COVID 19: Infikováni jsou také zaměstnanci pojišťoven


			COVID 19: Infikováni jsou také zaměstnanci pojišťoven

V Německu byla hospodářská činnost ve značné míře utlumena. V každém velkém podniku se objevil koronavirus. Platí to i pro pojišťovny. Jak pojišťovny na novou situaci reagují?

Pojišťovací skupina R+V zaměstnává v Německu celkem 16 000 osob. Už k 18. březnu 2020 byl u 10 z nich zjištěn koronavirus. Pojišťovna ERGO oznámila 4 případy. Ale infikované osoby byly i mezi zaměstnanci pojišťoven Allianz, Provinzial, Debeka, Generali a Signal-Iduna. Desetitisíce zaměstnanců pojišťoven pracují z domova. Digitalizace tak umožnila zajistit základní provoz pojišťoven.


Mohlo by vás zajímat: Životní pojištění aktuálně neslouží jako alternativa financování postaktivity


Počty nakažených osob v Německu však neustále stoupají, a to i mezi zaměstnanci pojišťoven. Sotvaže byly dokončeny nouzové plány, tak hned po několika dnech musely být aktivovány. Nejdříve k tomu došlo u Generali. V Terstu, kde se nachází centrála koncernu, byl vyhlášen nouzový stav již v únoru. Po vypuknutí epidemie v Německu začaly velké pojišťovny potvrzovat koronavirus u svých zaměstnanců. Kromě R+V a Ergo, jak bylo uvedeno výše, měla k 18. březnu 2020 několik případů Generali Německo, a to v Cáchách, Hamburku a Kolíně nad Rýnem. Debeka hovořila o 2 případech. Z 10 infikovaných zaměstnanců skupiny R+V si jich 8 přivezlo infekci ze zahraničí. Allianz Německo neuvedla přesný počet, ale potvrdila „několik“ případů. 

Pokud byl některý ze zaměstnanců výše zmíněných pojistitelů pozitivně testován na koronavirus, informoval zaměstnavatel všechny osoby, které s ním přišly do kontaktu, a nechal je rovněž testovat, nebo je poslal domů, aby tam přečkaly inkubační dobu. Takto postupovala např. zajišťovna Munich Re, když byl potvrzen koronavirus u jednoho zaměstnance v Mnichově. V příslušné části budovy byla provedena rozsáhlá dezinfekční opatření. Konkurenční zajišťovna Swiss Re prý byla naopak kritizována za pozdní uzavření kantýny v centrále koncernu v Curychu. Uzavřela ji teprve poté, co byl jeden zaměstnanec pozitivně testován. Adekvátně reagovala také pojišťovna Signal-Iduna. Když byl zjištěn koronavirus u jednoho zaměstnance, okamžitě byl zastaven na příslušné adrese veškerý provoz. Byl obnoven teprve po důkladné dezinfekci.

U AXA Německo nebyl zatím potvrzen žádný zaměstnanec s koronavirem, ale několik zaměstnanců se nachází pro jistotu v domácí karanténě. Tak postupovala většina dotazovaných pojišťoven. Pokud přijel zaměstnanec z rizikové oblasti (např. Itálie), byl z preventivních důvodů poslán na 14 dní do home office.

Většina pojistitelů postupně umožňuje těm zaměstnancům, kteří jsou toho schopni, vykonávat práci z domova. Služební cesty byly zrušeny a interní komunikace se vede přes web nebo telekonference. Navíc např. AXA rozdělila své týmy na menší skupiny, které pracují odděleně, aby se riziko nákazy minimalizovalo a zajistila práceschopnost. Podle nejnovějších informací se skupina R+V rozhodla, že minimálně 50–80 % jejích zaměstnanců přejde do home office. Pojišťovna Zürich prý poslala do home office všech svých 4 500 zaměstnanců v Německu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články