AKTUALIZACE: Jak lze kontaktovat UNIQA během nouzového stavu


			AKTUALIZACE: Jak lze kontaktovat UNIQA během nouzového stavu

I v nastalé situaci běží běžný provoz pojišťovny dál a prakticky všechny procesy a operace lze provést na dálku i za režimu omezení osobního kontaktu s pracovníky UNIQA. Prioritu má vyřizování škod klientů, ale i ostatní služby pro obchodní partnery a klienty jsou dostupné.  

V souvislosti s vládními opatřeními byl přerušen provoz většiny obchodních poboček UNIQA pojišťovny. Přibližně 85 % zaměstnanců centrály pracuje v režimu home office. Prioritou je ochrana zdraví zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků. Tento režim bude platit do odvolání. Dále proto uvádíme, jakou formou lze aktuálně s UNIQA komunikovat a vyřizovat Vaše požadavky.

Služby call centra

Operátoři jsou k dispozici na telefonu 488 125 125 (hlášení škod a informace k pojištění). Současně lze na tomto čísle sjednat i některé druhy retailového pojištění (domácnost, auta, odpovědnost). Provozní doba call centra je ve všední dny od 8 do 16 hodin.

Asistenční servis

K řadě pojištění je poskytována i asistenční služba pro případné nesnáze. Týká se to hlavně pojištění aut, domácnosti a cestovního pojištění. Provoz asistence není omezen a je k dispozici 24 hodin denně telefonicky. Asistence je dostupná také na čísle 488 125 125; rozcestník Vás povede na asistenční servis podle druhu pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Koronaohleduplnost a koronahyenismus


Jak se spojit s pojišťovacími poradci

Naprostá většina obchodních míst UNIQA byla uzavřena. Kontaktujte své pojišťovací poradce na mobilních telefonech. Aktuálně platná telefonní čísla lze zjistit na webu UNIQA pojišťovny podle jednotlivých obchodních míst: https://www.uniqa.cz/kontakty/.

I nadále lze využít služeb pojišťovacího poradenství a sjednávání smluv.

 

Hlášení a prohlídky škod

K nahlášení škody lze využít on-line hlášení na webu www.uniqa.cz. Případně lze k tomu účelu kontaktovat i naše call centrum na telefonu 488 125 125. Pokyny, jak postupovat při zasílání dokumentace, obdrží každý klient v registračním e-mailu ke škodě od UNIQA, včetně užitečných prokliků a kontaktů.

Veškeré podklady ke škodám lze poslat on-line nebo e-mailem. Pro on-line nahlášení slouží link https://rychleskody.uniqa.cz/iRSU/public/searchInfo.xhtml.

E-mailová hlášení lze adresovat podle druhu škody na tyto adresy:

likvidace.vozidla@uniqa.cz (pojištění aut)

likvidace.osoby@uniqa.cz (životní, zdravotní, úrazové, cestovní pojištění)

likvidace.majetek@uniqa.cz (pojištění domů a domácností, firem a průmyslu)

Alternativně lze dokumentaci ke škodě poslat i poštou na adresu: UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 Praha 6 (s číslem škody).

Fyzické prohlídky škod jsou v zájmu minimalizace osobních kontaktů až do odvolání v omezeném režimu: u běžných škod požaduje UNIQA zaslat podrobnou fotodokumentaci od zákazníka. Je-li prohlídka nutná, děje se tak až po dohodě s klientem, zda je to urgentní či je možné počkat. Pokud je to naléhavé, technik UNIQA je v telefonickém spojení s klientem, vyžádá si navíc potřebné detailní fotografie, případně se vypraví na fyzickou prohlídku na dohodnuté místo, aniž by ale byla požadována přítomnost zákazníka. Vše vyřizují telefonicky.


Mohlo by vás zajímat: 2019: Provozní zisky Zurich + 16 %, NN + 10,3 %


Sjednávání pojistných smluv

I v tomto omezeném režimu je UNIQA připravena sjednávat nové pojistné smlouvy. Za tímto účelem je možné kontaktovat servisní pracovníky obchodních partnerů, pojišťovací poradce, naše obchodní partnery zprostředkovávající pojištění UNIQA nebo call centrum (zde retail). Některé základní retailové druhy pojištění lze uzavírat na webu www.uniqa.cz. Interní procesy jsou i nyní nastaveny tak, aby bylo možné velkou část rizik pokrýt a platné pojištění sjednat bez podpisu, zejména zaplacením prvního pojistného. Případné odlišnosti nebo omezení sdělí kompetentní kontaktní pracovníci jednotlivých distribučních kanálů.

Kontaktní osoba pro úřední záležitosti a datová schránka

Je-li potřeba ze strany státní správy a dalších orgánů získat od UNIQA pojišťovny informace nebo součinnost v nynější nouzové situaci, je možné se spojit s vedoucím krizového štábu:

Ivo Drápela, ivo.drapela@uniqa.cz, telefon 225 393 564.

Během nouzového stavu je pravidelně obsluhována i datová schránka UNIQA pojišťovny.

Dotazy e-mailem

UNIQA i nadále vyřizuje dotazy a požadavky došlé na obecnou adresu info@uniqa.cz.

Dotazy přes web UNIQA
Dotazy a požadavky lze posílat rovněž přes naši webovou stránku, kde je pro tento účel připravený formulář: https://www.uniqa.cz/kontakty/


Mohlo by vás zajímat: NKÚ: Stát významně podceňuje riziko povodní


Poštovní zásilky

UNIQA i nadále přijímá listovní zásilky zaslané poštou. Vzhledem k převažujícímu režimu home office však může nastat větší prodleva při jejich zpracování, jsou-li adresovány konkrétní osobě na centrále nebo na obchodní pobočce. Dokumentace ke škodám a obchodní produkce přicházející poštou je v prvním kroku naskenována a zaslána k internímu zpracování elektronicky ve standardních lhůtách jako obvykle. Zde prodlevy nevznikají. Nejvyšší prioritu má korespondence ke škodám. Provoz úseku poštovních služeb UNIQA je zajištěn i směrem ven a zásilky odcházejí poštou každý všední den.

Osobní doručování na centrálu

V zájmu prevence žádáme o minimalizaci této formy doručení písemností do UNIQA. Není-li jiná možnost, lze dokumenty donést na recepci v přízemí centrály v Praze 6, Evropská 136. Podatelna takto došlé písemnosti denně zpracovává a předává dále.


Mohlo by vás zajímat: Pandemie a pojištění. Těžce kalkulovatelné riziko


Osobní doručování na obchodní pobočky v ČR

Po dobu přerušení provozu obchodních míst tam nelze osobně doručovat. Dohodněte si prosím telefonicky s Vaší kontaktní osobou či Vaším pojišťovacím poradcem, anebo na telefonu, který je uveden u příslušné obchodní pobočky na webu jako aktuálně platný, náhradní způsob předání. Viz https://www.uniqa.cz/kontakty/

Děkujeme Vám za pochopení. V případě změny režimu Vás budeme informovat.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články