Portál Právo pro všechny: Možnosti odškodnění při nepovedeném dětském táboře


			Portál Právo pro všechny: Možnosti odškodnění při nepovedeném dětském táboře
3.6.2019 Produkty

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, co portál Právo pro všechny doporučuje dělat při nepovedeném dětském táboře.

Když se vám dítě vrátí z tábora zdravé a se všemi věcmi v pořádku, je to skvělé. Co však dělat, když tomu tak není? Jak postupovat? Co si podchytit pro případný spor?  V dnešní době plné mobilních telefonů, tabletů, značkového oblečení apod. není tak sporadické, že se vám dítě vrátí z tábora s rozbitým telefonem, roztrženým oblečením a v tom pozitivnějším případě s rozbitým kolenem, nikoliv hlavou. Pokud bychom měli dané zobecnit, může se stát, že byla v těchto případech vašemu dítěti způsobena nemajetková újma, nebo majetková škoda. Pokud však chcete po někom požadovat nějakou náhradu za to, co se stalo, jen domněnky vám stačit nebudou.


Mohlo by vás zajímat: 2018: Ivan Špirakus: Klienta nejlépe ochrání vzdělání zprostředkovatele


Ke vznesení požadavku náhrady újmy po druhé osobě nestačí, že se domníváte, že vám újma byla způsobena. Pro vznik odpovědnosti za způsobenou újmu musí být až na výjimky současně splněno, že osoba, po které náhradu požadujete, jednala protiprávně (například vedoucí zanedbal vykonávaný dohled nad dětmi), že škoda vznikla (nejde jen o domněnku), mezi vznikem škody a jednáním dané osoby existuje příčinná souvislost a že zde existuje zavinění této osoby (v některých případech není ze zákona zavinění třeba). 

S ohledem na komplikovanost uplatňování nároku na náhradu újmy proto lze více než doporučit vždy projednat vzniklou situaci s advokátem a spolu s ním zvolit nejvhodnější postup ve věci. Vhodného advokáta můžete nalézt přes databázi advokátů na webových stránkách České advokátní komory.

Máte představu o tom, co například můžete požadovat?

  • Náhrada újmy na zdraví - typicky za úraz dítěte – obvykle požadováno: bolestné, náklady spojené s léčbou, náklady spojené s následnou péčí o zdraví, náhradu za ztížení společenského uplatnění.
  • Náhrada škody za zničené movité věci - např. za oblečení propálené při pořádání táborového ohně, roztržené oblečení při táborové hře, zničení mobilního telefonu/tabletu jiným dítětem/vedoucím – obvykle požadováno: náhrada v penězích či opravení/koupě věci.
  • Náhrada za způsobenou psychickou újmu – např. šikana, sexuální obtěžování dítěte ze strany vedoucího, ostatních dětí, špatně vymyšlená a provedená hra např. stezka odvahy – obvykle požadováno: náhrada v penězích, poskytnutí přiměřeného zadostiučinění.

Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články