Jak probíhal přezkum Solvency II?


			Jak probíhal přezkum Solvency II?

Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV) zveřejnil informaci o tom, že v průběhu roku 2021 by měla Evropská komise předložit návrh směrnice, který vyplyne z přezkumu regulatorního a dohledového rámce Solventnost II (S II). Z příslušného tiskového sdělení lze ovšem také vyvodit záměry, s nimiž GDV vstupuje do přezkumu a tu skutečnost, že přezkum S II 2020 si vyžaduje v době COVID-19 značné úsilí ze strany pojišťoven, zajišťoven a jejich asociací. Lze to doložit výběrem z celkové etapizace kroků, které GDV činil či musel činit v období 2019–2020.

2021        

Očekává se předložení návrhu příslušné směrnice Evropskou komisí.

2021/2022                 

Bude probíhat legislativní proces v Radě EU a v Evropském parlamentu.

prosinec 2020

Orgán dohledu EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) předloží Komisi své návrhy (resp. radu) k přezkumu S II. Původní termín byl přesunut na prosinec 2020, aby mohly být zohledněny účinky pandemie COVID-19. Základem návrhu EIOPA má být rozšířené hodnocení dopadů provedené k 30. 6. 2020.

říjen 2020

Evropská komise předložila své návrhy k přezkumu S II k diskuzi. GDV varoval před přehnaným zostřením pravidel, neboť by nepřineslo do systému více, ale naopak méně potřebné stability. Přezkum by měl podle GDV dát nové impulzy pro dlouhodobé investice a pro růst.

září 2020

GDV zveřejnil zásadní stanovisko ke komplexnímu hodnocení dopadů, které provedl orgán dohledu EIOPA v 1. pololetí 2020. V popředí zájmu GDV stály tyto tři aspekty: úroková křivka (bezriziková úroková míra), úrokové riziko a koeficient volatility. Tyto aspekty byly GDV zkoumány i z pohledu politických cílů jako je Unie kapitálových trhů a Evropský zelený úděl.

srpen 2020

Pojišťovnictví je připraveno k ekologické a ekonomické udržitelné investiční ofenzívě za účelem překonání koronavirové krize. Nyní jde podle GDV ale o to usnadnit v rámci přepracování směrnice S II dlouhodobé investice. Takto se GDV vyjádřil k cestovní mapě Evropské komise k přezkumu S II.

červenec 2020

EIOPA požádala o dodatečné informace, aby mohla lépe posoudit, jak změněná kapitálová a vůbec podnikatelská situace ovlivnily hospodářské výsledky. EIOPA tak navázala na provedení komplexní studie dopadů na počátku roku 2020. Příslušné pojišťovací podniky musely dodat informace a údaje do 14. září 2020.

červenec 2020

Evropská komise zahájila k 1. červenci 2020 konzultace k S II. Konzultace byla zaměřena nejen na pojišťovací podniky, ale též na pojištěné osoby, spotřebitelské organizace a jiné aktéry působící na finančních trzích. Jako podklad posloužila šestistránková cestovní mapa a vymezení problémů a cílů v konzultačním dokumentu, který má 35 stran a obsahuje i otázky směrem k zainteresovaným osobám. Termín pro odpovědi byl stanoven do 21. října 2020.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články