Konečně! Čeští odborníci spojili síly pro boj s pandemií a vznikl MeSES


			Konečně! Čeští odborníci spojili síly pro boj s pandemií a vznikl MeSES
17.3.2021 Koronavirus

Vznikla nová Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES). V poradním orgánu, který vede hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, jsou kromě lékařů a epidemiologů zastoupení také právníci, ekonomové či sociologové. Skupina má 12 členů, které navrhuje její vedoucí a schvaluje ministr zdravotnictví. Jaké jsou cíle tohoto uskupení?

Mezioborová skupina pro epidemické situace je vědecký poradní orgán Ministerstva zdravotnictví České republiky. MeSES vydává stanoviska, zprávy a doporučení na základně současných vědeckých poznatků, a integruje přitom pohledy různých oborů, včetně například ekonomie, humanitních věd a práva. Skupina je apolitická, členy navrhuje vedoucí skupiny, a schvaluje ministr. Doporučení skupiny jsou veřejná. Inspirací pro vznik MeSES jsou mezioborové vědecké skupiny působící v řadě jiných zemí, například “Scientific Advisory Board for Emergenies” ve Velké Británii nebo “Swiss National COVID-19 Science Task Force” ve Švýcarsku. 


Mohlo by vás zajímat: 2020: Generali vykázala solventnostní poměr na úrovni 224 %


Stanovisko k riziku importu mutací a k očkování

MeSES už také vydal svá první doporučení. Za nejurgentnější a nejzásadnější kroky pro úspěšný boj s pandemií covid-19 považuje momentálně navýšení kapacity očkování, testování a trasování, omezení rizika šíření nových mutací a jejich kvalitnější diagnostiku. Doporučuje okamžitě prodloužit dobu aplikace druhých dávek vakcín na 42 dní (6 týdnů) u vakcín Pfizer-BioNTech a Moderna a 84–91 dní (12-13 týdnů) u AstraZeneca. 6týdenní interval pro vakcíny společností Pfizer-BioNTech a Moderna je v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti, CDC a WHO, pro vakcínu společnosti AstraZeneca je maximální umožněný interval podle WHO 12 týdnů. Jedna dávka vakcíny prokazatelně snižuje riziko závažného průběhu, hospitalizace a úmrtí. Cílem prodloužení intervalu mezi dávkami je zabránit zbytečným úmrtím a ulevit přetíženému zdravotnímu systému. Při dostatečné proočkovanosti rizikové části populace a zvýšené dostupnosti dávek se předpokládá, že se interval mezi dávkami v budoucnu zase zkrátí. Stejný postup byl již úspěšně realizován v Izraeli a Velké Británii.


Mohlo by vás zajímat: Britský trh a pojištění podle kilometrů. Jaký je aktuální vývoj?


Velkým rizikem pro vývoj pandemie jsou nové mutace viru. Zvlášť velký problém mohou přinést varianty koronaviru s potenciální odolností vůči existující imunitě. Počet nově nakažených dnes totiž klesá i díky velkému počtu již imunních. Momentálně MeSES považuje za zásadní zabránit přítomnosti a rozšíření variant viru P.1 a B.1.351, nazývaných jihoafrická a brazilská. Skupina tak navrhuje zamezit novým infekcím od cestujících ze zemí s vysokým rozšířením těchto variant ustanovením povinné karantény v rozsahu 14 dní, organizované státem ve vyčleněných zařízeních hotelového typu. Karanténa by se nevztahovala na osoby již očkované nebo které v posledních 90 dnech nemoc covid-19 prodělaly. Jedná se o běžně realizovaný postup, který úspěšně využívá mnoho jiných zemí např. Austrálie nebo Velká Británie. Toto opatření se dotýká pouze malého množství obyvatel ČR, kteří nutně potřebují cestovat do Afriky či Jižní Ameriky a je velmi efektivní v omezení importu nových mutací viru na území ČR.


Mohlo by vás zajímat: Pojistitelnost pandemického rizika II: Kritéria pojistitelnosti


Dále je třeba u PCR testování podpořit rozšíření diferenciální diagnostiky umožňující odhalit JAR a brazilskou variantu, například zvýšením úhrady za PCR testy, které tuto diagnostiku umožňují, a poklesem úhrady za ostatní testy. Je také nutné vyčlenit finance na sekvenování, aby bylo možné, dle doporučení ECDC, týdně sekvenovat alespoň 1 000 vzorků. Kapacita se může postupně navyšovat.

Skupina bude pravidelně zveřejňovat výstupy pro ministerstvo na webových stránkách www.meses.cz. Postupně chce zveřejnit dokumenty například pro fungování škol, testování a trasování nebo pro uvolňování opatření.

Členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace:

 • MUDr. Petr Smejkal
  vedoucí skupiny, lékař a hlavní epidemiolog v institutu IKEM
 • PhDr. Martin Buchtík, Ph. D.
  sociolog, ředitel ústavu STEM
 • Prof. RNDr. Zdeněk Hel, Ph.D.
  imunolog, University of Alabama, Birmingham, USA
 • MUDr. Daniel Dražan
  praktický lékař pro děti a dorost, člen výboru České vakcinologické společnosti
 • Doc. MUDr. František Duška, Ph.D, AFICM, EDIC
  proděkan 3. lékařské fakulty UK, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
  profesorka demografie, Přírodovědecká fakulta UK
 • Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
  profesor ekonomie, CERGE-EI, člen NERV
 • Mgr. Jan Kulveit, Ph.D.
  Senior Research Scholar, Future of Humanity Institute, Oxford Univeristy
 • Prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
  vedoucí katedry politologie a sociologie, Právnická fakulta UK
 • Ing. René Levínský, Ph.D.
  výzkumník, CERGE – EI, ředitel Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů
 • Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS
  epidemiolog, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity
 • RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
  viroložka, vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články