Nenechte se vystornovat! Cestovní pojištění i po ČR!


			Nenechte se vystornovat! Cestovní pojištění i po ČR!

Jak to tak vypadá, většina z nás bude letos dovolenou trávit poznáváním českých luhů a hájů.  Ale i taková dovolená a ubytování v Čechách není zrovna levnou záležitostí. Pokud tedy nechcete v případě komplikací před odjezdem o své finance přijít, přečtěte jak může pomoci cestovní pojištění!

Nenechte se vystornovat

Pokud svou letní dovolenou plánujete už teď, většinou se to bez úhrady alespoň zálohy za ubytování předem neobejde. Co když ale vy nebo někdo z rodiny onemocní a na poslední chvíli nebudete moci odjet? Většina ubytování má v rámci storno podmínek nastaveno, že uhrazené peníze zpět nevrací, případně vrátí jen malou část. A takový zásah do rodinného rozpočtu rozhodně není příjemný. Jak se bránit? Sjednejte si připojištění storna zájezdu.

K čemu takové pojištění storna cesty vlastně slouží? Toto připojištění vám nahradí vynaložené prostředky na zaplacenou dovolenou v případě, že z určitých důvodů nebudete moci odcestovat. Můžete si jej sjednat jako připojištění k cestovnímu pojištění do České republiky.

Pojištění storna cesty

Pojištění storna cesty se vztahuje na všechny předem vynaložené náklady spojené s cestovní službou. U tuzemské dovolené se tedy bude většinou jednat o ubytování, případně náklady na cestu – jízdenky na vlak, autobus apod.

Kdy můžete připojištění storna cesty využít?

Vždy samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách jednotlivých pojišťoven. Nejčastěji se však jedná o následující případy:

  • úmrtí pojištěného nebo osoby blízké;

  • vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného, případně osoby blízké, které brání vycestování;

  • škody způsobené na majetku pojištěného živelní událostí nebo protiprávním jednáním třetí osoby za předpokladu, že výše škody dosáhne podmínkami stanovené hodnoty;

  • krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště pojištěného před termínem nastoupení cesty, kdy policie nebo pojištovna vyžaduje přítomnost pojištěného v místě bydliště;

  • komplikace v těhotenství, za předpokladu, že těhotenství bylo zjištěno až po sjednání pojištění;

  • nečekaná výpověď pojištěnému ze strany zaměstnavatele v důsledku organizačních změn;

  • podání žádosti o rozvod nebo návrh na zrušení registrovaného partnerství ze strany partnera, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě.

Kdy pojištění storna sjednat?

V ideálním případě, jakmile objednáte zájezd/ubytování a uhradíte zálohu, sjednejte si i cestovní pojištění s pojištěním storno ubytování v ČR. Většina pojišťoven má totiž v rámci svých podmínek sjednání tohoto připojištění vázané právě na nákup dané cestovní služby.

Pokryje pojištění veškeré vynaložené náklady?

Obvykle mají pojišťovny v rámci připojištění storna nastavenou spoluúčast ve výši 20 %. V případě pojistného plnění tedy obdržíte úhradu storno poplatků, které v rámci zrušené cesty vznikly, ponížené o nastavenou spoluúčast. I tak se vám ale větší část peněz vrátí.

Jak pojištění storna ubytování v ČR sjednat?

Nemějte obavy, je to snadné! Stačí si otevřít kalkulačku Top-Pojištění.cz a zadat údaje pro cestovní pojištění, jako cíl cesty vybrat Česká republika a poté z možností připojištění zvolit „Storno zájezdu“. Pro správný výpočet pojistného bude třeba zadat ještě celkovou cenu a datum úhrady první platby cestovní služby. Pojištění si pak snadno online i sjednáte, dokumenty obdržíte na e-mail a jeho platnost potvrdíte platbou pojistného, podpis není potřeba.

Štěstí přeje připraveným

Připojištění storna se sjednává jako připojištění k cestovnímu pojištění do ČR. V rámci tohoto pojištění máte automatickou součástí pojištění úrazu, odpovědnosti a zavazadel. A tak i v případě, že na dovolenou odjedete, můžete si ji užít v klidu a bez starostí s vědomím, že v případě problémů jste (po)jištěni.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články