UNIQA zavádí s ohledem na aktuální situaci řadu novinek


			UNIQA zavádí s ohledem na aktuální situaci řadu novinek
26.3.2020 Produkty

V souvislosti s šířením onemocnění koronavirem a vládními opatřeními je naší prioritou udržet provoz a schopnost poskytovat naše služby v co nejširším rozsahu. Proto zavádíme některé novinky a změny, kterými reagujeme na omezený osobní kontakt a na některé další překážky a omezení.

Škody klientů mají nejvyšší prioritu i bez prohlídek

K nahlášení škody lze využít on-line hlášení na webu www.uniqa.cz. Případně lze k tomu účelu kontaktovat i naše call centrum na telefonu 488 125 125. Veškeré podklady ke škodám se posílají on-line nebo e-mailem. Vyřízení škod garantujeme v běžných lhůtách. Fyzické prohlídky škod jsou až do odvolání v zájmu minimalizace osobních kontaktů utlumeny: u běžných škod požaduje UNIQAzaslat podrobnou fotodokumentaci od zákazníka.

Likvidátor případně požádá o doplnění obrazového detailu. Smluvní servisy nám dodávají fotodokumentaci standardně bez potřeby zatěžovat klienta. Je-li prohlídka škody na místě nezbytně nutná, děje se tak až po dohodě s klientem, zda je to urgentní či je možné počkat. Je-li to naléhavé, technik UNIQA je v telefonickém spojení s klientem a vypraví se na fyzickou prohlídku na dohodnuté místo, aniž by ale byla požadována přítomnost zákazníka, vše vyřizují telefonicky.


Mohlo by vás zajímat: 2019: AIG reportuje zisk 4,1 mld. USD. Ping An má čistý zisk + 18 %


Sjednávání pojistných smluv bez podpisu

Klienti mohou i nadále sjednávat řadu pojistných smluv. Vzhledem k nemožnosti potkat se a smlouvu podepsat, lze uzavřít pojištění rovněž zaplacením první splátky pojistného. Toto opatření se týká všech běžných retailových druhů pojištění, včetně rizikové formy životního pojištění. Zde jsou zavedena i opatření řešící aktuálně nemožnost dodat lékařské zprávy. Podmínkou uzavření pojištění zaplacením pojistného je uvedení e-mailové adresy klienta a jeho mobilního telefonu. Na e-mail mu přijde šifrovaná dokumentace k uzavírané pojistné smlouvě, a na telefon heslo k dokumentaci.

Zelené karty k povinnému ručení

V současnosti se zprovozňuje u nových pojistných smluv systém zasílání zelené karty e-mailem klientovi. Ten si ji vytiskne samostatně na barevné tiskárně. Platnost takto zaslaných zelených karet je následující: při vzniku pojištění zaplacením je její platnost nejprve 30 dní, a po úhradě první splátky pojistného dostává klient zelenou kartu platnou na jeden rok poštou společně s pojistkou. Automatický systém distribuce zelených karet při prodlužování stávajících smluv zůstává bez změn.

Chybějící platná STK při škodě

Pokud dojde k uzavření nebo výraznému omezení provozu stanic STK, nebude UNIQA uplatňovat postih v případě, kdy vozidlo mělo platnou technickou kontrolu a emise nejméně do 1. 1. 2020, a technický stav vozidla neměl příčinnou souvislost se vzniklou škodou. Případy, kdy špatný technický stav vozidla bez platné STK měl příčinnou souvislost se škodou, budou řešeny individuálně.


Mohlo by vás zajímat: Mladí přestávají pít, kouřit a fetovat, ale jsou víc na internetu


Prohlídka auta při přijetí do havarijního pojištění (VINFOTO)

Prohlídku VINFOTO je možné bez problémů realizovat bezkontaktním způsobem na autorizovaných pracovištích Cebia. S provedenou prohlídkou si lze vybrat ze všech dostupných variant spoluúčastí pro daný havarijní produkt.  Pokud panuje obava se nyní na prohlídku vozidla dostavit, bude možné se pojistit se spoluúčastí 20 %, min. 20.000 Kč na vzniklé škodě. Jakmile bude prohlídka vozu dodatečně provedena, spoluúčast se pro klienta sníží.

Využití náhradního vozidla během opravy

V případě plnění z povinného ručení nebude případně nutné delší užívání náhradního vozidla vyvolané aktuální situací předmětem krácení. Pokud nebude stačit dohodnutý limit pojistné částky z připojištění náhradního vozidla, bude klientům do odvolání limit pro toto krytí navýšen o 50 %.

Dočasné vyřazení auta z evidence

U některých specificky využívaných firemních vozidel (např. dálková hromadná přeprava osob) došlo k situaci, že nejezdí, protože účel dočasně odpadl. Podnikatelé proto nechtějí za odstavená vozidla platit pojistné, ale uložit RZ do depozitu aktuálně nelze (úřady jsou zavřené). UNIQA akceptuje náhradní řešení spočívající k předložení kopie žádosti o dočasné vyřazení na speciálním formuláři Ministerstva dopravy a potvrzení o jejím podání s příslušným datem, spolu s kopií technického průkazu vozidla. Podobně lze na žádost klienta utlumit i havarijní pojištění (buď zcela, nebo poskytnout redukci krytí na rizika živel a odcizení).


Mohlo by vás zajímat: V genetické válce proti virům jsme neustále. Vyhrajeme, věří expert na medicínu katastrof


Platnost cestovního pojištění

Pojištění lze uzavřít, ale s ohledem na aktuální nařízení vlády necestovat mimo ČR je počátek platnosti posunut nejdříve od 1. 4. 2020. V případě, že bude opatření prodlouženo, bude adekvátně upraven i nejbližší možný termín počátku platnosti. Uvízl-li někdo v zahraničí bez možnosti vrátit se v plánovaném termínu zpět (karanténa, uzavření hranic), platí pojistná ochrana z cestovního pojištění v plném rozsahu za předpokladu, že vycestoval v době, kdy nebyla vyhlášena omezení nebo nedoporučení cestovat do příslušné destinace. UNIQA rovněž uhradí náklady na náhradní návrat.

Cestovní pojištění platí i pro pendlery a vyjmenované profesionály, kteří musí vyjíždět do zahraničí, činí-li tak v souladu s aktuálně vyhlášenými pravidly. Při pojistné události musí doložit, že patří k této skupině a jejich pobyt v zahraničí je oprávněný. Bylo-li individuální turistické cestovní pojištění sjednáno dříve, než došlo na krizovou situaci a vyhlášení nedoporučení, případně zákazu cestovat, odpadl tím pojistný zájem a riziko. UNIQA v takových případech vrátí na žádost klienta pojistné. Podmínkou je prokázat, že se tak stalo nikoli v rozporu s vládními pokyny, doporučeními a nařízeními.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články