2020: Talanx má provozní zisk 1,7 mld. EUR. Výnosy MAPFRE klesly o 11 %


			2020: Talanx má provozní zisk 1,7 mld. EUR. Výnosy MAPFRE klesly o 11 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2020 anebo za 4. čtvrtletí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ německé skupiny Talanx a španělské skupiny MAPFRE.

Talanx

 • Hrubé předepsané pojistné se v roce 2020 zvýšilo o 4,1 % na 41 mld. EUR,
 • pojistná plnění z titulu pandemie COVID-19 dosáhla v roce 2020 výše 1,5 mld. EUR,
 • provozní zisk (před zdaněním a úroky) činil v roce 2020 předběžně 1,7 mld. EUR. V roce 2019 byl vykázán ve výši 2,4 mld. EUR,
 • čistý zisk skupiny se v roce 2020 dostal na 673 mil. EUR, čímž byla překročena prognózovaná úroveň 600 mil. EUR. Pro srovnání lze doplnit, že v roce 2019 činila hodnota tohoto ukazatele 923 mil. EUR. 

Nad rámec výše uvedených hlavních výsledků jsou v příslušném tiskovém prohlášení skupiny Talanx doplněny některé informace a údaje. Pojistná plnění z titulu pandemie COVID-19 se týkala především průmyslového pojištění a zajištění a retailového byznysu v Německu. Bez těchto dopadů by ekonomické výsledky v roce 2020 překročily rekordní výši příslušných ukazatelů roku 2019. Díky důrazu na zlepšení výkonnosti v roce 2020 skončila kombinovaná kvóta[1] v průmyslovém pojištění na úrovni výši 98,7 %, přičemž střednědobý cíl byl stanoven ve výši 97 %.


Mohlo by vás zajímat: VIG k 2020: Akvizice Aegonu pomohla. Objem pojistného stoupl na 10,43 mld. €


MAPFRE

 • Výnosy skupiny v roce 2020 činily 25 419 mil. EUR a poklesly v srovnání s rokem 2019 o 10,7 %,
 • hrubé předepsané pojistné dosáhlo v roce 2020 výše 20 482 mil. EUR a bylo nižší oproti roku 2019 o 11,1 % s tím, že pojistné u neživotního pojištění bylo nižší o 8,3 % a pojistné u životního pojištění o 20,3 %,
 • kombinovaná kvóta společnosti MAPFRE S.A. byla v roce 2020 vykázána ve výši 94,8 %. Oproti roku 2019 poklesla o 2,9% bodu (škodní kvóta byla v roce 2020 na úrovni 65,6 % a nákladová kvóta na úrovni 29,1 %),
 • přiřaditelný zisk představoval v roce 2020 cca 527 mil. EUR a byl nižší oproti roku 2019 o 13,6% bodů,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil v roce 2020 na úrovni 6,1 %. V předchozím roce činil 7,3 %,
 • skupina spravovala v roce 2020 aktiva ve výši 55 182 mil. EUR, což je o 13,3 % méně než v roce 2019,
 • solventnostní poměr podle režimu Solventnost II byl ke konci roku 2020 na úrovni 180,2 %. Ke konci roku 2019 to bylo o 6,6% bodu více.

[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Talanx MAPFRE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články