Novela zákona 38 prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením a rozpravou


			Novela zákona 38 prošla v Poslanecké sněmovně prvním čtením a rozpravou
9.4.2015 Spektrum

8. dubna pokračovalo 26. zasedání Poslanecké sněmovny. V něm konečně přišla na řadu novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Jednání proběhlo celkem svižně a jediné co se zatím řešilo, byla délka lhůty na projednání ve výborech Poslanecké sněmovny.

Přestože byl spis 415 obsahující novelu zákona 38/2004 Sb., na programu vlády již v březnu, k prvnímu čtení se dostal až na zasedání 8. dubna. Jako první vystoupil místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš, navrhovatel zákona. Ten představil poslancům důvody vzniku novely a projevil zájem o zkrácení lhůty na projednání návrhu ve výborech v Poslanecké sněmovně o 30 dnů. Tedy z původních 60 dnů na 30.

Cílem návrhu je reagovat na závažné a dlouhodobé tuzemské problémy v oblasti sjednávání soukromého pojištění,“ uvedl zákon ministr financí, „nová právní úprava posiluje práva spotřebitele, zvyšuje profesní nároky na osoby sjednávající pojištění, vytváří podmínky pro efektivnější dohled a v neposlední řadě též sbližuje principy regulace s ostatními sektory finančního trhu. Návrh byl připraven v návaznosti na několikaleté konzultace, které Ministerstvo financí vedlo s adresáty této nové právní úpravy, tedy s profesními asociacemi pojišťoven a zprostředkovatelů, sdruženími spotřebitelů a Českou národní bankou. Návrh byl již také v minulosti projednáván zde na půdě sněmovny. Tehdejší legislativní proces však byl zastaven jejím rozpuštěním v roce 2013. Aktuálně předkládaný návrh představuje z mého pohledu kompromisní řešení, které respektuje a vyvažuje různorodé zájmy jednotlivých dotčených stran,“ dodal a požádal o zkrácení doby ve výborech na 30 dnů.

Po ministru Babišovi vystoupil poslanec Jiří Dolejš (KSČM), který oponoval požadavku na zkrácení projednávací lhůty a v souvislosti s upozorněním na její rozsáhlost (232 stran), navrhl naopak prodloužení doby o dalších 30 dní.

"návrh je zarámován zájmem spotřebitele, který nám všem je asi svatý"

V tomto segmentu měla fungovat jistá samoregulace a řekněme si rovnou, že nefungovala. V tomto segmentu měl sehrát aktivní roli regulátor, tedy Ministerstvo financí, a měla být splněna i role dohledového orgánu, tedy České národní banky. A můj názor, že ne vždycky tomu tak bylo, tak trošku dokládá i názor vyjádření profesní komorou, tedy komorou zprostředkovatelů, kteří mají pocit, že ti, kteří se tomu věnovali, ne vždycky přesně vědí, jak takové pojišťování a pojistné smlouvy vypadají a jak to probíhá. Pravdou je, že samozřejmě i tento návrh je zarámován zájmem spotřebitele, který nám všem je asi svatý". Uvedl ve svém proslovu Jiří Dolejš.

Ani Zbyněk Stanjura (ODS) nepodpořil zkrácení lhůty a rovněž se vyslovil spíše pro prodloužení, čímž podpořil tvrzení Jiřího Dolejše. Také se pozastavil nad zbytečnou složitostí celého dokumentu a pronesl několik obav týkajících se až přílišné ochrany klienta, ze kterého, podle jeho názoru, dělá novela nesvéprávného člověka. Jako příklad uvedl § 21e odst. 2 ve kterém klient podepisuje prohlášení: „Žádám o pojistný produkt z vlastního podnětu bez jakéhokoliv ovlivňování ze strany pojišťovacího zprostředkovatele nebo pojistitele." Stanjura to komentuje slovy: „Dovedete si představit někoho, kdo vám nabízí produkt a on vám nic neřekne? A vy to ještě stvrdíte svým podpisem, že vám ten zprostředkovatel vůbec nic neřekl? Tak to asi spolu mlčeli. Nemá to žádnou logiku“. Vysvětluje na příkladu svůj postoj.

Prodloužení projednávací lhůty podpořil i Ladislav Šincl (ČSSD), který byl do rozpravy přihlášen jako poslední. Následně pak místopředseda PSP Vojtěch Filip převzal slovo a uvedl, že „Nepadl ani návrh na zkrácení lhůty k projednání, jen ho avizoval ve svém úvodním slově pan ministr financí, čili to není návrh, o kterém lze hlasovat. Lze pouze hlasovat o prodloužení lhůty o 30 dnů, který předložil v rozpravě pan poslanec Stanjura. Ale já se ptám, jak s tím naložíme, protože pan poslanec Stanjura pravděpodobně nemá souhlas předkladatele na 30 dnů, ale bez souhlasu může 20 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Hlasování pak odeslalo novelu dále do rozpočtového výboru a následně se zamítlo i prodloužení o 20 dnů. Lhůta tedy zůstala na 60 ti dnech. Máte-li zájem přečíst si kompletní zápis. Naleznete jej zde.

 

Autor: Viktor Kořínek

 

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články