Pojistit umí každý, odškodnit už nikoliv


			Pojistit umí každý, odškodnit už nikoliv
26.1.2014 Rozhovory

Jak se žije makléřům – to je téma, kterému se letos chceme věnovat mnohem výrazněji než tomu bylo dříve. Seriál zahajujeme rozhovorem s Ing. Zdeňkem Reiblem, který je generálním ředitelem RESPECT a.s.

Tato makléřská společnost se v tabulce TOP 30 pojišťovacích makléřů, která vyšla na webu oPojištění.cz dne 23.9. 2013, umístila na 4. místě. Rozhodla o tom výše tržeb 207 108 tis. Kč ( v roce 2012).

 

Kdy vznikla makléřská společnost Respect?

V roce 1993.

Co považujete za největší úspěch za dobu vašeho působení na trhu?

Za největší úspěch považuji samozřejmě to, že se nám podařilo v minulém roce oslavit 20 let na trhu a získat status stabilní společnosti v oboru.  Zároveň mě těší, že můžeme našim klientům být užiteční a že nám věří. 

Jaké jsou podle vás největší problémy makléřů, kteří podnikají na českém pojistném trhu?

Největším problémem může být vysoká konkurence v oboru a nedostatečná kvalifikace některých makléřů, kteří kazí posléze pověst celému oboru. S lehkou nadsázkou lze totiž říci, že pojistit umí každý, odškodnit už však nikoliv. Likvidace pojistných událostí je v naší společnosti jakousi alfou a omegou, protože je to z mého pohledu to, proč si nás klienti vybírají za svého obchodního partnera.

Jak se pojistný trh měnil v průběhu let a jaké šance makléřům přinesl?

Změnilo se podnikatelské prostředí, změnily se obchodní praktiky, změnilo se i postavení makléře. Klient od pojišťovacího makléře očekává profesionální službu, která mu zaručuje, že jeho pojištění garantuje odborník, který se v labyrintu světa pojištění denně pohybuje, zná úskalí a souvislosti pojišťovací praxe, případnou škodu či finanční újmu mu rychle a spolehlivě vyřídí. Profese pojišťovacího makléře je v současnosti již také dostatečně zakotvena v české legislativě. O odbornou způsobilost a etické chování makléřů se systematicky a dlouhodobě stará Asociace českých pojišťovacích makléřů, finanční a profesní odpovědnost dozoruje Česká národní banka. Dovolím si tedy tvrdit, že se profese pojišťovacího makléře u nás nyní těší obdobnému respektu jako v jiných evropských zemích a je to hezké povolání.

V tabulce, kterou loni zveřejnil web oPojištění, jsou makléři seřazeni podle výše tržeb. Je to dostatečně vypovídající údaj?

Částečně. Samozřejmě tržby jsou jedním ze základních ekonomických ukazatelů, které se snaží přesvědčit o pozici společnosti mezi jejími konkurenty, ale myslím si, že by se měla posuzovat i např. společenská odpovědnost firem komplexně, která ukazuje cíle, hodnoty a vize společnosti do dalších let.  Klient či potenciální klient si tak může udělat představu, zda-li bude společnost i nadále perspektivním partnerem.

Kolik lidí zaměstnáváte?

V současné době skupina RESPECT zaměstnává více jak 260 zaměstnanců v Čechách a na Slovensku.

Kde pro firmu hledáte takové profese, jako jsou likvidátoři nebo odborníci, kteří se zabývají analýzou firemních rizik?

V první řadě dáme na reference a doporučení našich zaměstnanců. Na straně druhé dáváme příležitost i mladým zájemcům, kteří mají ambice stát se pojišťovacími brokery, které si vyhledáváme mezi absolventy vysokých škol. V naší společnosti se snažíme udržet profesionální prostředí, aby zaměstnanci byli schopni pracovat týmově, ale zároveň byli zdravě sebevědomí a dynamičtí. S tím souvisí i jedna z podmínek zaměstnání u nás, a to je neustálá práce na sobě samém a vzdělávání.

Jak se  české firmy věnují minimalizaci rizik? Je součástí vedení u velkých firem i risk management, nebo firmy raději využívají při vypracování rizikové zprávy vašich služeb?

Nastala doba, kdy se české firmy snaží uchránit své podnikání rizik, která by mohla vést až k jejich likvidaci. Většina pojistných produktů je nastavena tak, aby byla pro klienty zajímavá a jejich situaci skutečně řešila. Z toho důvodu, když tato možnost existuje, je logickým krokem jí využít. Navíc se již dnes stále více dívá na ochranu podnikání komplexně a ne jenom v dílčích oblastech. S námi například klient získává celý systém, který má jednu velkou přednost, a to tu, že je komplexní a zajišťuje maximální možnou pojistnou ochranu klienta. Tento systém je založen na pěti pilířích, kdy jedním z nich je právě i náš risk management, kdy „pojmenujeme“ rizika, která by mohla podnikání našeho klienta ohrozit. Většina našich klientů si na to již zvykla, tudíž využívá pro tuto oblast našich služeb, případně propojujeme jejich interní materiály s naší analýzou.

Investují podniky a podnikatelé do pojištění? Je situace jiná u velkých firem než u těch malých a menších, které si často pojistí jen některá rizika, nebo dokonce vůbec žádná?

Zájem klienta o pojištění v posledních letech neustále roste, neboť již téměř každý v minulosti pocítil, jaké finanční dopady může mít nepojištěná škoda na podnikání.  Značný nárůst jsme pocítili také např. u pojištění pohledávek, kdy jsme v loňském roce zaznamenali meziroční nárůst v počtu klientů o 47 % a očekáváme zvyšující se trend i v budoucnu s ohledem na ekonomickou situaci na trzích.

Jak se vám spolupracuje s pojišťovnami?

S pojišťovnami se nám spolupracuje dobře, i přesto, že jsme ve vztahu klient – pojišťovací makléř – pojišťovna, stojící vždy na straně klienta. Snažíme se vnímat pojišťovnu jako spolupracovníky a máme k nim profesionální respekt. Na druhé straně vnímám, že máme my i pojišťovna zájem na tom, aby byl klient spokojený, tudíž se vždy snažíme najít řešení akceptovatelné pro obě strany.

Co se pro vás změní v nadcházejícím roce v souvislosti s novým občanským zákoníkem?

Změna je značná, a to v téměř všech oblastech pojištění. Účinnost nového občanského zákoníku ovlivní nejen procesy uzavírání pojistných smluv, ale i samotný obsah jednotlivých pojištění.  Pojistitelům vzniknou nové povinnosti ve fázi sjednávání pojistné smlouvy, což zajisté přispěje ke zvýšení jistoty pojištěných, na druhou stranu to ale bude znamenat i nutnost předání většího množství informací klientem – zájemcem o pojištění. Proškolování našich zaměstnanců na změny v důsledku NOZ jsme zahájili v dostatečném předstihu, takže věřím, že se nám podaří bez větších obtíží hladce přejít na nová pravidla z tohoto zákona vyplývající.

Účastnili jste se v minulosti veřejných soutěží? Jaký je váš názor na zákon, kterým se soutěže řídí? Co by se mělo změnit?

Připravit kvalitní materiál pro veřejnou soutěž s sebou nese poměrně značnou časovou potřebu a vyžaduje volnou kapacitu našich specialistů, neboť její součástí je spousta povinných náležitostí, které často nejsme schopni v zadaném čase nashromáždit v kvalitě, kterou bychom si představovali. Z toho důvodu se veřejných soutěží účastníme spíše v těch případech, kde jsme přesvědčeni, že to dává význam.

Co očekáváte od roku 2014?

Kromě zmíněného nového občanského zákoníku a jeho aplikaci v praxi bychom i nadále chtěli poskytovat našim klientům kvalitní služby, na které jsou od nás zvyklí, a nezatěžovat je zbytečně administrativními úkony souvisejícími s likvidací škod. Zároveň bychom i nadále chtěli být vnímáni jako spolehlivý a prověřený partner v oblasti pojištění, jehož denní práce dává zaměstnancům i klientům smysl. 

Děkuji vám za odpovědi,

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články