťovacími zprostředkovateli nevykonává. Jelikož ze zákona kontroluje obchodní aktivity pojišťoven, tak vykonává nepřímý dohled. Kontroluje například smluvní ujednání mezi pojišťovacími zprostředkovateli a pojišťovnami, stejně jako nastavení prodejních pobídek, zvláště pak provizí. Dohled nad pojišťovacími zprostředkovateli v Německu je upraven řadou právních předpisů. Zjednodušeně řečeno, z hlediska institucionálního je prováděn živnostenskými úřady a Obchodní a průmyslovou komorou.   

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články