Portál Právo pro všechny: Dopravní nehoda - srážka vozidla se zvířetem


			Portál Právo pro všechny: Dopravní nehoda - srážka vozidla se zvířetem
2.4.2019 Produkty

Právo pro všechny je informační portál zaměřený na právní osvětu. Nabízí úvod do právní problematiky dané věci a přehled možností řešení modelových případů. K dispozici jsou zde zcela zdarma také vzory nejčastějších právních smluv a dokumentů (reklamací, výpovědí apod.) s průvodním listem a doporučením, jak v konkrétních situacích správně postupovat. Dnes se podívejme na to, co portál Právo pro všechny doporučuje dělat, když se vozidlo srazí se zvířetem, které má svého pána.

Srážka se zvěří bývá v různých článcích často rozebírána. Jak ale postupovat a co se může stát, když dojde ke srážce se zvířetem, neboli tvorem, který má svého pána? Pokud se při řízení vozidla srazíte se zvířetem domácím či chovným, zavolejte k dopravní nehodě policii za účelem jejího vyšetření. Tím spíš pokud nevíte, komu zvíře patří, popř. kdo je měl v danou chvíli v opatrování. Zjištění, kdo za vznik dopravní nehody (a do jaké míry) odpovídá, je důležité pro následnou možnost uplatnění nároku na náhradu škody, popřípadě náhradu nemajetkové újmy.

Není pravdou, že pokud srazíte vozidlem např. psa, vina automaticky leží na vás. Naopak za újmu na zdraví, popř. i majetkovou škodu způsobenou psem či jiným domácím zvířetem odpovídá jeho vlastník, popřípadě spolu s ním společně a nerozdílně osoba, které bylo zvíře svěřeno, tj. měla jej na starosti v době incidentu. Tato odpovědnost je objektivní a v zákoně je uvedeno jen několik málo výjimek, kdy se tyto osoby mohou z odpovědnosti za zvíře zprostit.


Mohlo by vás zajímat: 2018: Ivan Špirakus: Klienta nejlépe ochrání vzdělání zprostředkovatele


Na druhé straně, pokud jste v pozici majitele zvířete a toto vám nějaké vozidlo srazí a odjede, taktéž zavolejte policii k zadokumentování dopravní nehody a současně si zkuste zapamatovat registrační značku vozidla, aby majitele vozidla mohla policie dohledat. V opačném případě vzniklou škodu nebudete mít po kom požadovat.

Současně si pro pozdější případné využití, možný spor či například potřebu vypracování znaleckého posudku zajistěte důkazy, tj. pořiďte z místa nehody fotodokumentaci, poznačte si jména a kontakt na svědky dopravní nehody apod.

Když nejste viníci srážky...

Pokud bude zjištěno, že jako řidič vozidla jste dopravní nehodu nezpůsobili, můžete po majiteli, popř. osobě, které bylo zvíře svěřeno, požadovat různé typy náhrad – u vozidla uvedení v předešlý stav, tj. jeho opravu či její proplacení nebo zaplacení jeho obvyklé ceny v případě zničení; při vašem zranění bolestné, náklady spojené s léčbou, náklady spojené s následnou péčí o zdraví apod. S danými osobami se na poskytnutí požadovaných náhrad zkuste prvotně dohodnout, popř. si zjistěte, zda jsou pro tyto účely pojištěny.

Pak by vzniklou újmu bylo možné uplatnit u dané pojišťovny. Pokud se s vlastníkem zvířete, popř. s osobou, které bylo v předmětné době zvíře svěřeno, nepůjde nijak dohodnout, máte možnost vydat se cestou soudního řízení. Zde však bude na vás, abyste prokázali, co se stalo a jaká majetková škoda či újma na zdraví vám byla způsobena. V ničem se proto neunáhlete a před zahájením soudního sporu vše důkladně proberte s advokátem. Pokračování článku ZDE.


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou).

D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články