Brexit se nezadržitelně blíží. ČNB má pro pojišťovny i klienty několik rad


			Brexit se nezadržitelně blíží. ČNB má pro pojišťovny i klienty několik rad
15.12.2020 Spektrum

ČNB publikovala sadu upozornění pro finanční instituce ze Spojeného království a informace pro jejich klienty v ČR v souvislosti s blížícím se koncem přechodného období mezi Evropskou unií a Velkou Británií na konci roku 2020.

Upozornění pro pojišťovny

Česká národní banka upozorňuje zahraniční pojišťovny, které provozují svoji činnost na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) včetně Gibraltaru (dále jen „zahraniční pojišťovny“), že po uplynutí přechodného období dle čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „přechodné období“), tj. od 1. 1. 2021, zanikne těmto zahraničním pojišťovnám oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky (tzv. jednotný evropský pas).


Mohlo by vás zajímat: Marek Černoch: Posunutím zkoušek jsme pomohli pojistnému trhu!


Pokud v rámci případné dohody o budoucím vztahu mezi UK a Evropskou unií nedojde k úpravě, která by po uplynutí přechodného období umožňovala pokračování jednotného evropského pasu pro pojišťovnictví, budou zahraniční pojišťovny po uplynutí přechodného období oprávněny na území České republiky vykonávat pouze činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání závazků ze smluv uzavřených před koncem přechodného období a k ukončování své činnosti na území České republiky nebo k získání oprávnění k provozování své další činnosti podle platné legislativy České republiky. Zahraniční pojišťovny nebudou oprávněny zakládat závazky nové ani nijak měnit rozsah stávajících závazků. K poskytování pojišťovacích služeb je nutné povolení k provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Česká národní banka očekává, že zahraniční pojišťovny budou informovat jednotlivé pojistníky a oprávněné osoby o právních důsledcích konce přechodného období pro práva a povinnosti vyplývající z uzavřených pojistných smluv, a dále o krocích, které budou zahraničními pojišťovnami učiněny k vypořádání všech pohledávek a dluhů z těchto pojistných smluv. Česká národní banka zároveň očekává, že splnění shora uvedeného budou zahraniční pojišťovny schopny na vyžádání České národní bance doložit.


Mohlo by vás zajímat: Anketa Pojišťovna roku 2019–2020: Jubilejní ročník ovládla Allianz


Česká národní banka upozorňuje, že pokud poskytování služeb zahraničních pojišťoven nebude upraveno v dohodě o budoucím vztahu mezi UK a Evropskou unií, bude další působení těchto zahraničních pojišťoven od 1. 1. 2021 na území České republiky nad rámec výše uvedených činností považováno za jednání v rozporu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, jestliže zahraniční pojišťovny nebudou splňovat požadavky na provozování pojišťovací činnosti podle tohoto zákona. V takovém případě budou zahraniční pojišťovny vyškrtnuty z vnitrostátního rejstříku pojišťoven k datu uplynutí přechodného období.

Česká národní banka bude vykonávat dohled nad dodržováním povinností zahraničními pojišťovnami na území České republiky (tj. zákazu uzavírání nových smluv a změn rozsahu stávajících závazků). Česká národní banka bude k těmto zahraničním pojišťovnám přistupovat jako k institucím ze třetích zemí v souladu s osmým „doporučením EIOPA pro pojišťovací sektor s ohledem na vystoupení UK z Evropské unie“ zveřejněného dne 19. února 2019 [1]a v oblasti regulace a dohledu nad těmito institucemi bude postupovat v souladu s tímto dokumentem.


Mohlo by vás zajímat: Martin Podávka: Velký přehled srovnávačů pojištění


Informace pro veřejnost k postavení pojišťoven

Česká národní banka informuje pojistníky a oprávněné osoby, které mají uzavřeny pojistné smlouvy se zahraničními pojišťovnami poskytujícími pojištění na území České republiky na základě oprávnění uděleného ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) včetně Gibraltaru (dále jen „zahraniční pojišťovny“) nebo přijímají plnění z těchto smluv, že po uplynutí přechodného období dle čl. 126 Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „přechodné období“), tj. od 1. 1. 2021, zanikne těmto zahraničním pojišťovnám oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky (tzv. jednotný evropský pas).

Zahraniční pojišťovny budou na území České republiky oprávněny vykonávat jen ty činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání závazků ze smluvních vztahů uzavřených před koncem přechodného období. Zahraniční pojišťovny nesmí uzavírat nové smluvní vztahy ani nijak rozšiřovat rozsah stávajících závazků. Svoji další činnost by měly směřovat pouze k vyrovnání závazků na území České republiky a ukončování své činnosti na území České republiky. K poskytování pojišťovacích služeb je nutné oprávnění k provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Případný zánik oprávnění zahraničních pojišťoven k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky nemá vliv na platnost uzavřených pojistných smluv.


Mohlo by vás zajímat: 3Q 2020: Munich Re má solidní zisk. Swiss Re se ztrátou


V případě, že máte se zahraniční pojišťovnou uzavřenou pojistnou smlouvu, nebo jste oprávněnou osobou z takovéto pojistné smlouvy, očekává Česká národní banka, že Vás zahraniční pojišťovna seznámí s právními důsledky, které má uplynutí přechodného období pro práva a povinnosti plynoucí z uzavřených pojistných smluv, a rovněž s kroky, které bude zahraniční pojišťovna činit k vypořádání všech pohledávek a dluhů z těchto pojistných smluv. Dohled nad dodržováním povinností zahraničními pojišťovnami na území České republiky (zejm. zákazu uzavírání nových smluv a změn rozsahu stávajících závazků) bude vykonávat Česká národní banka. Česká národní banka ovšem nebude vykonávat dohled nad pravidly jednání se zákazníky, jde-li o poskytovatele služeb, kteří mají sídlo v UK a v ČR vykonávají svou činnost jinak než prostřednictvím pobočky či jiné trvalé přítomnosti (např. přeshraničně prostřednictvím internetu).


[1] Recommendations for the insurance sector in light of the United Kingdom withdrawing from the European Union. Dostupné zde: https://www.eiopa.europa.eu/content/recommendations-insurance-sector-light-united-kingdom-withdrawing-european-union_en?source=search

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články