Jaké mohou být dopady COVID-19 na německé pojistitele?


			Jaké mohou být dopady COVID-19 na německé pojistitele?

Koronavirová krize zasáhla těžce německé národní hospodářství. Výjimkou by neměli být ani němečtí pojistitelé. Podle aktuálního dotazování, které provedly společnosti V.E.R.S. Leipzig GmbH a Beratungsgesellschaft EY, počítá 84 % z celkem 30 dotázaných pojistitelů s tím, že jim poklesne nová obchodní produkce. 57 % pojistitelů očekává dokonce prudký pokles nové produkce. 

Dotazníkové šetření též ukázalo, že koronavirová krize se promítne také do zaměstnanosti a odrazí se v pojistném. 21 % dotázaných pojistitelů očekává, že tato krize povede v příštích dvou letech ke snížení počtu zaměstnanců v německém pojišťovnictví. Rovněž 21 % pojistitelů vychází z toho, že se pojistníkům zvýší pojistné.

Obzvláště v některých pojistných odvětvích počítají pojistitelé s citelným zvýšením škodní kvóty. Týká se to zejména pojištění pro případ zrušení/výpadku akcí, kdy se takto vyjádřilo 93 % pojistitelů. Následuje pojištění pro případ uzavření podniku (82 %), úvěrové pojištění (63 %) a cestovní pojištění (54 %). 25 % pojistitelů předpokládá značně vyšší škody také v pojištění právní ochrany.


Mohlo by vás zajímat: Budou české pojišťovny vracet pojistné v segmentu autopojištění?


Na druhé straně 93 % dotázaných pojistitelů vidí v zásadě také jisté šance pro pojišťovnictví. Toto procento pojistitelů očekává posun v digitalizaci, popřípadě větší flexibilitu v pracovních modelech. 70 % pojistitelů je názoru, že se zmodernizuje obchod. Navíc koronavirová krize zesílila již zřetelnou tendenci, pokud jde o snižování počtu pojišťovacích zprostředkovatelů. 

Podle jiné aktuální studie pociťuje účinky koronavirové krize 86 % pojišťovacích makléřů. Podle vyjádření 41 % dotázaných pojišťovacích makléřů jde dokonce o velmi bolestný dopad. Je ovšem otázkou, zda má být stisknut alarm. Zatím lze na ni prý těžko odpovědět, protože na německém pojistném trhu se objevují i hlasy v tom smyslu, že dochází k přírůstkům obchodu.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Lego jako nástupce POV-HAV-Doplňků


Vrátíme-li se ke studii společností V.E.R.S. Leipzig GmbH a Beratungsgesellschaft EY, je důležité ještě upozornit na možné zvýšení počtu fúzí a akvizic, a to ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. 38 % dotázaných pojistitelů totiž očekává, že v Německu dojde k urychlené konsolidaci pojistného trhu.

V této souvislosti se v článku zveřejněném na portálu Versicherungswirtschaftheute doporučuje, aby si každý pojistitel nyní prověřil vlastní pojistný kmen a vyhodnotil své účasti a tak zjistil jaká je jejich přidaná hodnota pro skupinu. Pojistný trh by měli také začít sondovat strategičtí investoři.  Je jasné, že dopad koronavirové krize na německé pojišťovnictví je realitou. Ale zdá se, že je příliš brzo na nějaké hlubší závěry pro delší časový horizont.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články