Tomáš  Nidetzký

Tomáš  Nidetzký

Funkce: Člen rady České národní banky

Člen rady České národní banky

 

 

 

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu informatiky a statistiky, obor aplikovaná statistika a dále obor mezinárodních financí. V letech 1996 – 1998 absolvoval postgraduální studium na Oklahoma City University v USA.

Po ukončení studia na VŠE pracoval ve Středisku cenných papírů v informačním oddělení. V letech 1995 – 1997 pracoval v Komerční bance, a.s. jako asistent vrchního ředitele finančního úseku. V roce 1997 nastoupil do České spořitelny, a.s. kde do roku 1999 pracoval jako ředitel úseku strategického plánování a řízení finanční skupiny. V letech 1997 – 1999 byl také členem dozorčí rady Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. V roce 1999 přijal nabídku na vedení Penzijního fondu České spořitelny, a.s. v pozici předsedy představenstva a generálního ředitele.

V listopadu roku 2000 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem Pojišťovny České spořitelny, a.s. kde pracoval do konce roku 2002. V roce 2003 přijal nabídku holandské finanční skupiny ING, kde zastával pozici člena výkonné rady a generálního ředitele pro retailové finanční služby v České a Slovenské republice. V roce 2004 přestoupil zpět do finanční skupiny České spořitelny, kde pracoval do roku 2010 na pozici místopředsedy představenstva a 1. náměstka generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. Od roku 2011 do 2013 pracoval jako ředitel odboru interní distribuce v ČSOB Pojišťovně. V dubnu 2013 se vrátil zpět do skupiny NN (dříve ING) na pozici generálního ředitele obchodu pro Českou republiku.  

V roce 2016 byl jmenován členem České národní banky.

LinkedIn profil

LinkedIn profil