Zacyklené Česko! Soud zrušil nošení respirátorů v hromadné dopravě a v obchodech


			Zacyklené Česko! Soud zrušil nošení respirátorů v hromadné dopravě a v obchodech
27.7.2021 Koronavirus

Nejvyšší správní soud zrušil mimořádné nařízení proti šíření onemocnění covid-19, podle kterého musí lidé nosit respirátory v obchodech, nemocnicích, restauracích nebo třeba v hromadné dopravy. Navrhovatelem byla fyzická osoba trpící dlouhodobým onemocněním dýchací soustavy, které činí nošení respirátoru značné obtíže, a která má zároveň vysokou hladinu protilátek po prodělaném onemocnění covid-19. Podle jejích tvrzení jí tak nošení respirátoru ohrožuje na zdraví více než jeho nenošení.

Nejvyšší správní soud již rozsudkem ze dne 27. 5. 2021 prohlásil za nezákonné obdobné opatření ze začátku dubna letošního roku a rozsudkem ze dne 11. 6. 2021 prohlásil za nezákonné obdobné opatření z konce dubna. V obou případech se tak stalo pro hrubé nedostatky odůvodnění těchto opatření. Ačkoliv v těchto rozsudcích Nejvyšší správní soud konkrétně popsal v jakém směru je třeba odůvodnění upravit, aby bylo přezkoumatelné, Ministerstvo zdravotnictví v nyní vydaném opatření, tedy více než měsíc po prvním rozsudku, stále většinu vytýkaných vad neodstranilo. Jednalo se zejména o vady spočívající v tom, že v rozporu s jasnými požadavky pandemického zákona rezignovalo na posouzení rizik spojených s dlouhodobým nošením respirátorů, a v důsledku toho neprovedlo ani posouzení přiměřenosti zásahu do práv dotčených osob. Ač ministerstvo nepopírá, že nošení respirátoru může být zejména pro některé nemocné osoby komplikované, opětovně se v odůvodnění opatření k této otázce nevyjádřilo. Nelze vyloučit, že rizika nošení respirátoru mohou být v některých případech vyšší než jeho nenošení, na což navrhovatel v posuzované věci přiléhavě poukazoval a je zřejmé i z jeho osobních poměrů.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Kapitalizmus předluženého spekulanta


Ministerstvo nenapravilo ani další vytýkané nedostatky, jako je zajištění funkčních odkazů na odborné studie nebo stručné shrnutí závěrů cizojazyčných studií v českém jazyce. Předseda osmého senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš k tomu uvedl: „V právním státě není možné, aby moc výkonná nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Soud po ministerstvu pouze vyžaduje naplnění požadavků na odůvodnění, které jasně stanoví pandemický zákon. Přesto tomuto požadavku není ministerstvo schopno dostát.“

Soud proto zvažoval, zda nemá zrušit opatření s okamžitou účinností či dokonce zpětně. Nemohl nicméně přehlédnout, že opatření se vztahuje i na situace jednoznačně zvýšeného rizika nákazy ohrožených skupin osob, tedy například na návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo uživatelů sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Proto ministerstvu poskytl alespoň krátký čas na zjednání nápravy. „Soud si uvědomuje, že je nežádoucí, aby daná povinnost nebyla stanovena ani pro velmi rizikové situace po určitou dobu vůbec. K tomuto řešení však bohužel Ministerstvo zdravotnictví soud postupně tlačí, jestliže přes opakované konkrétní výtky soudu není schopno napravit nedostatky. Takový postup proto nelze do budoucna vyloučit, neboť soud nebude mít jinou možnost, jak ministerstvo přimět k respektování jasně vyjádřeného právního názoru,“ dodal soudce Mikeš.


Mohlo by vás zajímat: Fúze AON s Willis Towers Watson nakonec neproběhne! Proti byly americké úřady


Podle Nejvyššího správního soudu má opakované nerespektování závěrů soudu za následek právní nejistotu adresátů, ale i orgánů veřejné moci vykonávajících kontrolu nad plněním ukládaných povinnosti. Důsledkem jsou také zbytečně vynaložené náklady (nejen v podobě opětovně vyplácených náhrad nákladů řízení úspěšným navrhovatelům), ale i další zahlcování již tak zatíženého systému správního soudnictví, kdy správní soudy namísto poskytování ochrany právům dalších osob v  nepřednostních agendách musí znovu a znovu poukazovat na opakující se stejná pochybení ministerstva.

Od srpna dojde ke zmírnění protiepidemických opatření v oblasti maloobchodu a služeb

Vláda mezitím na svém jednání schválila zmírnění některých protiepidemických opatření. Začátkem srpna se tak navýší maximální počet osob na hromadných akcích, v klubech se povolí tanec a kapacita bazénů a koupališť bude nově neomezená.

Od 1. srpna je umožněno pořadatelům zpřístupnit sportovní a kulturní akce většímu počtu účastníků a diváků. Ve venkovních prostorách se maximální kapacita akce zvyšuje z 5 000 na 7 000 osob a ve vnitřních prostorách z počtu 2 000 na 3 000 osob. U vnitřních kulturních a sportovních akcí umožňujeme navýšit počet usazených diváků nad limit 3 000, a to až na 100 % kapacity za podmínky, že všichni tito diváci nad stanovený limit (nad kapacitu 3 000 osob) jsou plně očkovaní nebo do 180 dní po prodělání onemocnění covid-19. U venkovních kulturních a sportovních akcí umožňujeme navýšit počet usazených diváků nad limit 7 000, a to až na 100 % kapacity za podmínky, že všichni diváci nad 3 000 jsou plně očkovaní nebo do 180 dní po prodělání onemocnění covid-19 (příklad: venkovní akce pro 10 000 sedících diváků = 3 000 míst je pro diváky s OTN (očkování, test, prodělání nemoci) a 7 000 míst pro diváky, kteří jsou plně očkovaní nebo do 180 dní po prodělání onemocnění covid-19).


Mohlo by vás zajímat: Schillerová, Vojtěch a Hamáček odmítají monopol ve zdravotním pojištění cizinců


Současně se zmenšuje prostor na jednoho stojícího diváka z 4 m2 na 2 m2. Nově bude umožněno v klubech a na dalších akcích tanec pro osoby, které splňují podmínky systému OTN (Očkování, Test, prodělání Nemoci), kde upozorňujeme, že výsledek negativního testu je osoba povinna mít ne starší než 24 hodin od odběru. „Mám radost, že nám situace dovoluje stále zmírňovat protiepidemická opatření. Pozitivní vliv má jednoznačně postupující očkování, díky kterému máme minimum hospitalizací, protože lidé jsou chráněni před těžkým průběhem onemocnění,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

U dětských rekreací, táborů, vzdělávacích a volnočasových aktivit se navyšuje počet účastníků z 1 000 na 2 000 ve venkovních prostorách a následně v těch vnitřních z počtu 500 na 1 000 dětí. „Zatím máme od kolegů hygieniků v regionech dobré zprávy. Dětské akce se zatím obešly bez výraznějšího šíření onemocnění. Jsem ráda, že jsme proto mohli k tomuto kroku přistoupit, a tak umožnit většímu počtu dětí užívat volný čas,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Kooperativa slaví 30 let. Vladimír Mráz vzpomíná na její začátky


Dochází také ke změně velikosti skupiny z 10 osob na 20 osob, které nemusí splňovat podmínky OTN. Příkladem mohou být například hromadné prohlídky při návštěvě hradů, zámků a zoologických zahrad. Tato změna platí i pro konání zkoušek na školách, vysokých školách a při akademických obřadech. U vnitřních prostor zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a veletrhů a prodejních hospodářských výstav se k současně platnému požadavku 1 osoba na 10 m2 nově přidává alternativa v podobě možnosti využít nejvýše 75 % kapacity. Provozovatel si bude moci vybrat dle uspořádání objektu, co je z hlediska provozu pro něj vhodnější.


Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Česko je bohatší než Itálie nebo Španělsko


Povinný rozestup v provozovnách či na hromadných akcích mezi zákazníky, účastníky či návštěvníky se mění ze vzdálenosti 2 metru na vzdálenost alespoň 1,5 metru, kde připomínáme stále platná hygienická doporučení v podobě dezinfekce místa po každém zákazníkovi a dodržování povinnosti ochrany dýchacích cest všude tam, kde to způsob poskytované služby dovoluje. Odstup 2 metry zůstal u produkce živé hudby v restauracích a klubech, u vzdálenosti diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo od sportovní plochy, mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy v tržnicích a na tržištích a u rozestupů mezi skupinami účastníků shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím.

Se začátkem srpna se zruší omezení kapacity obsazenosti bazénů a koupališť, které bylo doposud stanoveno maximálně na 75 % kapacity areálu. Připomínáme, že i nadále je vstup podmíněn splněním systému OTN. Dále vláda schválila zrušení omezení počtu osob ve skupině sportovců v rámci sportovní přípravy, které bylo doposud stanoveno na maximálně 50 osob. 


Mohlo by vás zajímat: Pojistný obzor: Brexit a jeho vliv na pojišťovnictví


Od 27. července budou poskytovatelé mobilních služeb při překročení hranice ČR rozesílat přijíždějícím informativní SMS zprávu s upozorněním o povinnosti vyplnění Příjezdového formuláře. „Cílem je zvýšit informovanost mezi občany, kteří přijíždějí z dovolené, o povinnosti vyplnit Příjezdový formulář. Upozorňuji, že ta se týká i plně očkovaných cestovatelů,“ dodal ministr.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články