Jak na pojistné podmínky? V Německu našli cestu


			Jak na pojistné podmínky? V Německu našli cestu
22.9.2017 Spektrum, Zahraničí

Celostátní svaz německého pojišťovnictví vydal 8. září zprávu, ve které oznámil, že bylo ukončeno jazykové přepracování vzorových pojistných podmínek. Jsou určeny především pro spotřebitele a podporují základního cíle GDV v oblasti ochrany spotřebitele.

Nové vzorové pojistné podmínky jsou podle stanoviska GDV oproti minulosti mnohem srozumitelnější. Podstatu změn výstižně vyjádřil GDV  takto: kratší věty, méně cizích slov, slovesa místo podstatných jmen. Celkově se jedná o úpravu 50 právních dokumentů.

Naposledy byly dokončeny vzorové pojistné podmínky pro pojištění obytných budov a pro pojištění domácnosti. Tím byl ukončen projekt, v jehož rámci GDV jazykově přepracovala všechny dosavadní vzorové podmínky.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Pojištění faktur změní podnikatelské prostředí


Do souboru nových vzorových podmínek patří podmínky pro životní a důchodové pojištění, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění právní ochrany, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla atd. GDV si v průběhu prací nechala radit od lingvistů a využívala podněty od institucí na ochranu spotřebitele a od pojišťovacího ombudsmana. Vzorové pojistné podmínky mohou napomoci pojistitelům při tvorbě pojistných produktů. Jsou ale samozřejmě nezávazné, aby bylo dodrženo právo hospodářské soutěže. Pojistitelé totiž musí vystupovat na pojistném trhu naprosto nezávisle.

GDV upozorňuje, že zpracování těchto vzorových pojistných podmínek nebylo nikterak jednoduché. Pojistné podmínky musí totiž poskytovat také právní jistotu. Například musí jednoznačně vyjadřovat, co je a co není pojistitelné. Na obtíže se ale nelze podle GDV vymlouvat. Je nutné stále hledat kompromis mezi jednoduchostí textu a právní jistotou.


Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: Nové ZETEO2 je objektivní srovnávač. Konečně!


Podle vyjádření některých německých expertů je zjednodušení pojistných podmínek v zásadě možné. Každoročně se v Německu věnují hodnocení pojistných podmínek společnosti AMC Finanzmarkt GmbH (AMC) a Verständlichkeitsinstitut H&H Communication Lab (Communication Lab). Průkopníků v oblasti zjednodušování pojistných podmínek je prý zatím málo. Podle zmíněné společnosti AMC vyčnívají zatím všeobecné pojistné podmínky těchto pojistitelů: Allianz, Basler, DKV, Ergo a Huk24. Výkonný ředitel společnosti  Communication Lab zdůrazňuje, že srozumitelnost se vyplatí, neboť posunuje značku dopředu, snižuje náklady a přináší větší obchod.

Srozumitelné všeobecné pojistné podmínky, pojistné smlouvy a dopisy klientům vznikají podle odborníků tehdy, jestliže se pojistitelům podaří vyhnout se typickým problémům. K tomu je zapotřebí těchto doporučení, která jsou určitě využitelná nejen v Německu.

  • krátit dlouhé věty: nikdy více než 20 slov ve větě
  • redukovat hustotu informací: jen jedna myšlenka ve větě
  • vyhnout se pasivitě: jednající jmenovat, používat aktivní řeč a čtenáře přímo oslovovat
  • zříci se nominálního stylu: nasadit slovesa místo podstatných jmen
  • rozložit dlouhá složená slova
  • zříci se zbytečných odborných pojmů a cizích slov; tam, kde je nelze nahradit, by měly být odborné pojmy vysvětleny
  • věnovat pozornost členění textu a příjemné čitelnosti (velikost písma, krátké odstavce, mezititulky)
Zdroj: Versicherungsbedingungen; Versicherungsbedingungen

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články