Důsledek pandemie v UK: Pojistitelé vyplatili na plněních 202 milionů £


			Důsledek pandemie v UK: Pojistitelé vyplatili na plněních 202 milionů £

Asociace britských pojistitelů (ABI) uvedla, že britští pojistitelé vyplatili na pojistných plněních v roce 2020 celkem 202 mil. GBP rodinám těch osob, které zemřely z důvodu nemoci COVID-19.

Z této částky lze odvodit, že denně bylo v roce 2020 vyplaceno ve Spojeném království (UK) na pojistných plněních z titulu tragických úmrtí kvůli COVID-19 přes 550 000 GBP. Je to vůbec poprvé, co ABI shromáždila údaje o výplatách plnění z životního pojištění, vyplývajících z jednotlivých pojistných událostí. Podnětem k této akci byla samozřejmě bezprecedentní pandemie. 


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Sociální skóring“, aneb otevírání Pandořiny skříňky


Na základě získaných statistických údajů za rok 2020 ABI představila níže uvedené závěry:

  • pojistitelům bylo nahlášeno celkem 11 198 pojistných událostí, a to jak z individuálních, tak skupinových životních pojištění. Těch individuálních bylo 10 205 (pojištění pro případ smrti nebo dožití, rizikové životní pojištění a pojištění pro případ vážných chorob). Pojistných událostí ze skupinových pojištění bylo 993,
  • u rozhodující většiny těchto událostí bylo již vyplaceno pojistné plnění (96 % u individuálních pojištění a 99 % u skupinových pojištění). Zbývající validní pojistné události se řeší co možná nejrychleji,
  • z celkových vyplacených pojistných plnění v roce 2020 ve výši 202 mil. GBP připadá 128 mil. GBP na individuální životní pojištění a 74 mil. GBP na skupinová životní pojištění,
  • průměrné pojistné plnění činilo v roce 2020 u individuálních životních pojištění 13 100 GBP a u skupinových životních pojištění pak 74 600 GBP,
  • dále bylo dosud na pojistných plněních vyplaceno 2,4 mil. GBP z 968 pojistných událostí v rámci individuálních i skupinových pojištění pro případ ztráty příjmu, aby byla poskytnuta urychleně pomoc těm osobám, které utrpěly ztrátu příjmu kvůli onemocnění COVID-19.

ABI uvádí i konkrétní tragické případy způsobené COVID-19, včetně reakce pojistitelů. Například jedné zdravotní sestře, u níž byl diagnostikován COVID-19 a jejíž stav se v důsledku toho pak zhoršil, zůstaly vážné neurologické potíže, zejména problémy s pamětí. Tím, že měla sjednáno pojištění pro případ vážných chorob, tak obdržela pojistné plnění ve výši 144 900 GBP. V rámci pojištění pro případ smrti byla na pojistném plnění vyplacena jedna opravdu velká částka, a to 1 mil. GBP - rodinným příslušníkům zemřelého.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Mladí řidiči jsou na silnicích 2,5krát rizikovější


Na závěr ABI uvádí kvalifikovaný odhad, že její členové vyplatí v roce 2020 na pojistných plněních z titulu COVID-19 ze všech relevantních pojištění, a to včetně pojištění pro případ přerušení provozu a cestovního pojištění, celkem 2,5 mld. GBP. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články